APS Energia rekomenduje wypłatę 0,05 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

Omawiane walory:

Zarząd APS Energia rekomenduje walnemu zgromadzeniu przeznaczenie 1,41 mln zł z zysku netto za 2019 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,05 zł na akcję.

dywidenda, apsenergia, akcje

APS Energia rekomenduje wypłatę 0,05 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

Zarząd producenta przemysłowych systemów zasilania awaryjnego, chce aby zysk netto za rok 2019 w kwocie 3.361.037,65 zł został przeznaczony na:

  1. kapitał zapasowy w kwocie 1.951.762,95 zł,
  2. wypłatę dywidendy akcjonariuszom spółki w łącznej kwocie 1.409.274,70 zł, co stanowi 5 groszy na jedną akcję emitenta.

Uzasadnieniem proponowanego podziału zysku jest obecna sytuacja gospodarcza i prognozy związane z dalszym pogarszaniem się sytuacji gospodarczej z powodu epidemii COVID-19, które stanowią przyczynę przeznaczenia 58,1% zysku netto na kapitał zapasowy.

– Natomiast uzasadnieniem dla przeznaczenia części zysku spółki na wypłatę dywidendy jest polityka spółki w zakresie wypłaty dywidendy w granicy do 30 proc. zysku netto Grupy APS Energia, lub więcej, jeśli pozwoli na to bieżąca sytuacja spółki, zgodnie z przyjętą polityką dywidendową. W związku z obecną sytuacją finansową spółki umożliwiającą realizowanie planów inwestycyjnych i rozwojowych przyjętych na rok 2020 w ramach obowiązującej strategii, a także przy uwzględnieniu zabezpieczania spółki przed ekonomicznymi skutkami epidemii, zdaniem zarządu przeznaczenie 13,2 proc. skonsolidowanego zysku netto grupy na wypłatę dywidendy jest uzasadnione i znajduje pokrycie w posiadanych na ten moment aktywach finansowych spółki – czytamy dalej.

Zarząd rekomenduje ustalenie dnia dywidendy na 15 maja 2020 r. a dnia wypłaty dywidendy na 25 maja 2020 r.

W kwietniu 2019 r. akcjonariusze APS Energia zdecydowali o przeznaczeniu 6,83 mln zł z zysku netto na dywidendę, tj. o wypłacie 0,09 zł na akcję.

APS Energia odnotowało 10,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 6,84 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 3,36 mln zł wobec 6,83 mln zł zysku rok wcześniej.

APS Energia jest producentem i dostawcą przemysłowych systemów zasilania awaryjnego. Głównymi klientami APS są spółki z sektora energetycznego oraz nafty i gazu zarówno w kraju, jak i za granicą. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 123,93 mln zł w 2018 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT APSENERGY, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR