StockWatch.pl

Zarząd Geotrans rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości ponad 55 proc. zysku netto

Omawiane walory:

Geotrans, wiodący podmiot zajmujący się gospodarką odpadową w branży ochrony środowiska, planuje hojnie podzielić się zyskiem z akcjonariuszami. Zarząd Spółki rekomenduje wypłatę 1 mln zł dywidendy za 2015 rok, co daje 0,20 zł na akcję. To ponad 55 proc. osiągniętego zysku netto Geotrans, który wyniósł 1,76 mln zł.

Zarząd Geotrans zdecydował, że podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, planowanego na 30 czerwca, będzie rekomendował wypłatę 56,7 proc. zysku za 2015 rok. Akceptacja uchwały przez Akcjonariuszy nt. podziału zysku będzie oznaczała wypłatę dywidendy w takiej samej wysokości, jak rok wcześniej. Terminem ustalenia prawa do dywidendy jest 7 lipca, zaś jej wypłaty – 21 lipca 2016 roku. Zgodnie z zamierzeniem Zarządu Geotrans, pozostała część zysku (764,8 tys. zł) zostanie przeznaczona na wzrost kapitału zapasowego.

Dobra i stabilna sytuacja finansowa Spółki pozwala na istotne podzielenie się zyskiem z naszymi akcjonariuszami. Chcemy, aby akcjonariusze poza korzyściami wynikającymi ze wzrostu wartości giełdowej Geotrans, byli nagradzani poprzez korzystanie z prawa do dywidendy – powiedział Przemysław Weremczuk, Prezes Zarządu Geotrans

Pozostawione w Spółce środki pieniężne będą przeznaczone na  zwiększenie kapitałów rezerwowych, które mogą m.in. zostać wykorzystane na  realizację planowanych akwizycji
 w 2016 roku. 29 kwietnia Spółka poinformowała o zawarciu term-sheet w sprawie nabycia znaczącego pakietu akcji Apanet, podmiotu prowadzącego działalność w dziedzinie ochrony środowiska na rynku cleantech (m.in. branża systemów sterowania i kontroli zużycia mediów).

Oprócz rozmów nt. udziałów w Apanet, naszą intencją jest przejęcie podmiotu z branży inżynieryjnej. Chcielibyśmy wejść w perspektywiczny sektor robót budowlano-montażowych, szczególnie dla firm z bliskiej nam branży wodno-kanalizacyjnej. Wierzymy, że obydwie akwizycje sfinalizujemy jeszcze w tym roku i przyczynią się one do wzrostu skali naszej działalności oraz wygenerowania istotnych synergii – dodał Przemysław Weremczuk.

Spółka od kilku kwartałów odnotowuje dynamiczną poprawę sprzedaży i zysków.  W I kwartale 2016 roku Geotrans osiągnął wysokie dynamiki wyników finansowych przekraczające 300 proc. w skali roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły 5,2 mln zł, przy zysku EBITDA i netto rzędu 1,3 i 1 mln zł. Spółka zachowała wysokie rentowności na każdym poziomie rachunku zysków i strat. Rentowności na sprzedaży i EBITDA przekroczyły 25 proc. Rentowność netto wyniosła 19,9 proc. W każdym z prowadzonych segmentów (odbiór komunalnych osadów ściekowych rekultywacja terenów zdegradowanych
i zagospodarowanie ubocznych odpadów spalania), Spółka osiągnęła wzrost skali działalności.

W dalszym ciągu posiadamy duży potencjał rozwoju. Sukcesywnie wygrywamy kolejne przetargi – w maju pozyskaliśmy ważny kontrakt na odbiór komunalnych osadów ściekowych we Wrocławiu. Z kolei w I kwartale tego roku nawiązaliśmy współpracę z partnerami w Cieszynie i Katowicach – uzupełnił Przemysław Weremczuk.

Komunikat prasowy,01.06.2016 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT geotrans, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ
 • Geotrans zarobił w pierwszym kwartale ponad 0,6 mln zł

  GEOTRANS, podmiot zajmujący się gospodarką odpadową w branży ochrony środowiska, opublikował kolejne dobre wyniki finansowe. 4,49 mln zł przychodów, 0,85 mln zł EBITDA i 0,64 mln zł zysku netto to rezultaty świadczące o powtarzalności i systematyczności działalności. 

 • Geotrans ogłasza strategię rozwoju na lata 2017-2020

  GEOTRANS, podmiot zajmujący się gospodarką odpadową w branży ochrony środowiska, zaprezentował Strategię rozwoju na lata 2017-2020. Dalszy rozwój skali działalności w zakresie odpadów poprocesowych, kontynuacja osiągania coraz wyższych wyników finansowych, spadek zaangażowania w przejętą Kompanię Elektryczną i osiągnięcie kapitalizacji pozwalającej na debiut na GPW – to jej główne założenia.

 • Geotrans podsumowuje udany II kwartał bieżącego roku

  II kwartał 2016 roku okazał się dla GEOTRANS, podmiotu zajmujący się gospodarką odpadową  w branży ochrony środowiska, kolejnym udanym okresem. Spółka odnotowała wzrost sprzedaży i wypracowała bardzo dobre kategorie zysków. Ponadto, GEOTRANS rozpoczął konsolidację przejętej w czerwcu Kompanii Elektrycznej, co dodatkowo wsparło rezultaty finansowe. Spółka podpisuje kolejne umowy na odbiór i zagospodarowywanie osadów ściekowych oraz ubocznych produktów spalania, czemu sprzyja rozwijający się rynek, ale i rosnąca pozycja konkurencyjna firmy.

 • Geotrans przejmuje Kompanię Elektryczną i skokowo zwiększa skalę działalności

  GEOTRANS, podmiot zajmujący się zagospodarowywaniem osadów ściekowych w branży ochrony środowiska, podpisał umowę nabycia 51 proc. udziałów w inżynieryjnej spółce Kompania Elektryczna. Transakcja o wartości 2,91 mln zł otwiera przed GEOTRANSem możliwość zbudowania kompleksowego zakresu usług, zwłaszcza dla podmiotów z sektora wodno-kanalizacyjnego i energetycznego.

 • Geotrans w I kwartale 2016 r. osiągnął ponad 4-krotny wzrost zysk netto

  GEOTRANS, wiodący podmiot zajmujący się gospodarką odpadową w branży ochrony środowiska, wypracował w I kwartale bieżącego roku bardzo dobre wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży wyniosły 5,2 mln zł, przy zysku EBITDA i netto rzędu  1,3 i 1 mln zł. To wzrosty przekraczające 300 proc. w skali roku. Kilkukrotna poprawa osiągniętych wyników to rezultat mocnego wzrostu skali biznesu we wszystkich segmentach spółki.


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR