PKN Orlen miał 1,6 mld zł zysku netto, ponad 2 mld zł zysku EBIT w II kwartale 2019 r.

Omawiane walory:

Płocki koncern z przytupem otworzył sezon wyników na GPW. W II kwartale Orlen odnotował 1.602 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 1.744 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 2.086 mln zł wobec 2.374 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29.228 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 26.701 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2019 r. PKN Orlen miał 2.451 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2.786 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 54.474 mln zł w porównaniu z 49.942 mln zł rok wcześniej.

– Kolejny kwartał, w którym PKN Orlen wypracował bardzo dobre wyniki finansowe, pokazuje, że jesteśmy dobrze przygotowani do działania w trudniejszym otoczeniu makroekonomicznym. Co szczególnie istotne, pomimo przerwy w dostawach rosyjskiej ropy, nasze zakłady działały bez zakłóceń. Co więcej, udało nam się podnieść wykorzystanie mocy produkcyjnych, po raz kolejny zwiększyć wolumeny sprzedaży, a także udziały naszej sieci detalicznej we wszystkich rynkach, na których jesteśmy obecni. Było to możliwe m.in. dzięki realizowanej przez nas konsekwentnie polityce dywersyfikacji kierunków dostaw ropy, która pozwala nam na elastyczne reagowanie na wyzwania rynkowe, gwarantując jednocześnie bezpieczeństwo surowcowe koncernu oraz państwa – powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

EBITDA LIFO Orlenu wyniosła 2.732 mln zł wobec 2.127 mln zł rok wcześniej.

– Wynik został osiągnięty pomimo trudniejszego otoczenia makroekonomicznego związanego przede wszystkim ze spadkiem dyferencjału Brent/Ural o (-) 1,7 USD/bbl (r/r). Na rezultat EBITDA wg LIFO złożyły się zarówno bardzo dobre wyniki segmentu downstream, na poziomie blisko 2 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 400 mln zł (r/r), jak i segmentu detalicznego, który wypracował 859 mln zł – czytamy w komunikacie.

Segment downstream koncernu w II kwartale 2019 roku wypracował wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 2 mld zł, odnotowując wzrost wolumenów sprzedaży o 2 proc. (r/r), w tym benzyny o 11 proc., oleju napędowego o 2 proc., olefin o 30 proc. i PTA o 10 proc. Pozytywny wpływ na wynik miała poprawa marż rafineryjnych na lekkich i ciężkich frakcjach oraz marż petrochemicznych na olefinach, poliolefinach, PTA i nawozach. Spadek cen gazu pozytywnie wpłynął na rentowność energetyki kogeneracyjnej, która kontrybuowała do wyniku segmentu na poziomie ok. 200 mln zł. Powyższe efekty zostały częściowo ograniczone wpływem niższego o 1,7 USD/bbl dyferencjału Brent/Ural oraz pogorszenia marż na średnich destylatach i PCW. W II kwartale 2019 roku PKN Orlen uruchomił instalację Metatezy w Płocku, umacniając pozycję lidera na rynku wytwórczym propylenu. Zgodnie z zapowiedziami, koncern oddał również do użytku instalację PPF Splitter, której roczne moce produkcyjne to 80 tys. ton propylenu. Inwestycja jest pierwszym strumieniem petrochemicznym w litewskich Możejkach, wydłużającym łańcuch wartości.

Segment detaliczny w II kwartale 2019 roku wypracował wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 859 mln zł, co oznacza wzrost o 182 mln zł (r/r). Do dobrego wyniku przyczynił się wzrost wolumenów sprzedaży, łącznie o 4 proc. (r/r), w tym: w Polsce o 3 proc., w Czechach o 6 proc., na Litwie o 2 proc. i w Niemczech o 6 proc.

W segmencie wydobywczym w II kwartale 2019 roku koncern wypracował wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 83 mln zł, porównywalny do analogicznego okresu ubiegłego roku, przy średnim wydobyciu 17,8 tys. boe/d. W Polsce rozpoczęto wiercenie otworu Bystrowice OU-2, kontynuowano wiercenie otworu Czarna Dolna-1 oraz rozpoczęto prace przygotowawcze do wiercenia otworu Bystrowice OU-3. Na aktywach kanadyjskich rozpoczęto wiercenie 1 odwiertu, a 4 odwierty zostały poddane szczelinowaniu. Do produkcji zostały włączone 4 otwory na obszarze Kakwa oraz Ferrier.

Wykorzystanie mocy w rafinerii w Płocku wzrosło o 3 pkt proc. r/r do 97 proc., Unipetrolu – o 12 pkt do 87 proc. oraz Orlen Lietuva – o 18 pkt do 95 proc.

Orlen podał też, że zwiększył wolumeny sprzedaży o 4 proc. r/r oraz wzrost udziałów na wszystkich rynkach.

Liczba stacji paliw w Polsce wzrosła o 8 r/r do 1.779, co oznacza 34,2 proc. w udziału (wolumenowo) w rynku (wzrost o 0,3 pkt proc.), w Niemczech liczba stacji wzrosła o 3 do 584, co oznacza 6,5 proc. udziału w rynku (+0,3 pkt). W Czechach przybyło także 8 stacji, co dało ich łączną liczbę w wysokości 413, tj. 23,7 proc. udziału w rynku (+1,3 pkt). Liczba stacji na Litwie nie zmieniła się i wynosiła 25, co przekłada się na 3,7 proc. udziału w rynku (+0,2 pkt). Na Słowacji grupa posiada 1 stację paliw (rok wcześniej nie miała stacji w tym kraju).

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 2.194 mln zł wobec 2.719 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT PKNOrlen, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR