Prezes UOKiK: Idea Bank wprowadzał konsumentów w błąd podczas sprzedaży obligacji GetBack

Omawiane walory:

Urząd nie ma wątpliwości, że klienci Idea Banku i Lion's Banku byli wprowadzani w błąd przy sprzedaży obligacji korporacyjnych GetBack. W ramach trwającego już blisko 10 miesięcy postępowania administracyjnego UOKiK potwierdził, że część stawianych zarzutów jest zasadna.

UOKiK na podstawie zgromadzonego dotychczas materiału wydał decyzję częściową, w której stwierdził, że Idea Bank dopuścił się stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych. Decyzja nie jest prawomocna, bank może się odwołać do sądu w terminie miesiąca od jej doręczenia.

– Świadczą o tym zebrane liczne dowody. Podczas kontroli w siedzibie banku pracownicy UOKiK przesłuchali kilku członków zarządu, menadżerów oraz dyrektorów sprzedaży. Ich oświadczenia, informacje uzyskane od sprzedawców oraz znaleziony materiał zostały skonfrontowane z zeznaniami i zawiadomieniami poszkodowanych. Dzięki temu urząd odtworzył proces sprzedaży. Informacje o możliwości zakupu obligacji korporacyjnych GetBack konsument otrzymywał od pracowników banku smsem, e-mailem, telefonicznie, a także bezpośrednio w oddziałach Idea lub Lion’s Banku. Sprzedawcy, namawiając do podjęcia decyzji, zapewniali o stałych, pewnych dochodach z inwestowania – informuje UOKiK.

W ciągu niecałego roku do urzędu wpłynęło ponad 520 pism od obligatariuszy. Klienci skarżyli się, że przedstawiciele Idea Banku podawali im wprowadzające w błąd informacje np. o tym, że obligacje GetBack przyniosą im gwarantowany zysk lub że dostęp do tych obligacji jest limitowany.

– Historie opowiedziane nam przez świadków podczas 5 rozpraw administracyjnych pokazują, w jaki sposób pracownicy banku oszukiwali swoich klientów. W wydanej częściowej decyzji zacytowaliśmy wiele z nich, by pokazać mechanizm wprowadzania w błąd. Obligacje korporacyjne były prezentowane jako bezpieczne produkty o gwarantowanym zysku. Sprzedawcy oferowali je swoim dotychczasowym oraz nowym klientom, podkreślając wyjątkowość, zyskowność oferty czy brak ryzyka. By przyspieszyć zakup nawet wypełniali za nich formularze. Decyzja urzędu nie mogła być inna. Stwierdziliśmy praktyki, które nigdy nie powinny mieć miejsca w instytucji zaufania publicznego, na jaką kreuje się bank – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Decyzja częściowa oznacza, że postępowanie administracyjne przeciwko Idea Bankowi nie zostało jeszcze ostatecznie zakończone. Prezes UOKiK w końcowej decyzji rozstrzygnie o pozostałych zarzutach związanych z tzw. missellingiem, czyli oferowaniem obligacji GetBack konsumentom w sposób niedostosowany do ich potrzeb. Jak informuje urząd, aktualnie trwa analiza zebranego w sprawie obszernego materiału dowodowego. Jeżeli zarzuty się potwierdzą, spółce grozi kara finansowa – do 10 proc. jej obrotu i konieczność usunięcia skutków niekorzystnych praktyk.

Dzisiejsze rozstrzygnięcie będzie pomocne przy dochodzeniu roszczeń przez obligatariuszy. Prawomocna decyzja prezesa UOKiK stwierdzająca naruszenie prawa przez przedsiębiorcę ma charakter prejudykatu. Na decyzję urzędu obligatariusze mogą się także powoływać przy składaniu reklamacji.

– Oznacza to, że ustalenia urzędu co do faktu stosowania praktyki są wiążące dla sądów powszechnych w przypadku rozpatrywania indywidualnych spraw z udziałem konsumentów w zakresie zakwestionowanych w decyzji praktyk. Na decyzję UOKiK konsumenci mogą się także powołać przy składaniu reklamacji – informuje UOKiK.

Po południu bank wydał oświadczenie, w którym odniósł się do decyzji UOKiK. Po zapoznaniu się z dokumentem zarząd banku podejmie decyzję co do ewentualnych dalszych kroków, poinformowała agencja ISBnews.

– Pragniemy ponownie podkreślić, że Idea Bank był tylko jednym z podmiotów uczestniczących w procesie dystrybucji obligacji GetBack SA, a łączna wartość obligacji uplasowanych na rynku przez tę spółkę kilkukrotnie przekracza wartość obligacji, w których sprzedaży uczestniczył Idea Bank. Wszystkie reklamacje zgłoszone przez klientów w związku z zakupem obligacji GetBack SA są indywidualnie rozpatrywane przez dedykowany zespół działający przy zarządzie banku. Do dnia dzisiejszego zaproszenia do polubownego rozwiązania skierowano do 153 osób, a porozumienia zostały podpisane z 43 osobami. Należności z tego tytułu są wypłacane w ramach rezerwy zawiązanej jeszcze w 2018 r. – napisał Idea Bank w oświadczeniu.

Bank podkreślił, że decyzja UOKiK nie ma wpływu na bieżące, operacyjne funkcjonowanie Idea Banku. Pozostaje on w stałym kontakcie z organami nadzoru, przekazując na bieżąco informacje, wyjaśnienia oraz przedstawiając swoje stanowisko w zakresie formułowanych pytań, merytorycznie odnosząc się do podnoszonych okoliczności faktycznych i wniosków ww. organów.

Marcin Jaworski z Biura Rzecznika Finansowego poinformował na Twitterze, że na chwilę obecną wpłynęło ponad 700 wniosków o postępowanie interwencyjne, w tym 592 dotyczą Idea Banku.

W czwartek kurs akcji Idea Banku spada o 0,9 proc. W południe jeden walor wyceniany jest na 2,21 zł.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Ideabank, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR