Ursus miał wstępnie 87 mln zł straty netto w 2019 roku

Omawiane walory:

Ursus w restrukturyzacji miał 87,2 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2019 roku, o 42 proc. mniejszą niż rok wcześniej, przy przychodach netto na poziomie 95,6 mln zł, o 55 proc. niższych niż rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

ursus,prezes,komornik,getin

(Fot. spółka)

– Poniżej zaprezentowano skonsolidowane wyniki finansowe osiągnięte przez grupę kapitałową emitenta w 2019 roku:

– wstępne przychody netto ze sprzedaży wyniosły 95,6 mln zł, co oznacza, że były one niższe o 119 mln zł od przychodów uzyskanych w porównywalnym okresie 2018 roku, co przekłada się na spadek o około 55 proc.,

– wstępna strata netto wyniosła 87,2 mln zł co oznacza istotną zmianę straty w porównaniu z 2018 rokiem – zmniejszenie o 63,5 mln zł (zmniejszenie o około 42 proc.) – czytamy w komunikacie.

Wskazane powyżej poziomy straty netto w 2019 r. wynikały m.in. z poniższych czynników:

 • aktualna sytuacja w branży związana z sytuacją systematycznego spadku przychodów ze sprzedaży na rynku krajowym ciągników jak i maszyn rolniczych. Kluczowym aspektem, który wpływa na popyt na polskim rynku jest niska realizacja wypłat dopłat do zakupów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Niski wolumen sprzedaży w sposób istotny przełożył się na całościowo niższą rentowność produktów, które nie pokrywają obecnie kosztów stałych produkcji;
 • istotne pogorszenie się sytuacji płynnościowej spółki wynikające z istotnych ograniczeń w zakresie możliwości zaciągania zewnętrznego finansowania w bankach i innych instytucjach oraz konieczność dokonywania zakupów od dostawców po przedpłaceniu za towar;
 • spowodowane brakiem niezbędnego poziomu płynności finansowej niepozyskiwanie i nierealizowanie kontraktów na dostawy autobusów.
>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

W ujęciu jednostkowym wstępne przychody netto ze sprzedaży wyniosły 54,9 mln zł (w tym 14,7 mln zł dotyczy działalności zaniechanej – sprzedanej dywizji w Opalenicy), co oznacza, że były one niższe o 31,9 mln zł od przychodów uzyskanych w porównywalnym okresie 2018 roku, co przekłada się na spadek o około 37 proc. Wstępna strata netto wyniosła 74,6 mln zł co oznacza istotną zmianę straty w porównaniu z 2018 rokiem – zmniejszenie o 29,7 mln zł (zmniejszenie o około 28 proc.).

Ursus w restrukturyzacji poinformował także, iże podjął decyzję o dokonaniu szeregu jednorazowych operacji o charakterze księgowym obejmujących dokonanie odpisów aktualizacyjnych wartość należności i utworzenie rezerw, które obejmują:

 • odpisy aktualizacyjne w jednostkowym sprawozdaniu finansowym na wartość należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych na łączną kwotę 23,1 mln zł (w tym odpis aktualizacyjny należności od spółki powiązanej Ursus Dystrybucja w restrukturyzacji w wysokości ok. 20,8 mln zł, którego wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe został wyłączony w procesie konsolidacji),
 • odpisy aktualizacyjne w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na wartość należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych na łączną kwotę ok. 2,3 mln zł,
 • ujęcie w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym rezerwy na odsetki od zaległości handlowych oraz finansowych na łączną kwotę 5,4 mln zł,
 • ujęcie w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym rezerwy na karę w kwocie 2 mln zł.

Spółka zastrzegła, że wskazane powyżej operacje mają charakter księgowy i wobec trwającego postępowania restrukturyzacyjnego nie wpływają na zmianę jej sytuacji płynnościowej.

Ursus w restrukturyzacji specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 214,63 mln zł w 2018 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT ursus, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ
 • Ursus miał wstępnie 34 mln zł straty netto w I poł. 2020 r.

  URSUS w restrukturyzacji miał 34,02 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. br. wobec 11,13 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach netto na poziomie 27,29 mln zł wobec 35,3 mln zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane.

 • Sąd umorzył przyspieszone postępowanie układowe wobec Ursusa

  Sąd wydał postanowienie o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego prowadzonego wobec URSUSa w restrukturyzacji. URSUS będzie chciał zaskarżyć decyzję.

 • Sąd stwierdził przyjęcie układu Ursus Dystrybucja

  Sąd Rejonowy Lublin - Wschód, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych stwierdził przyjęcie układu w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec URSUS Dystrybucja.

 • Ursus znów może stracić ochronę przed wierzycielami

  Nadzorca sądowy złożył w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy wniosek o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego wobec URSUSa. Jako uzasadnienie złożonego wniosku nadzorca wskazał rosnące opóźnienia w regulowaniu przez spółkę bieżących zobowiązań powstałych po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, co może prowadzić do pokrzywdzenia wierzycieli oraz niewykonania układu.

 • Akcjonariusze Ursusa zdecydują 27 sierpnia o dalszym istnieniu spółki

  Akcjonariusze URSUSa w restrukturyzacji zdecydują podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 27 sierpnia m.in. o dalszym istnieniu spółki oraz o pokryciu straty netto za 2019 r., w wysokości 74,61 mln zł, z zysków z lat przyszłych.


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR