Best miał 14,5 mln zł zysku netto w II kwartale 2020 r.

Omawiane walory:

Best odnotował 14,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 20,12 mln zł zysku rok wcześniej.

best, wyniki, akcje,

Fot. materiały prasowe/Best

Zysk operacyjny wyniósł 28,19 mln zł wobec 37,71 mln zł zysku rok wcześniej.

– Wypracowana EBITDA gotówkowa wyniosła 105,9 mln zł, co oznacza wzrost o 27 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. – czytamy w komunikacie.

– Co ważne dla naszej płynności, wartość EBITDA gotówkowej wyniosła 105,9 mln zł i była wyższa o 27% od osiągniętej w pierwszym półroczu ubiegłego roku. Wydaliśmy natomiast jedynie 1,5 mln zł na nowe portfele wierzytelności. Pozwoliło nam to na spłatę zobowiązań finansowych o wartości 165 mln zł, w tym 20 mln zł przed umownym terminem. Wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych jest obecnie na bardzo niskim poziomie. Systematycznie przygotowujemy się do nowych zakupów portfeli wierzytelności, gdy tylko będą temu sprzyjać warunki rynkowe. Spodziewamy się, że zamrożony przez pandemię rynek obrotu wierzytelnościami ożyje ponownie na przełomie tego i przyszłego roku, podobnie jak rynek obligacji. Z uwagą się temu przyglądamy – powiedział prezes Best Krzysztof Borusowski.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 68,79 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 71,5 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2020 r. spółka miała 25,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 40,24 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 132,61 mln zł w porównaniu z 136,22 mln zł rok wcześniej.

– Osiągnięty w pierwszym półroczu poziom spłat z zarządzanych portfeli był o 20,9 mln zł wyższy niż zakładany w modelach wyceny wierzytelności. Z uwagi jednak na niepewność dotyczącą wpływu pandemii na przyszłe spłaty, nie zdecydowaliśmy się na podniesienie prognoz wpływów w kolejnych okresach, a nawet je obniżyliśmy, w szczególności w przypadku portfeli włoskich. Łączny efekt negatywnych przeszacowań w pierwszym półroczu br. wyniósł 16,4 mln zł – powiedział wiceprezes Marek Kucner.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 0,21 mln zł wobec 1,21 mln zł straty rok wcześniej.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 222,17 mln zł w 2019 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT best, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ
 • Best przygotowuje się do nowych emisji obligacji

  BEST przygotowuje się do nowych emisji obligacji i oczekuje tendencji spadkowej w zakresie wycen pakietów wierzytelności, oferowanych na rynku, poinformowali przedstawiciele zarządu.

 • Grupa Best z wysokimi spłatami w II kwartale 2020 r.

  Spłaty wierzytelności należne GK BEST w II kwartale 2020 r. sięgnęły poziomu 86,6 mln zł – to o 33 proc. więcej niż rok wcześniej. W całym półroczu poziom spłat należnych BEST przekroczył 164 mln zł. W oczekiwaniu na uspokojenie sytuacji rynkowej w związku z epidemią COVID-19 Grupa zainwestowała w tym okresie zaledwie 1,5 mln zł w nowe portfele wierzytelności o nominalnej wartości 8,4 mln zł, przy czym w samym drugim kwartale nie dokonywano żadnych nowych inwestycji.

 • Best nabył 100 tys. sztuk obligacji własnych za ok. 10 mln zł w celu umorzenia

  BEST zawarł transakcję nabycia 100 tys. sztuk obligacji serii L1 o wartości nominalnej 100 zł każda obligacja, wyemitowanych przez BEST na podstawie uchwały z 10 sierpnia 2015 r. BEST nabył obligacje w celu ich umorzenia.

 • Best wyda więcej na skup własnych obligacji

  BEST zmienił warunki skupu obligacji własnych, uchwalając, że łączna wartość przeprowadzonych transakcji skupu obligacji nie przekroczy 25 mln zł, a tym samym zwiększył o 20 mln zł limit początkowo wyznaczony na poziomie 5 mln zł. Pozostałe warunki i parametry skupu obligacji nie uległy zmianie.

 • Best wyda 5 mln zł na buy back obligacji

  BEST planuje skupić obligacje własne o wartości nominalnej 100 zł za sztukę. Łączna wartość przeprowadzonych transakcji skupu obligacji nie przekroczy 5 mln zł.


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR