COVID-19 obniżył kwartalny wynik Kruka o ponad 125 mln zł

Omawiane walory:

Wrocławska spółka windykacyjna potwierdziła wcześniejsze szacunki. Po negatywnej aktualizacji wyceny pakietów wierzytelności Kruk zanotował 62 mln zł straty netto w I kwartale.

kruk,wyniki,2020

(Fot. Kruk)

Skonsolidowana strata netto Kruka za pierwsze trzy miesiące br. wyniosła 62 mln zł, wobec 97 mln zł zysku przed rokiem. Strata na działalności operacyjnej w pierwszym kwartale 2020 r. wyniosła 7 mln zł, wobec 126 mln zysku przed rokiem. Przychody spadły r/r o 1/3 do blisko 200 mln zł.

– Negatywna aktualizacja wartości portfeli w I kwartale 2020 roku w kwocie 125 mln zł uwzględnia najlepszą wiedzę i doświadczenie na moment sporządzania prognoz – informuje spółka.

EBITDA skurczyła r/r aż 97 proc. do 5 mln zł, a EBITDA gotówkowa urosła o 15 proc. do 326 mln zł i była najwyższa w historii grupy. Zaprezentowane w raporcie kwartalnym wyniki okazały się zgodne z wcześniej opublikowanymi szacunkami.

– W wyniku skonsolidowanym Grupy Kruk, z uwagi na negatywny wpływ COVID-19 i jego skutków właściwie na każdym z rynków, obniżyliśmy prognozę spodziewanych wpłat. Choć I kwartał był rekordowy pod względem spłat, które osiągnęły poziom 477 mln zł, to już w drugiej połowie marca odnotowaliśmy odchylenia od operacyjnych założeń. W kwietniu spłaty osiągnęły łącznie poziom 85 proc. celu operacyjnego, który przyjęliśmy w budżecie roku 2020. Mimo, że sprawnie przeszliśmy na pracę zdalną i aż 95 proc. naszych pracowników w ten sposób pracowało w ostatnich tygodniach, to negatywne obserwacje i doświadczenia musieliśmy odzwierciedlić w aktualizacji wyceny portfeli. Jest to nasza najlepsza wiedza na dzisiaj, ale pełne skutki pandemii i jej negatywny wpływ są trudne do oszacowania – komentuje Piotr Krupa, prezes Kruka.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

Łączna wartość nakładów na pakiety wierzytelności własnych w I kwartale 2020 roku wyniosła 57 mln zł i w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym była niższa o 68 proc. Jak tłumaczy spółka, spadek inwestycji r/r to efekt globalnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, na skutek której grupa ograniczyła swoją aktywność inwestycyjną.

– W pierwszym kwartale Kruk inwestował przede wszystkim w portfele detaliczne na dwóch rynkach – w Polsce i Rumunii. Łączna wartość nominalna zakupionych pakietów wyniosła 505,2 mln zł, czyli o 64 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku – czytamy dalej.

W I kwartale 2020 roku wartość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez grupę Kruk wyniosła 477,2 mln zł, co oznacza wynik o blisko 12 proc. wyższy niż przed rokiem. Na ten efekt złożyło się dodatnie odchylenie wpłat od zakładanych celów operacyjnych w pierwszych dwóch miesiącach 2020 roku, szczególnie w Polsce, Rumunii oraz we Włoszech.

– Jednocześnie Grupa Kruk odnotowała negatywne odchylenie spłat od zakładanych celów operacyjnych w marcu 2020 roku w Hiszpanii, we Włoszech oraz w Rumunii i w Polsce. Zarząd Kruka zakłada, że sytuacja epidemiczna i jej konsekwencje w Polsce i w krajach, w których Grupa Kruk prowadzi działalność, będą mieć negatywny wpływ na wartość spłat w kolejnych miesiącach 2020 roku. W konsekwencji Grupa dokonała negatywnej aktualizacji wyceny pakietów wierzytelności, w kwocie -125 473 tys. zł, która bezpośrednio przełożyła się na wynik I kwartału 2020 roku – czytamy w raporcie.

Kruk podał, że w związku z epidemią COVID-19 i uchwaloną w związku z nią zmianą w prawie, Wonga i Novum ograniczyły czasowo sprzedaż pożyczek wprowadzając jednocześnie dodatkowe zmiany i obostrzenia w procesie oceny zdolności kredytowej klientów.

– Sytuacja finansowa Grupy na koniec I kwartału 2020 roku oraz na dzień publikacji tego raportu jest stabilna. Kapitały własne Grupy KRUK na dzień 31 marca 2020 wyniosły blisko 2 mld zł, a poziom zadłużenia utrzymuje się na niskim poziomie (2,1 x dług netto/EBITDA gotówkowa). Wartość dostępnych i niewykorzystanych linii kredytowych wzrosła od 31 grudnia 2019 r. o 156 mln zł i na koniec 31 marca 2020 roku wyniosła 712 mln zł. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na 31 marca 2020 roku wyniosły w Grupie KRUK 236 mln zł i były większe o 86 mln zł od tych z końca ubiegłego roku – informuje spółka.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. W czwartek na zamknięciu sesji kurs akcji spółki wzrósł o 3 proc. do 96,90 zł.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Kruk, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ
 • Nakłady inwestycyjne Kruka spadły o 82 proc. r/r do 23 mln zł w II kwartale 2020 r.

  Wartości nakładów na wierzytelności nabytych przez Grupę KRUK wyniosła 23 mln zł w II kw. 2020 roku i była niższa o 82 proc. w skali roku. Kwota spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych prze grupę wyniosła w tym czasie 417 mln zł i spadła o 7 proc. r/r. Kurs akcji spółki rośnie dziś po południu o 6,76 proc., a za jedną akcję zapłacimy 108,90 zł.

 • Kruk: Kryzys 2007/2008 przyczynił się do naszego wzrostu. Możliwe, że tak będzie i tym razem

  Gościem wtorkowego czatu inwestorskiego był Piotr Krupa. Podczas spotkania prezes największej polskiej spółki windykacyjnej omówił najnowsze wyniki finansowe, podsumował zmiany w biznesie KRUKa, jakie wywołała pandemia oraz przedstawił plany na przyszłość.

 • Kruk wróci do większych inwestycji w pod koniec br.

  KRUK zakłada, że inwestycje w nowe portfele w najbliższych miesiącach będą niewielkie, zaś do większych inwestycji spółka powróci pod koniec 2020 roku. Zarząd ocenia, że większej podaży portfeli ze strony banków należy spodziewać się w 2021 i 2020 roku, poinformowali przedstawiciele zarządu. Wielkość spłat w maju nie odbiega od poziomu z kwietnia br.

 • Kruk miał wstępnie 62 mln zł straty netto w I kwartale 2020 r.

  Skonsolidowana strata netto KRUKa wyniosła 62 mln zł w I kwartale 2020 roku, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. KRUK dokonał aktualizacji wyceny portfela na łączną kwotę - 125 mln zł, uwzględniając oczekiwany wpływ pandemii COVID-19 m.in. na wielkość i tempo spłat z portfeli. Szacowana EBITDA gotówkowa grupy wyniosła 326 mln zł, co oznacza wzrost o 15 proc. r/r.

 • Agnieszka Kułton i Iwona Słomska odchodzą z zarządu Kruka

  Ze względów zdrowotnych rezygnację ze stanowiska członka zarządu złożyła Agnieszka Kułton odpowiedzialna za obszar zarządzania wierzytelnościami. Natomiast Iwona Słomska złożyła rezygnację z powodów osobistych. Piotr Krupa zarekomendował radzie nadzorczej, aby do zarządu dołączył Piotr Kowalewski.


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR