Prezes KDPW: Jesteśmy pierwszą instytucją na świecie, która opracowała rozwiązanie wykorzystujące blockchain do przeprowadzenia zdalnych WZA

Maciej Trybuchowski, prezes KDPW rozmawia z redakcją StockWatch.pl o pionierskiej aplikacji eVoting, która pozwala na zdalny udział w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

evoting,Maciej,Trybuchowski,prezes,kdpw

Maciej Trybuchowski, prezes KDPW.

StockWatch.pl: Aplikacja eVoting, stworzona przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, wystartowała pod koniec września ub.r., ale pierwsze walne z jej wykorzystaniem miało miejsce dopiero w czasie pandemii koronawirusa. Czy tak długi „rozruch” to efekt tego, że polskie spółki boją się nowości?

Maciej Trybuchowski: Usługę eVoting KDPW udostępnił rynkowi pod koniec września 2019 roku. Od samego początku rozmawialiśmy ze spółkami i zachęcaliśmy je do korzystania z rozwiązania eVoting. Ponieważ była to nowość, nie tylko w skali rynku polskiego, ale patrząc także globalnie – naturalne były obawy przed tym, co nowe. Pewnym ograniczeniem były także zapisy Kodeksu spółek handlowych, które możliwość zdalnego głosowania dopuszczały tylko w przypadku odpowiednich zapisów w statucie spółki. Ostatnia nowelizacja KSH zniosła to ograniczenie.

Głosowanie na WZ za pośrednictwem aplikacji to nowość w Polsce. Jak ta kwestia wygląda na świecie? Czy w innych krajach działają podobne rozwiązania technologiczne?

Z posiadanych przez nas informacji wynika, że byliśmy pierwszą instytucją na świecie, która opracowała tak powszechnie dostępne i kompleksowe rozwiązanie wykorzystujące blockchain do przeprowadzenia zdalnych WZA. Prace nad zdalnym głosowaniem w oparciu o technologię blockchain prowadzi Nasdaq, który po udanym pilotażu rozwiązania w Estonii, w 2017 r. podpisał umowę z południowoafrykańskim depozytem Strate dotyczącą wdrożenia produkcyjnego. Nastąpiło ono na początku bieżącego roku. W 2019 r. wspólne prace ogłosiły również SWIFT i Singapore Exchange, które we współpracy z Deutsche Bank, DBS, HSBC oraz Standard Chartered Bank planują przeprowadzenie Proof-of-Concept rozwiązania.

Walne Zgromadzenie to jedno z ważniejszych wydarzeń z życia każdej spółki, a mimo to polscy inwestorzy skrajnie rzadko w nich uczestniczą. Według OBI 2019, udział w WZ zadeklarowało nieco ponad 5 proc. badanych. Czy eVoting może poprawić tę statystykę?

Liczymy na to, że eVoting wpłynie na aktywizację akcjonariuszy i zachęci ich do brania czynnego udziału w funkcjonowaniu spółek, których są współwłaścicielami. W szczególności tych akcjonariuszy, którzy dzisiaj, ze względu na brak łatwo dostępnej i jednolitej informacji o walnych zgromadzeniach, sformalizowany proces głosowania, czy koszty związane z fizycznym udziałem w WZ, rezygnują z jednego z podstawowych praw akcjonariusza. Rozwiązania ułatwiające akcjonariuszom wykonywanie ich praw, w tym udział i głosowanie na walnych zgromadzeniach, wpisują się także w założenia i cel europejskiej Dyrektywy o Prawach Akcjonariuszy (SRD II).

Tegoroczny sezon walnych zgromadzeń już trwa, ale z racji pandemii jest wyjątkowo rozciągnięty w czasie. Część spółek korzysta ze specjalnych przepisów i odkłada organizację spotkania na później. Bazując na dotychczas przeprowadzonych walnych, ile z nich odbyło się przy użyciu aplikacji eVoting?

Jak do tej pory w naszym systemie zarejestrowano 13 WZ w trybie rozszerzonym, z czego dwa są jeszcze przed nami.

Czy są już dane na temat frekwencji na walnych, na których korzystano z eVotingu? Jakie są wnioski po już przeprowadzonych spotkaniach rocznych spółek?

Nie dysponujemy danymi o frekwencji na walnych zgromadzeniach. Natomiast z informacji od spółek, które zdecydowały się na skorzystanie z eVotingu, wiemy, że rozwiązanie to jest pozytywnie oceniane. Wciąż jednak potrzeba czasu, aby rozwiązanie to upowszechniło się. Także sami akcjonariusze powinni zachęcać spółki do przeprowadzania WZA z wykorzystaniem głosowania zdalnego.

Przejdźmy do samej aplikacji. Jak ona działa? Co inwestor powinien zrobić, aby z niej skorzystać i wziąć udział w walnym?

Przede wszystkim inwestor musi założyć konto w aplikacji eVoting poprzez stronę mojeglosowanie.pl. Ponadto akcjonariusz, składając żądanie wystawienia zaświadczenia o udziale w WZA, powinien upoważnić podmiot prowadzący jego rachunek papierów wartościowych do zamieszczenia w wykazie uprawnionych do udziału w WZA przekazywanym do KDPW, swojego adresu e-mail. Na wskazany adres e-mail otrzyma on specjalny kod rejestrujący jego uprawnienia do zdalnego głosowania w aplikacji. Po zarejestrowaniu swoich uprawnień, akcjonariusz automatycznie i bez dodatkowych czynności deklaruje swój udział w walnym zgromadzeniu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Aktywuje się interfejs do rejestracji głosów, które użytkownik może rejestrować do momentu zakończenia głosowania nad danym projektem uchwały.

Jak inwestor może sprawdzić, że podczas WZ organizowanego przez jego spółkę będzie możliwość uczestnictwa i głosowania z poziomu aplikacji?

O tym, czy będzie można oddawać głosy za pomocą aplikacji eVoting decyduje spółka i informację taką zamieszcza w ogłoszeniu o zwołaniu WZA.

Na jakich urządzeniach i systemach operacyjnych działa aplikacja eVoting?

eVoting działa na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu: tablet, telefon, laptop, etc. Interfejs aplikacji jest responsywny, tj. dostosowuje się do ekranu, na jakim jest wyświetlany, co wpływa na poprawę komfortu pracy z dowolnego urządzenia.

Aplikacja to nie tylko możliwość zdalnego głosowania na WZ. Co jeszcze możemy dzięki niej sprawdzić?

eVoting oferuje znacznie więcej, niż tylko możliwość zdalnego głosowania (w tym głosowania tajnego). Wśród innych funkcjonalności aplikacji znajdziemy m.in. dostęp i zarządzanie informacją o akcjonariuszach i ich pełnomocnikach, porządkiem obrad oraz projektami uchwał. eVoting umożliwia głosowanie przed, jak i w trakcie walnego zgromadzenia. Pozwala na przeprowadzenie i publikację jego wyników, a także wspiera sporządzanie protokołu z walnego zgromadzenia.

Głosować można w zasadzie z dowolnego miejsca na świecie. Ale czy samo oddanie głosu poprzez aplikację musi się odbyć w tym samym momencie, co głosowanie fizyczne na walnym np. w siedzibie spółki?

Od momentu zarejestrowania uprawnień do momentu rozpoczęcia głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariusz ma możliwość składania oświadczeń woli w zakresie sposobu realizacji głosów na poszczególne uchwały, tzw. rejestrowanie głosów. Rejestrowane głosy zostaną zliczone w ramach głosowania w trakcie stacjonarnego walnego zgromadzenia. Zarejestrowany głos może być dowolnie zmieniany, przy czym możliwość ta dostępna jest do czasu zakończenia głosowania nad danym projektem uchwały. Możliwe jest także wycofanie wcześniej zarejestrowanych głosów. Dodatkowo istnieje możliwość głosowania w sposób odmienny z każdej akcji, realizując opcje tzw. split voting.

Czy inwestor ponosi jakieś opłaty związane z korzystaniem z aplikacji?

Aplikacja dla inwestorów jest darmowa.

Do powstania eVotingu wykorzystano technologię blockchain. Co konkretnie wdrożono z tej technologii i czy inwestor musi być aktywnym uczestnikiem sieci blockchain, aby korzystać z aplikacji?

Aplikacja nie wymaga, aby spółka, czy inwestor był użytkownikiem sieci blockchain. Dzięki tej technologii organizacja i obsługa walnych zgromadzeń akcjonariuszy została przeniesiona w pełni cyfrowy wymiar, przy jednoczesnym wypełnieniu wymagań ustawowych odnośnie identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. Specyfika rejestru tworzonego jako blockchain polega na tym, że poszczególne zdarzenia rejestrowane są chronologicznie w ramach szyfrowanego kryptograficznie bloku, a bloki połączone są w formie łańcucha. Przed udostępnieniem tego rozwiązania rynkowi przeprowadziliśmy liczne testy oraz pilotaż usługi, które potwierdziły szereg korzyści wynikających z wykorzystania technologii blockchain dla rozwiązania eVoting, przede wszystkim w zakresie: bezpieczeństwa, niezaprzeczalności i integralności danych, poufności, wygody i kosztów.

Dwa lata temu Ministerstwo Finansów uruchomiło e-PIT, czyli usługę, która zrewolucjonizowała sposób rozliczania się z fiskusem. Miliony Polaków skorzystało z tej opcji i szybko się do niej przekonało, co nie dziwi, zważywszy na fakt, że jest ona łatwa w obsłudze i szalenie wygodna. Czy eVoting też będzie opcją, o której za kilka lat inwestorzy będą mówić „znam, korzystam i nie wyobrażam sobie walnych bez niej”?

Trudno porównywać usługę e-PIT do aplikacji eVoting. I nie mam tu na myśli jedynie skali, ale także obligatoryjność – z fiskusem rozliczyć musi się każdy, udział w WZA jest dobrowolny. Nie mniej mamy nadzieję, że oferowana przez nas aplikacja do zdalnego głosowania będzie tak popularna wśród akcjonariuszy giełdowych spółek, jak e-PIT wśród podatników.

Dziękuję za rozmowę.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ (aktualności, giełda, akcje)

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR