ASM Group: 10,5 proc. wzrost przychodów w III kwartale 2016 r.

Omawiane walory:

ASM Group, notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie lider w outsourcingu usług wsparcia sprzedaży, podsumował trzy kwartały 2016 r. W tym okresie przychody skonsolidowane ze sprzedaży wyniosły 124,9 mln zł, a Grupa utrzymała wysoką rentowność. 

Informacja prasowa, 15 listopada 2016 r.

ASM Group świadczy kompleksowe usługi z zakresu: merchandisingu, outsourcingu sił sprzedaży, field marketingu oraz badań marketingowych na terenie Polski i Włoch. Grupa posiada ponad 18 letnie doświadczenie w sektorze usług wsparcia sprzedaży i outsourcingu.
W trzech kwartałach 2016 r. przychody skonsolidowane Grupy wyniosły 124,9 mln zł wobec 122,7 mln zł rok wcześniej. Głównym motorem wzrostu przychodów była działalność w obszarze merchandisingu. Ten segment działalności miał największy udział w przychodach Grupy Kapitałowej – sprzedaż w segmencie merchandising w trzech kwartałach 2016 r. wyniosła 77,7 mln zł i była wyższa o 11 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. EBITDA w okresie styczeń-wrzesień ukształtowała się na poziomie 8,0 mln zł, wobec 7,9 mln zł wypracowanych w trzech kwartałach 2015 r.
W samym III kwartale 2016 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły 43,8 mln zł i były wyższe o 10,5 proc. w porównaniu z porównywalnym okresem ubiegłego roku. Wynik EBITDA w tym okresie wyniósł 2,0 mln zł.

– Osiągnięte wyniki cieszą i pokazują, że obrana strategia rozwoju jest konsekwentnie realizowana. Grupa w minionym kwartale skupiała się na dalszej poprawie efektywności i optymalizacji kosztów, a podjęte działania mają ją przygotować do dalszych wzrostów – powiedział Adam Stańczak, Prezes Zarządu ASM Group.

Strategia rozwoju ASM GROUP S.A. zakłada rozwój Grupy Kapitałowej poprzez akwizycje i ekspansję zagraniczną. Spółka dąży do osiągnięcia czołowej pozycji wśród podmiotów świadczących kompleksowe usługi wsparcia sprzedaży w Europie. ASM GROUP S.A. jest aktywna na rynkach zagranicznych. Elementem strategii rozwiju poza krajem są akwizycje, które mają pozwolić na skokowy wzrost wartości i dynamiczny rozwój Grupy Kapitałowej.

– W kolejnych kwartałach chcemy umacniać naszą pozycję lidera outsourcingu sił sprzedaży i jesteśmy gotowi na poszeszanie naszej działalności na rynkach zagranicznych. Naszym celem jest osiągnięcie czołowej pozycji w Europie wśród firm świadczących kompleksowe usługi wsparcia sprzedaży – dodał Adam Stańczak, Prezes Zarządu ASM Group.

ASM GROUP S.A. realizuje proces optymalizacji struktury Grupy Kapitałowej oraz zamierza podnosić efektywność operacyjną i finansową prowadzonej działalności.
Grupa konsekwentnie realizuje działania związane z upraszczaniem jej struktury. 20 października 2016 r. rozpoczął się proces połączenia dwóch spółek zależnych ASM Group działających na terenie Włoch. Połączenie spółek w jeden większy podmiot gospodarczy pozwoli Grupie na poprawę konkurencyjności na rynku, na którym operują. Przyczyni się ono również do poprawy efektywności zarządzania działalnością Grupy oraz wpłynie na ograniczenie kosztów działalności.
14 września 2016 r. ASM Group zadebiutowała na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, wcześniej notowana była na rynku NewConnect. Do obrotu na rynku regulowanym zostało dopuszczonych 57 019 642 akcji.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT ASMGROUP, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ
  • ASM Group zamknął IV kwartał mocnym wzrostem zysku

    Spółka z NewConnect specjalizująca się w usługach wsparcia sprzedaży zarobiła na czysto w IV kwartale o blisko 60 proc. więcej niż przed rokiem. Prezes ASM Group zaznacza, że cele strategiczne i biznesowe na rok 2014 zostały osiągnięte.


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR