PKO BP miał 1,23 mld zł zysku netto w III kwartale 2019 r.

Omawiane walory:

Branżowy gigant poprawił zysk netto r/r o 18 proc. do 1.229 mln zł. Bank pokazał też dobry wynik odsetkowy i niższe odpisy. W czwartek kurs akcji PKO BP rośnie o ponad 1 proc.

PKOBP,wyniki,zysk

PKO BP odnotował 1229 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 1042 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2.662 mln zł wobec 2.366 mln zł rok wcześniej (+13 proc. r/r). Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 770 mln zł wobec 760 mln zł rok wcześniej (+1 proc.).

Aktywa razem banku wyniosły 341,55 mld zł na koniec III kw. 2019 r. wobec 324,25 mld zł na koniec 2018 r.

W I-III kw. 2019 r. bank miał 3,3 mld zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,73 mld zł zysku rok wcześniej.

– Wypracowany za 3 kwartały 2019 roku zysk netto Grupy PKO Banku Polskiego SA wyniósł 3 308 mln zł, co oznacza wzrost o 21,1 proc. w relacji do wyniku analogicznego okresu roku ubiegłego. Ponad dwucyfrowy wzrost zysku netto determinowany był przez:
1) poprawę wyniku na działalności biznesowej, który osiągnął poziom 10.918 mln zł (+10,6 proc. r/r), głównie w efekcie wzrostu wyniku z tytułu odsetek o 11,5 proc. r/r, zrealizowanego dzięki wzrostowi wolumenów oraz marży odsetkowej,
2) wzrost kosztów działania o 3,3 proc. r/r, głównie kosztów świadczeń pracowniczych i amortyzacji,
3) poprawę wyniku z tytułu odpisów i utraty wartości o 90 mln zł, przy spadku kosztu ryzyka do poziomu 0,51 proc. – czytamy w raporcie.

>> Promocja: tylko do końca listopada 12 miesięcy abonamentu w cenie 6! >> Sprawdź co zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

Marża odsetkowa za 3 kwartały br. wzrosła o 0,04 pkt proc. r/r do 3,44 proc., koszt ryzyka zmniejszył się w tym okresie o 0,44 pkt proc. do – 0,51 proc. Udział ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości spadł do 4,3 proc. z 4,9 proc. rok wcześniej.

Wskaźnik ROE netto wyniósł odpowiednio: 10,9 proc. wobec 9,7 proc. rok wcześniej, a ROA sięgnął odpowiednio: 1,3 proc. wobec 1,2 proc.

Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) za 3 kwartały br. wyniósł 42 proc. wobec 45,1 proc. rok wcześniej.

– Po 3 kwartałach 2019 roku koszty działania wyniosły 4.597 mln zł i były wyższe o 3,3 proc. r/r. Ich poziom był determinowany w głównej mierze przez:
* wzrost o 72 mln zł, tj. o 3,1 proc. kosztów świadczeń pracowniczych,
* spadek o 94 mln zł, tj. o 8,8 proc. kosztów rzeczowych, głównie w związku z niższymi wydatkami na:
– koszty utrzymania i wynajmu majątku trwałego (o 142 mln zł, głównie niższe koszty usług lokalowych związane z wprowadzeniem od stycznia 2019 roku regulacji wynikających z MSSF 16), przy jednocześnie wyższych wydatkach na:
– marketing (o 32 mln zł),
– informatykę (o 17 mln zł),
* wzrost o 105 mln zł, tj. 28,9 proc. kosztów składek na BFG – koszty BFG wyniosły 468 mln zł, z czego 348 mln zł stanowiła składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków. W analogicznym okresie roku poprzedniego koszty BFG ukształtowały się na poziomie 363 mln zł, z czego 167 mln zł wyniosła składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji,
* wzrost o 13 mln zł, tj. o 48,1 proc. opłat na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego, głównie dotyczących opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad bankami,
* wzrost o 171 mln zł, tj. o 28 proc. amortyzacji, w tym głównie efekt wdrożenia MSSF 16 w zakresie najmu nieruchomości i samochodów oraz ujęcia kosztów przejętej spółki Prime Car Management SA w wysokości 53 mln zł, przy jednoczesnym spadku amortyzacji wartości niematerialnych związanych z wydłużeniem z końca 2023 roku do końca 2030 roku okresu użytkowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) – czytamy dalej w raporcie.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT pkobp, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR