Wywiad: KRUK SA największym branżowym emitentem na Catalyst

Omawiane walory:

Z Michałem Zasępą, członkiem zarządu KRUK SA, o emisji obligacji na GPW Catalyst, rozmawia Kamil Gemra.

StockWatch.pl: Co zdecydowało, że wyszliście Państwo z ofertą obligacji na rynek Catalyst?

Michał Zasępa: Emisja obligacji jest ważnym źródłem pozyskiwania kapitału przez spółkę KRUK. To środki potrzebne na inwestycje w zakup portfeli wierzytelności, które pozyskujemy głównie od instytucji finansowych. Do tej pory do obrotu na Catalyst wprowadziliśmy 13 serii obligacji o łącznej wartości nominalnej 336 mln PLN. Jesteśmy największym emitentem obligacji w naszej branży. Obligacje KRUKa są nabywane przez szerokie grono inwestorów instytucjonalnych: OFE, TFI, private bankig, firmy ubezpieczeniowe oraz inwestorów indywidualnych.

Inwestorzy nabywający nasze papiery dłużne na rynku Catalyst, gdyby z jakiegoś powodu nie zdecydowali się czekać do terminu wykupu, mają możliwość swobodnego obracania nabytymi obligacjami. Uważamy, że wprowadzenie obligacji na Catalyst jest elementem budowy pozytywnego wizerunku rynkowego KRUKa. Ponadto w związku z tym, że obligacje notowane są na zorganizowanym, przejrzystym rynku, potencjalni inwestorzy skłonni są zaakceptować niższą premię za ryzyko.

Ile trwał w Państwa wypadku cały proces, od momentu podjęcia decyzji aż do otrzymania środków od inwestorów, oraz jak ocenia Pan całkowite koszty w porównaniu do innych źródeł finansowania?

Z uwagi na zindywidualizowane podejście do każdej kolejnej serii emitowanych obligacji parametry te są zróżnicowane. Emisje obligacji przeprowadzamy cyklicznie. Jesteśmy w stałym kontakcie z inwestorami, co znacząco usprawnia proces. W przypadku ostatniej emisji na przeprowadzenie oferty, dopełnienie wszelkich formalności z nią związanych i wprowadzenie na Catalyst potrzebowaliśmy około 2 miesięcy. Koszty pozyskania kapitału są w naszej opinii na rozsądnym poziomie, z pewnością niższym, niż np. emisja akcji.

Michał Zasępa, członek zarządu Kruk SA

Czy udaje się uplasować całe planowane emisję? Co Pana zdaniem decyduje o powodzeniu tego rodzaju ofert na Catalyst?

Wszystkie emisje obligacji KRUKa dotychczas notowane na Catalyst zostały uplasowane w 100 proc. Sądzimy, że u podstaw powodzenia oferty leży wysoka pozycja spółki KRUK na rynku zarządzania wierzytelnościami. Od lat jesteśmy niekwestionowanym liderem branży. Stabilność KRUK-a i rosnący z roku na rok zysk operacyjny to podstawowe parametry, które budują zaufanie u naszych inwestorów.

Jak na pozyskanie pieniędzy z rynku obligacji reagują tradycyjne instytucje dostarczające finansowania dłużnego, tj. banki i leasingi? Szczególnie banki często umieszczają w umowach wymóg uzyskania zgody na zaciąganie kolejnych zobowiązań. Czy zdarza się kłopot z uzyskaniem takiej zgody?

Grupa KRUK dywersyfikuje źródła pozyskiwanego finansowania dłużnego. Równolegle korzystamy z  kredytów bankowych i emitujemy obligacje. Dywersyfikacja tych źródeł czyni nasz biznes bardziej stabilnym. Patrząc z tej perspektywy jesteśmy więc jeszcze bardziej wiarygodnym partnerem dla finansujących nas banków. Finansowanie obligacjami nie wymaga zgody ze strony finansujących nas banków, jesteśmy jedynie ograniczeni umownymi kowenantami.

Czy zamierzacie Państwo nadal korzystać z tej drogi finansowania i wprowadzać kolejne serie obligacji?

Zamierzamy nadal pozyskiwać finansowanie na drodze emisji obligacji, a regularność tych emisji będzie wynikać z naszych potrzeb. Jeżeli notowanie obligacji na Catalyst będzie korzystne dla inwestorów, jesteśmy gotowi wprowadzać do obrotu na tym rynku kolejne obligacje. Szlak mamy już przetarty. Od początku tego roku wyemitowaliśmy obligacje o łącznej wartości nominalnej 120 mln zł, które również wprowadziliśmy do obrotu na rynku Catalyst.

 jakiej podstawie określacie Państwo proponowane inwestorom odsetki? Zwykle jest to pochodna ryzyka mierzonego ratingiem, tymczasem dla większości papierów brak jest ocen kredytowych innych niż rating Altmana nadawany przez StockWatch.pl. Na ile potrzebne jest na rynku tego typu rozwiązanie?

Oprocentowanie obligacji KRUK SA notowanych na Catalyst oparte jest na zmiennej stawce WIBOR 3M oraz stałej marży z przedziału od 240 do 500 punktów bazowych (w zależności od zapadalności papierów). Jest ono najniższe na rynku obligacji notowanych na Catalyst przez podmioty z branży windykacyjnej. Świadczy to o pozytywnym postrzeganiu biznesu KRUKa przez inwestorów, jego niskim ryzyku oraz naszej niezachwianej pozycji rynkowego lidera. Wskaźniki ratingowe to cenne narzędzie oceny zdolności kredytowej, jednak w mojej ocenie nie dają pełnego obrazu sytuacji spółki i nie należy ograniczać się wyłącznie do ich analizy.

Co Pana zdaniem, z punktu widzenia emitenta, najlepiej przyczyniłoby się do rozwoju rynku Catalyst?

Podobnie jak na rynku akcji do rozwoju przyczyniłoby się zwiększenie płynności rynku Catalyst. To mogłoby przyciągać większą uwagę inwestorów indywidualnych i emitentów. Ważna jest także edukacja dla inwestorów i promocja korzyści, jakie płyną z aktywnego korzystania z Catalyst.

Dziękuję za rozmowę.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Kruk, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ
 • Kruk: Kryzys 2007/2008 przyczynił się do naszego wzrostu. Możliwe, że tak będzie i tym razem

  Gościem wtorkowego czatu inwestorskiego był Piotr Krupa. Podczas spotkania prezes największej polskiej spółki windykacyjnej omówił najnowsze wyniki finansowe, podsumował zmiany w biznesie KRUKa, jakie wywołała pandemia oraz przedstawił plany na przyszłość.

 • Kruk wróci do większych inwestycji w pod koniec br.

  KRUK zakłada, że inwestycje w nowe portfele w najbliższych miesiącach będą niewielkie, zaś do większych inwestycji spółka powróci pod koniec 2020 roku. Zarząd ocenia, że większej podaży portfeli ze strony banków należy spodziewać się w 2021 i 2020 roku, poinformowali przedstawiciele zarządu. Wielkość spłat w maju nie odbiega od poziomu z kwietnia br.

 • COVID-19 obniżył kwartalny wynik Kruka o ponad 125 mln zł

  Wrocławska spółka windykacyjna potwierdziła wcześniejsze szacunki. Po negatywnej aktualizacji wyceny pakietów wierzytelności KRUK zanotował 62 mln zł straty netto w I kwartale.

 • Kruk miał wstępnie 62 mln zł straty netto w I kwartale 2020 r.

  Skonsolidowana strata netto KRUKa wyniosła 62 mln zł w I kwartale 2020 roku, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. KRUK dokonał aktualizacji wyceny portfela na łączną kwotę - 125 mln zł, uwzględniając oczekiwany wpływ pandemii COVID-19 m.in. na wielkość i tempo spłat z portfeli. Szacowana EBITDA gotówkowa grupy wyniosła 326 mln zł, co oznacza wzrost o 15 proc. r/r.

 • Agnieszka Kułton i Iwona Słomska odchodzą z zarządu Kruka

  Ze względów zdrowotnych rezygnację ze stanowiska członka zarządu złożyła Agnieszka Kułton odpowiedzialna za obszar zarządzania wierzytelnościami. Natomiast Iwona Słomska złożyła rezygnację z powodów osobistych. Piotr Krupa zarekomendował radzie nadzorczej, aby do zarządu dołączył Piotr Kowalewski.


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR