Rada nadzorcza PBS w Sanoku zaskarży decyzję o przymusowej restrukturyzacji. KNF broni swojej opinii.

W ubiegłym tygodniu Bankowy Fundusz Gwarancyjny podjął decyzję o przymusowej restrukturyzacji spółdzielczego banku PBS z Sanoka. Zdaniem rady nadzorczej banku decyzja ta była niezrozumiała i zapowiada wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Z kolei zdaniem Komisji Nadzoru Finansowego restrukturyzacja ma podstawy w licznych i poważnych nieprawidłowościach, które stwierdzono w trakcie kontroli.

uknf, pbs, restrukturyzacja

UKNF: Procedura przymusowej restrukturyzacji PBS wynika z prawa krajowego i UE

Bankowy Fundusz Gwarancyjny wydał 15 stycznia decyzję o rozpoczęciu przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego (PBS) z siedzibą w Sanoku. Fundusz od 17 stycznia 2020 r. przejął nad nim kontrolę oraz wyznaczył administratora. Przymusowa restrukturyzacja banku odbywa się z użyciem banku pomostowego – Banku Nowego BFG SA, instytucji o kapitale 100 mln zł. Bank Nowy BFG będzie prowadził rachunki na niezmienionych zasadach dla dotychczasowych klientów PBS.

Działania podjęte przez BFG zaskoczyły przedstawicieli banku. Z oświadczenie rady nadzorczej w zawieszeniu PBS wynika, że prowadzone działania, których celem była stopniowa poprawa sytuacji kapitałowej banku odbywały się zgodnie z zatwierdzonym Programem Postępowania Naprawczego oraz w konsultacji z KNF i były omawiane na licznych spotkaniach z przedstawicielami nadzoru.

– Rada akceptowała działania zarządu ponieważ przedstawiane dane dawały podstawy by sądzić, że proces sanacji jest możliwy. Zaznaczyć należy, że ostatnie spotkania z przedstawicielami KNF odbywały się końcem 2019 r., oraz w dniu 7.01.2020 r. Celem kluczowym było prowadzenie naprawy banku przy zachowaniu spokoju wśród klientów, bezpieczeństwa i stabilności zgromadzonych środków, w tym podmiotów sektora JST oraz zagwarantowanie obligatariuszom wykupu obligacji w przypadających terminach, o czym świadczyła utrzymująca się bardzo dobra sytuacja płynnościowa. Dla organów banku istotne było także utrzymanie miejsc pracy oraz optymalnej sieci placówek, dobrego wizerunku, reputacji i stabilności całego sektora bankowości spółdzielczej, a przede wszystkim BS-ów rynku lokalnego – czytamy w oświadczeniu.

W roku 2019 miała miejsce kolejna inspekcja KNF w obszarze jakości aktywów, której zalecenia bank w całości wykonał i odzwierciedlił w księgach rachunkowych na datę 31.10.2019 r. objętą przeglądem.

– W związku z utworzeniem znaczącego poziomu rezerw celowych bank został wezwany przez KNF do opracowania nowego dokumentu ‚Planu Naprawy’ złożonego do KNF końcem lipca 2019 r. oraz zaktualizowanego pod kątem aktualnej sytuacji banku oraz uwag skierowanych do banku przez KNF i przekazanego ponownie w dniu 27.12.2019 r. Do dnia wydania decyzji o przymusowej restrukturyzacji przez BFG, bankowi nie przekazano żadnego dokumentu w zakresie oceny przedłożonego ‚Planu naprawy’ – czytamy dalej.

Ponadto w 2019 r. bank dwukrotnie poddał przeglądowi bieżącą sytuację banku przez niezależną firmę audytorską, która potwierdziła prawidłowość i rzetelność prowadzonych ksiąg banku, w tym istotnego dodatniego wyniku finansowego wypracowanego w roku 2019. Zweryfikowany wynik finansowy był także przedmiotem wniosku złożonego przez bank do KNF o wydanie zezwolenia na jego zaliczenie do kapitału podstawowego Tier1, który do dnia wydania decyzji BFG nie został rozpatrzony, pomimo tego, że to działanie było również wcześniej uzgadniane z przedstawicielami KNF.

Rada nadzorcza PBS wskazuje także w stanowisku, że zaudytowany wynik badania śródrocznego na dzień 31.10.2019 roku oraz całoroczny za rok 2019 odwrócił wreszcie trend raportowania strat.

– Utrzymany w kolejnych miesiącach dawał gwarancje stabilności i możliwości kontynuacji działalności. Praktycznie na finiszu naszych działań proces dojścia do minimów nadzorczych został przerwany niezrozumiałą powszechnie decyzją BFG, która zakłóciła, objętą do tej pory przez bank szczególną troską, stabilność płynnościową oraz nadszarpnęła wizerunek sektora banków spółdzielczych – czytamy w oświadczeniu.

W oświadczeniu rada informuje również o dodatnich wynikach finansowi i podkreśla, że BFG zlecił audyt spółce, która nie jest firmą audytorską.

– Bank na dzień 31 października 2019 roku wypracował wynik finansowy brutto w kwocie 23,1 mln zł a wynik netto 18,8 mln zł przy łącznym współczynniku kapitałowymi 3,45 proc. oraz dodatnich kapitałach bilansowych. Decyzja KNF o zaliczenie wyniku bieżącego do kapitału podstawowego, przy innych podejmowanych działaniach, poprawiłaby sytuację kapitałową banku. Niezrozumiała jest dla nas kwota oszacowania strat na poziomie 182,9 mln zł przez firmę, której BFG zleciło wykonanie oszacowania, która nie jest firmą audytorską, a dokonała takiego oszacowania. Nie podlega ona nadzorowi Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. Przedmiotem jej działania są między innymi zarządzanie nieruchomościami i usługi doradztwa i metod zarządzania – wskazano również.

W oświadczeniu padają również zarzuty dotyczące działania KNF w ostatnich latach.

– Dziwi fakt, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny zlecił takiej Spółce tak poważną z punktu widzenia dalszego funkcjonowania Banku usługę. Wpisuje się to w bieżące doniesienia co do braku właściwego nadzoru nad Spółką GetBack i wręcz przesadzone w naszej ocenie działania nadzorcze UKNF i BFG wobec naszego Banku – podkreśliła rada nadzorcza.

W związku z decyzją zarządu BFG o wszczęciu procedury przymusowej restrukturyzacji PBS, rada nadzorcza w zawieszeniu Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku 20 stycznia podjęła uchwały o wniesieniu skargi na w/w decyzje do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem BFG.

– Interwencja BFG w sytuacji, gdy bank pozostawał w procesie zaawansowanych działań nakierowanych na odzyskanie należności straconych i odbudowania poziomu kapitałów oraz realizował kolejny etap optymalizacji kosztowej i skali działania, rodzi pytanie o intencje – czytamy dalej.

Oświadczeniem na oświadczenie odpowiedział Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w którym informuje że wszczęcie przymusowej restrukturyzacji wynikało m.in. z faktu, że Komisja Nadzoru Finansowego stwierdziła nieskuteczność działań naprawczych podejmowanych przez PBS oraz zagrożenie dla bezpieczeństwa środków gromadzonych w tym banku.

– Podjęte przez BFG działania uwzględniają opinię KNF o braku przesłanek wskazujących, że działania PBS mogły we właściwym czasie usunąć zagrożenie upadłością. Powyższa ocena wynikała w szczególności ze znacznej skali problemów stwierdzonych w działalności PBS w Sanoku. W ramach nadzoru KNF stwierdziła w PBS w Sanoku liczne i poważne nieprawidłowości, w tym w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym. Zidentyfikowano istotne naruszenia przepisów prawa, również takie, które wymagały zawiadomienia prokuratury – czytamy w komunikacie.

UKNF wskazał, że uruchomiona i prowadzona przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) restrukturyzacja PBS w Sanoku wynika z wdrożonych do prawa polskiego regulacji unijnych.

– Przymusowa restrukturyzacja pozwala uniknąć upadłości banku, w której jednostki samorządu terytorialnego mogłyby stracić wszystkie środki pieniężne – podano także.

Ponadto, PBS w Sanoku w sprawozdaniu finansowym za 2018 rok poinformował o możliwości podjęcia przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wobec banku działań w zakresie przymusowej restrukturyzacji wynikających z art. 101 ustawy o BFG, podsumowano.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ (aktualności, giełda, akcje)

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR