Braster: Jest ryzyko nieterminowej spłaty zobowiązań z tytułu obligacji

Omawiane walory:
Braster ocenia, iż istnieje wysokie prawdopodobieństwo braku terminowej spłaty przez spółkę całości lub części zobowiązań przypadających na 1 marca 2020 r., a wynikających z obligacji serii A, tj. iż spółka nie będzie w stanie dokonać wypłaty odsetek oraz częściowego wykupu obligacji w łącznej kwocie 1.017.188 zł, podała spółka. W konsekwencji zarząd planuje opublikowanie ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy, którego porządek obrad obejmować będzie m.in. poinformowanie obligatariuszy o bieżącej sytuacji spółki, realizowanych przez spółkę procesach oraz podjęcie stosownych uchwał w zakresie zmiany warunków emisji obligacji serii A.
braster,obligacje

Braster: Jest ryzyko nieterminowej spłaty zobowiązań z tytułu obligacji

– Brak możliwości przeprowadzenia okresowej amortyzacji obligacji serii A oraz wypłaty odsetek wynika z konieczności wydatkowania środków pozostających w dyspozycji spółki na koszty zespołów realizujących opisane poniżej prace badawczo rozwojowe w ich finalnych etapach oraz konieczność realizacji płatności zobowiązań związanych z bieżącym funkcjonowaniem spółki – czytamy w komunikacie.

Na przełomie lutego i marca spółka planuje wdrożenie nowej wersji całego systemu telemedycznego, w tym aplikacji mobilnej Braster Care. Ponadto, na koniec kwietnia planowane jest wydanie pierwszej wersji systemu Deep Braster, służącego do automatycznej interpretacji badań termograficznych przy wykorzystaniu systemu sztucznej inteligencji, opartego na głębokich sieciach neuronowych. W ocenie zarządu, wyniki wskazanych powyżej projektów mogą być kluczowe dla dalszej działalności – mają one charakter wysoce innowacyjny, a ich odpowiednia komercjalizacja może istotnie wpłynąć na stronę przychodową na przełomie 2020 i 2021 roku. Natomiast do tego czasu spółka zobowiązana będzie do ponoszenia podwyższonych kosztów obsługi zespołów ds. wdrażania programów innowacyjnych.

Spółka podkreśliła również, iż od momentu dokonania zmian w składzie zarządu w połowie stycznia br., nowy zarząd podejmuje działania mające na celu racjonalizację wydatków oraz dostosowanie struktury kosztów do aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki. Efektem tych działań jest obniżenie w okresie ostatnich czterech tygodni kosztów stałych działalności o blisko 25%, w tym kosztów ogólnych zarządu o ponad 60%. Jednocześnie spółka wraz z dystrybutorami w kilkunastu krajach całego świata, podejmuje starania w zakresie istotnego zwiększenia przychodów z działalności operacyjnej z tytułu sprzedaży urządzeń medycznych oraz usług badawczych.

Niezależnie od powyższego, zarząd prowadzi rozmowy w celu pozyskania finansowania pomostowego oraz środków pieniężnych z tytułu emisji akcji spółki serii O, obejmującej nie mniej niż 13 043 479 akcji.

– Podjęte działania prawdopodobnie nie pozwolą jednak na terminowe równoczesne sfinansowanie zobowiązań spółki z tytułu obligacji serii A oraz jej bieżącej działalności, stąd konieczność publikacji niniejszego raportu. W ocenie zarządu emitenta, spłata zobowiązań wobec obligatariuszy akcji serii A możliwa będzie niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu dla spółki któregokolwiek ze wskazanych powyżej procesów pozyskiwania finansowania. Spółka szacuje, iż efekty działań w tym zakresie powinny być znane w marcu 2020 roku – zakończono.

Braster jako jedyna firma na świecie posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała prototyp urządzenia Brater Tester – innowacyjnego medycznego testera termograficznego służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2015 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT BRASTER, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR