Kruk miał wstępnie 62 mln zł straty netto w I kwartale 2020 r.

Omawiane walory:

Skonsolidowana strata netto Kruka wyniosła 62 mln zł w I kwartale 2020 roku, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. Kruk dokonał aktualizacji wyceny portfela na łączną kwotę - 125 mln zł, uwzględniając oczekiwany wpływ pandemii COVID-19 m.in. na wielkość i tempo spłat z portfeli. Szacowana EBITDA gotówkowa grupy wyniosła 326 mln zł, co oznacza wzrost o 15 proc. r/r.

kruk,akcje,wyniki

Kruk miał wstępnie 62 mln zł straty netto w I kwartale 2020 r.

– Wstępna, szacunkowa skonsolidowana strata netto Grupy Kruk za I kwartał 2020 roku wynosi 62 mln zł. Emitent, przy szacowaniu wstępnego wyniku finansowego netto, dokonał weryfikacji księgowych spodziewanych wpłat uwzględniając oczekiwany wpływ pandemii COVID-19, w konsekwencji czego w wynikach za I kwartał 2020 grupa zaewidencjonowała negatywną aktualizację wyceny portfeli na łączną kwotę -125 mln zł. Negatywna aktualizacja uwzględnia obserwowane od końca marca pogorszenie spodziewanych wpłat, między innymi w związku z ograniczeniem wizyt doradców terenowych, zmniejszeniem dostępu do kanałów płatniczych (poczty, pośredników płatniczych), a także ograniczeniem pracy sądów i egzekucji komorniczej – czytamy w komunikacie.

Jak wskazał prezes Piotr Krupa, mimo bardzo dobrze rozpoczętego roku, szczególnie w Polsce, Rumunii, a także we Włoszech, pandemia COVID-19 i konsekwencje z niej wynikające spowodowały, że już w marcu tego roku spółka zaobserwowała odchylenia od zakładanych celów operacyjnych na rynku włoskim i hiszpańskim, a potem również w Polsce i Rumunii.

– Dlatego też po analizie spłat, jakie mieliśmy w marcu, a potem w kolejnych tygodniach, zdecydowaliśmy się obniżyć prognozę spodziewanych wpłat. Sprawnie przeszliśmy na pracę zdalną, ale nasi doradcy terenowi nie mogli kontaktować się bezpośrednio z klientami. Niektóre z kanałów płatniczych, jak poczta czy pośrednicy płatniczy były również mniej dostępne dla klientów. Także sądy i komornicy ograniczyli swoją działalność na poszczególnych rynkach. W szacunkach I kwartału 2020 roku uwzględniliśmy najlepszą wiedzę, jaką posiadamy na moment ich sporządzenia. Sytuacja związana z pandemią COVID-19 oraz jej skutkami wciąż jednak jest obarczona dużą niepewnością – powiedział Krupa.

Spółka zapewnia, że sytuacja finansowa grupy na koniec I kwartału 2020 roku jest stabilna. Grupa Kruk ma wysokie kapitały własne (2 mld zł na 31 grudnia 2019 roku) i niski poziom zadłużenia (2,3 x dług netto/EBITDA gotówkowa). Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na 31 marca 2020 roku wyniosły w Grupie Kruk 236 mln zł. Wartość dostępnych i niewykorzystanych linii kredytowych na koniec 31 marca 2020 roku wyniosła 712 mln zł i wzrosła o 156 mln zł w porównaniu do 31 grudnia 2019 roku.

– Mamy stabilną sytuację finansową i dobrą sytuację płynnościową. Szacowana EBITDA gotówkowa za 1 kwartał tego roku jest aż o 15 proc. większa od tej z 1 kwartału roku ubiegłego. Jeśli wynik się potwierdzi w przyszłym tygodniu, będzie to rekord wyniku gotówkowego w historii Kruka. Jednocześnie analizujemy różne scenariusze rozwoju sytuacji, aby być gotowi też na te gorsze warianty. Niezwłocznie po zaobserwowaniu negatywnych trendów wpłat, uwzględniliśmy ten problem w wycenie naszych aktywów. Pracujemy nad tym, aby przygotować się do pełnej aktywności inwestycyjnej i operacyjnej, gdy nadejdzie odpowiedni moment zarówno na rynku nabywania wierzytelności, jak i ich serwisowania na rzecz innych podmiotów, np. banków – dodał prezes.

Kruk szacuje, że wstępna EBITDA gotówkowa Grupy za I kwartał 2020 roku wyniosła 326 mln zł i była o 15% większa w stosunku do I kwartału 2019 roku.

Spółka informuje, że ostateczne wyniki finansowe zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie Grupy Kruk za I kwartał 2020 roku, którego publikacja została zaplanowana na 28 maja 2020 roku.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,16 mld zł w 2018 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Kruk, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR