BioMaxima S.A. umacnia się w segmencie mikrobiologii

Omawiane walory:

BioMaxima, notowana na rynku NewConnect spółka , działającą w obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej, łączy się z BIOCORP Polska Sp. z o.o. podmiotem wyspecjalizowanym w dynamicznie rosnącym segmencie mikrobiologii, w szczególności przemysłowej.

Informacja prasowa, 4 sierpnia 2016 r.

W dniu 2 sierpnia 2016 r. Zarząd BioMaxima podpisał umowę inwestycyjną z Biocorp Polska Sp. z o.o. dotyczącą połączenia Spółek, gdzie BioMaxima jest formalnie spółką przejmującą. Wraz z zarządami spółek umowę podpisali udziałowcy Biocorp oraz znaczący akcjonariusze BioMaxima. W ramach transakcji udziałowcy Biocorp Polska otrzymają 690.000 akcji BioMaxima, w zamian za 100 proc. posiadanych przez nich udziałów w Biocorp Polska oraz dopłatę w wysokości 0,20 zł na jedną nowoutworzoną akcje, tj. 138 tys. zł. Wspólnicy Biocorp zobowiązują się do niesprzedawania akcji BioMaxima, w terminie 18 miesięcy od daty Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego połączenie Spółek. Z chwilą rejestracji połączenia Łukasz M. Urban, dotychczasowy Prezes zarządu Biocorp Polska, wejdzie w skład Zarządu BioMaxima.

 

– Mamy gorące wakacje. Ogłosiliśmy w ubiegłym miesiącu plan zakupu dwóch spółek w Rumunii. Teraz przyszła pora na rynek polski. Połączenie z Biocorp jest bardzo istotne dla dalszego rozwoju BioMaxima. Spółka będzie miała wyraźną specjalizację w produkcji mikrobiologii. Specjalizacja produkcji da wymierne oszczędności finansowe oraz zdecydowanie polepszy organizację pracy. Ponadto Zarząd zostanie wzmocniony osobą Pana Łukasza Urbana, posiadającego bogate i wieloletnie doświadczenie rynkowe. Spodziewamy się, że skonsolidowane przychody BioMaximy wraz ze spółkami przejmowanymi zdecydowanie przekroczą 30 mln zł w skali roku. Warto też zaznaczyć, że Biocorp jest spółką rentowną – na koniec 2015 roku miał 0,3 mln zł zysku netto a na koniec czerwca br – blisko 0,17 mln zł przy dynamice zysku w ujęciu półrocze do półrocza przekraczającej 360 proc. Dynamika sprzedaży spółki w tym okresie była również wyraźnie dodatnia i sięgnęła 107 proc. – mówi Henryk Lewczuk Prezes Zarządu BioMaxima S.A.

 

– Ta transakcja tworzy nową jakość na rynku – BioMaxima zdecydowanie umocni swoją pozycję w segmencie mikrobiologii, w szczególności przemysłowej, czyli dedykowanej rynkowi spożywczemu, kosmetycznemu, farmacji i badaniom wody, w której specjalizuje się Biocorp. To bardzo perspektywiczny i dynamicznie rozwijający się rynek, rosnący w tempie kilkunastu procent rocznie – zamierzamy więc kontynuować inwestycje w tym obszarze. Po połączeniu obu spółek udział mikrobiologii w przychodach BioMaximy wzrośnie z obecnych 20 do około 40 procent. Ponadto liczymy na efekty synergii w zakresie np. poprawy zarządzania majątkiem obrotowym czy wydajności produkcji. Integracja zasobów i know-how obu spółek oznacza lepszą ofertę dla naszych klientów i lepszą obsługę ich zamówień – mówi Łukasz M. Urban, Prezes Zarządu BIOCORP Polska Sp. z o.o

 BioMaxima pozostaje nadal aktywna w zakresie dotacji unijnych, a złożony przez nią wniosek w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 2.1 „Wsparcie Inwestycji w Infrastrukturę B+R Przedsiębiorstw” przeszedł pozytywnie ocenę formalną i został skierowany do oceny merytorycznej. Łączna kwota kosztów kwalifikowanych w tym projekcie wynosi 3.840 tys. zł, a kwota ewentualnej dotacji sięga 2.294 tys. zł. Ewentualne uzyskanie dofinansowania jest bardzo istotne, zwłaszcza w aspekcie połączenia z Biocorp.

– Połączenie z Biocorp daje potencjał do wzmocnienia działań naszych działów badawczo-rozwojowych w zakresie rozwoju mikrobiologii. Składamy także wniosek w działaniu Go To Brand na wsparcie eksportu, głównie wystaw międzynarodowych. To szczególnie istotne zwłaszcza, że w wyniku połączenia spółek poszerzamy sieć dystrybucji zagranicznej – obecnie spółki są w tym zakresie komplementarne – podsumowuje Henryk Lewczuk.

 BioMaxima wypłaci akcjonariuszom dywidendę z zysku wypracowanego w 2015 r. w kwocie 0,20 zł na akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy przypada na 31 sierpnia 2016 r., a jej wypłata nastąpi w dniu 16 września 2016 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT biomaxima, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR