Alior Bank przejmuje Ruch za 1 zł

Omawiane walory: ,

Alior Bank podpisał z Lurena Investments przedwstępną umowę, w ramach której nabędzie 100 proc. udziałów w kapitale Ruchu za cenę 1 zł. Równolegle bank zawarł umowę inwestycyjną z Orlenem, PZU oraz PZU Życie, zgodnie z którą płocki koncern obejmie pozycję podmiotu dominującego w akcjonariacie Ruchu.

Alior,Bank,rych, przejęcie, umowa, inwestycyjna, pknorlen, pzu

Alior Bank przejmuje upadłą sieć saloników prasowych za 1 zł. Docelowo Orlen ma stać się akcjonariuszem większościowym Ruchu

Alior Banku podpisał umowę przedwstępnego zakupu 108.824.007 akcji spółki Ruch stanowiących łącznie 100 proc. kapitału zakładowego, za cenę 1 zł.

Zgodnie z podpisaną umową przedwstępną nabycie akcji spółki nastąpi pod warunkiem:

  • zawarcia umowy inwestycyjnej przez bank z PKN Orlen, PZU oraz PZU Życie, a także braku jej wygaśnięcia;
  • wydania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgody dla PKN Orlen na koncentrację polegającą na przejęciu kontroli nad spółką;
  • braku wystąpienia istotnej negatywnej zmiany, zgodnie z definicją określoną w umowie przedwstępnej sprzedaży akcji.
>> Problemy współistniejące – omówienie sytuacji finansowej i rynkowej Alior Banku za IV kw. 2019 r.

Pierwsze dwa warunki już się spełniły. PKN Orlen dostał zgodę UOKiK na przejęcie Ruchu, a bank zawarł umowę inwestycyjną dot. restrukturyzacji spółki.

– Podpisana umowa inwestycyjna, wraz z dokumentami towarzyszącymi, określa zasady realizacji transakcji w ramach kolejnego etapu procesu restrukturyzacji Ruchu, zgodnie z którą, w okresie jej obowiązywania:

1) Podwyższony zostanie kapitał zakładowy spółki, zaś PKN Orlen, PZU, PZU Życie oraz bank obejmą akcje nowej emisji spółki, przy czym PKN Orlen obejmie pozycję podmiotu dominującego względem spółki.

Bank będzie posiadał status akcjonariusza mniejszościowego, posiadając 6 proc. akcji w kapitale zakładowym spółki. Ponadto, bank nie jest zobowiązany do zwiększenia swojego zaangażowania kapitałowego w spółkę ponad poziom wkładu pieniężnego określonego powyżej; jednocześnie, poza podwyższeniem kapitału zakładowego spółki nastąpi umorzenie bez wynagrodzenia akcji spółki nabytych od Lurena Investments B.V.

2) Została zawarta pomiędzy bankiem a spółką umowa umorzenia wierzytelności banku wobec spółki, na warunkach której bank dokona umorzenia kwoty nie wyższej niż 87.500.000 zł, z zastrzeżeniem, że zostały utworzone na ten cel adekwatne rezerwy – czytamy w komunikacie.

Docelowo, zgodnie z umową inwestycyjną, Orlen ma stać się akcjonariuszem większościowym Ruchu z pakietem 65 proc., a pozostałymi akcjonariuszami będą PZU i PZU Życie oraz Alior Bank. Dodatkowo Alior Bank zobowiązał się do umorzenia wierzytelności RUCH w wysokości 87,5 mln zł. Ponadto, warunkiem realizacji transakcji będzie prawomocne stwierdzenie przez sąd wykonania układów RUCH z wierzycielami w ramach dwóch przyspieszonych postępowań układowych.

Ruch jest organizatorem sieci saloników prasowych i kiosków w Polsce, jak również prowadzi działalność w zakresie dystrybucji prasy i książek (w tym sprzedaż internetową), a także usług kurierskich (usługa „Paczka w Ruchu”). Ruch kontroluje również spółki prowadzące działalność w zakresie m.in. zarządzania nieruchomościami, usług wsparcia biznesowego, prenumeraty oraz marketingu.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Alior, PKNOrlen, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR