Wiadomości StockWatch.pl
AD.bx ad0c
RSS

Agencja EuroRating zakończyła prowadzenie oceny ratingowej GetBacku

Opublikowano: 2018-10-26 17:40:26

Omawiane walory:

Agencja ratingowa EuroRating zakończyła prowadzenie oceny ratingowej spółki GetBack i wycofała nadany spółce publiczny rating kredytowy na poziomie CC(d).

Powodem zakończenia oceny ratingowej GetBacku jest wygaśnięcie umowy na prowadzenie oceny ratingowej zawartej ze spółką.

EuroRating oceniał ryzyko kredytowe wrocławskiej firmy od stycznia 2017 roku. W całym okresie oceny rating GetBacku utrzymywał się na poziomie spekulacyjnym. Ostatnio rating spółki był na poziomie CC(d) z perspektywą negatywną. Oznaczenie ratingu znacznikiem (d) – „default” oznacza, że EuroRating uznaje oceniany podmiot jako znajdujący się w stanie niewypłacalności.

Zgodnie z polityką agencji ratingowej EuroRating historia ratingu GetBacku (a także archiwalne raporty i komunikaty ratingowe dotyczące spółki) będą nadal publikowane w serwisie internetowym agencji przez trzy kolejne lata (jest to horyzont czasowy długoterminowych ocen ratingowych nadawanych przez EuroRating).

Ujawnienia regulacyjne

Ratingi kredytowy nadawany spółce GetBack był ratingiem zamówionym przez oceniany podmiot. EuroRating otrzymywał wynagrodzenie za przyznanie oraz późniejszy monitoring tego ratingu. Oceniany podmiot brał udział w procesie ratingowym poprzez przekazywanie agencji dokumentów, informacji i wyjaśnień dotyczących swojej sytuacji ekonomiczno-finansowej. Zgodnie z obowiązującą w agencji ratingowej EuroRating „Polityką w zakresie konfliktów interesów”, agencja nie świadczyła dla ocenianego podmiotu lub powiązanych z nim stron trzecich żadnych płatnych usług dodatkowych.

Rating nadany spółce GetBack S.A. był ratingiem publicznym. Data pierwszej publikacji ratingu kredytowego dla ocenianego podmiotu oraz pełna historia ratingu są publikowane w serwisie internetowym agencji ratingowej EuroRating (www.EuroRating.com) w sekcji „Ratingi kredytowe”, w odpowiedniej zakładce dotyczącej ocenianego podmiotu. EuroRating nie bierze odpowiedzialności za informacje o ratingu ocenianego podmiotu przekazywane przez jakiekolwiek strony trzecie.

Informacja o wycofaniu ratingu na skutek wygaśnięcia umowy na prowadzenie oceny ratingowej została przedstawiona ocenianemu podmiotowi z wyprzedzeniem.

EuroRating uważał zakres i jakość dostępnych informacji na temat ocenianego podmiotu za wystarczające do nadania wiarygodnego ratingu kredytowego. EuroRating podejmuje wszelkie niezbędne środki mające na celu zapewnienie, aby pozyskiwane informacje wykorzystywane w procesie ratingowym charakteryzowały się odpowiednią jakością oraz aby pochodziły ze źródeł, które agencja uważa za wiarygodne. EuroRating nie ma jednakże możliwości sprawdzenia lub potwierdzenia w każdym przypadku poprawności, prawdziwości oraz rzetelności pozyskanych informacji wykorzystywanych w procesie oceny.

Opis metodologii ratingowej stosowanej przez EuroRating jest prezentowany w serwisie internetowym agencji (www.EuroRating.com) w sekcji „Ratingi kredytowe” – „Metodologia”. Definicje ratingowe oraz skala ratingowa stosowana przez EuroRating są publikowane w serwisie internetowym agencji (www.EuroRating.com) w sekcji „Ratingi kredytowe” – „Skala ratingowa”.

Ratingi kredytowe nadawane przez agencję ratingową EuroRating stanowią wyłącznie własną opinię agencji na temat kondycji finansowo-ekonomicznej i ryzyka kredytowego podmiotów podlegających ocenie i nie mogą być traktowane inaczej.

Źródło: EuroRating

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

    - analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,
    - moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,
    - aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,
    - narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ (o getback)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa PayU tradingview Szukam-Inwestora.com

Polub stronę na Facebooku