Scope Fluidics rozszerzył plany zw. z PCR|ONE, rozmawia o warunkach finansowania

Omawiane walory:

Scope Fluidics rozszerzył plany związane z rozwojem projektu PCR|ONE, tj. zamierza znacząco rozszerzyć zakres testów systemu w warunkach docelowych. W ramach tego działania spółka planuje zwiększenie mocy produkcyjnych systemu PCR|ONE. Wstępnie zainteresowana wsparciem rozwoju projektów jest jedna z europejskich instytucji finansowych, z którą Scope Fluidics rozmawia o warunkach finansowania.

scope, fluidics, technologie, akcje,

Fot. Scope Fluidics

– W związku z pandemią znalezienie się wśród producentów oferujących system posiadający panel wykrywający SARS-CoV-2 jest obecnie jednym z kluczowych czynników branych pod uwagę przy komercjalizacji PCR|ONE. Dla Scope Fluidics zwiększenie atrakcyjności biznesowej systemu wiąże się z przeprowadzeniem testów w rozszerzonej formule Programu Early Access (PEA) oraz rozbudową mocy produkcyjnych – czytamy w komunikacie.

Spółka, poza zakładaną certyfikacją systemu PCR|ONE w ramach procedury CE-IVD, zamierza przeprowadzić od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy testów w kilkunastu ośrodkach na terenie kraju i Europy. Oznacza to potrzebę wyprodukowania ok. 50-100 analizatorów i ok. 50.000 kartridży. Poprzez rozszerzenie działań w Programie Early Access spółka planuje potwierdzić skuteczność działania systemu w wielu scenariuszach użycia, w ochronie zdrowia oraz w innych instytucjach publicznych i prywatnych. Spółka zakłada, że zebrane dane poszerzą grono potencjalnych nabywców systemu PCR|ONE oraz że zwiększenie mocy produkcyjnych podniesie jego atrakcyjność biznesową.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

Przebieg pandemii COVID-19 ma znaczący wpływ na rynek urządzeń diagnostycznych. Obserwowany jest mocny wzrost zainteresowania szybkimi i precyzyjnymi testami, których jakość została potwierdzona testami na wykrywanie wirusa SARS-CoV-2. Jednocześnie istotnie zwiększyła się konkurencyjność producentów sprzętu diagnostycznego, którzy są w stanie zapewnić odpowiednie moce produkcyjne. W opinii zarządu, wielu potencjalnych nabywców sprzętu diagnostycznego poszukuje obecnie nie tylko systemów i testów, ale możliwości inwestycyjnych, które pozwolą na dynamiczne wejście na rynek med-tech.

– Pandemia COVID -19 ma istotne przełożenie na obraz dzisiejszego rynku diagnostyki molekularnej. Ogromne wolumeny świeżo opracowanych testów pokazały, że nie każda technologia pozytywnie przechodzi weryfikację. System PCR|ONE korzysta z najbardziej sprawdzonej metody diagnostyki molekularnej – łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR), którą, dzięki naszej technologii, potrafimy przeprowadzić w rekordowo krótkim czasie kilku minut. Pandemia skokowo poszerzyła od lat dynamicznie rosnący rynek diagnostyki molekularnej w formacie Point-of-Care. Chcemy wykorzystać tę dodatkową szansę i stąd decyzja o rozszerzeniu działań w kierunku możliwie jak najszybszego oddania systemu PCR|ONE w ręce użytkowników, w formule Programu Early Access – powiedział prezes Scope Fluidics Piotr Garstecki.

Spółka wstępnie oszacowała nakłady niezbędne do realizacji PEA na ok. 6-9 mln euro. Wielkość kwoty będzie uzależniona od czasu trwania projektu, zasięgu geograficznego oraz liczby przeprowadzonych testów. Spółka, mając na uwadze dostępne źródła finansowania oraz dalszy intensywny rozwój projektów, rozpoczęła rozmowy w celu pozyskania finansowania od jednej z europejskich instytucji finansowych.

– W związku z decyzją o rozszerzeniu Programu Early Access zaangażowaliśmy się w rozmowy z jedną z europejskich instytucji finansowych, która wykazała zainteresowanie projektem i potencjałem naszego biznes modelu. Chcemy, by możliwości finansowania projektu były elastyczne i w miarę możliwości jak najtańsze. Poza wsparciem ze strony tej instytucji chcemy mieć możliwość skorzystania z finansowania z podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Jest to jedna z opcji, z której w przyszłości moglibyśmy skorzystać – dodał CFO Scope Fluidics Szymon Ruta.

W osobnym komunikacie spółka poinformowała, że rada nadzorcza spółki pozytywnie zaopiniowała propozycję zarządu, aby walne zgromadzenie spółki przyznało zarządowi uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji jednej lub więcej serii akcji spółki na okaziciela (z wyłączeniem prawa poboru w całości za zgodą rady nadzorczej). Upoważnienie miałoby zostać udzielone do 31 grudnia 2021 r., a łączna liczba akcji miałaby nie przekroczyć 167.640 akcji na okaziciela (przy czym do 39.725 akcji na okaziciela przysługiwać miałoby, w ramach wykonania prawa zapisu na akcje, posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, które przysługują kluczowym pracownikom i współpracownikom spółki na podstawie dotychczasowego programu motywacyjnego spółki).

System PCR|ONE adresuje globalną potrzebę szybkiej i informatywnej diagnostyki molekularnej. Urządzenie przeprowadza w pełni automatyczną analizę materiału genetycznego patogenów bakteryjnych i wirusowych – rozpoznaje do kilkudziesięciu patogenów w ciągu kilkunastu minut od pobrania próbki. Zamiarem spółki jest, aby system był wyposażony w kilka paneli ukierunkowanych na najpoważniejsze zagrożenia dla zdrowia człowieka.

Scope Fluidics powstał w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Scope Fluidics jest notowany na NewConnect. Kurs akcji spółki spada w czwartek rano o ponad 15 proc., a za jedną akcję płacono 175 zł.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o scpfl)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR