Energa miała 104 mln zł zysku netto w III kwartale 2019 r.

Omawiane walory:

Energa odnotowała 104 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 122 mln zł zysku rok wcześniej.

Energa,energetyka,wyniki

Energa potwierdziła szacunkowe dane na poziomie EBITDA.

Zysk operacyjny wyniósł 221 mln zł wobec 185 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 484 mln zł wobec 426 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2.952 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 2.567 mln zł rok wcześniej. Przychody z Funduszu Wypłat Różnicy Ceny wyniosły 83 mln zł w III kw. 2019 r.

– W trzecim kwartale br. Grupa Energa przeprowadziła odpowiednie rozliczenia klientów zgodnie z ustawą z 28 grudnia 2018 roku, stabilizującą ceny energii elektrycznej dla odbiorców końcowych. Dokonano rekalkulacji kwoty różnicy ceny oraz korekty przychodów przypadającej za I półrocze 2019 roku, a także uwzględniono należną za III kwartał rekompensatę finansową. Rozliczenie to wykazało brak negatywnego wpływu ustawy na wyniki Linii Biznesowej Sprzedaż zarówno w okresie 9 miesięcy, jak i w III kwartale 2019 roku – czytamy w komunikacie.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 379 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 678 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 8.472 mln zł w porównaniu z 7.601 mln zł rok wcześniej. EBITDA ursoła r/r o 10 proc. do 1,74 mld zł.

– Wyniki po dziewięciu miesiącach dają nam dobre podstawy do oceny tego roku i stanu realizacji zadań inwestycyjnych. Te przebiegają zgodnie z planem we wszystkich obszarach naszej aktywności. Wyniki łączne za trzy kwartały Linii Biznesowej Sprzedaż pokazują, że odpowiednio dostosowaliśmy naszą politykę cenową do obowiązujących regulacji. Równolegle w całej naszej strukturze trwa proces optymalizacji wydatków poprzez kierowanie środków na cele budujące wartość Grupy. Bazując na naszych kompetencjach i doświadczeniu oraz nawiązując korzystną współpracę z zewnętrznymi partnerami biznesowymi realizujemy innowacyjne projekty zwłaszcza w Linii Biznesowej Dystrybucji, które wzmacniać będą naszą konkurencyjność na rynku – skomentował wiceprezes ds. finansowych Jacek Kościelniak, cytowany w komunikacie.

>> Promocja: tylko do końca listopada 12 miesięcy abonamentu w cenie 6! >> Sprawdź co zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

W Linii Biznesowej Dystrybucja EBITDA za I-III kw. wyniosła 1.303 mln zł wobec 1.364 mln zł rok wcześniej. Na wynik wpływ miała m.in. niższa marża będąca efektem wyższych cen zakupu energii na pokrycie strat sieciowych r/r oraz opóźnienia wejścia w życie nowej taryfy na 2019 rok. Na ostateczny wynik Linii wpływ miały także wyższe koszty opex. Z punktu widzenia zużycia energii mniej korzystne były też warunki pogodowe, zarówno rok do roku (cieplejsza zima i chłodniejsze lato, które przełożyły się na mniejsze zapotrzebowanie na energię odpowiednio na ogrzewanie i klimatyzację), jak i w porównaniu z innymi OSD.

Po trzech kwartałach br. EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie wyniosła 226 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 234 mln zł. Na wynik wpływ miał wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej (wyższa cena sprzedaży w elektrowni w Ostrołęce i w elektrowniach wodnych oraz wyższy wolumen produkcji w kogeneracji i z wiatru) oraz wyższe przychody ze sprzedaży „zielonych” praw majątkowych. Z drugiej strony na wynik oddziaływały również koszty paliw, koszty zakupu uprawnień do emisji oraz koszty stałe, m. in. remontu średniego bloku nr 2 w elektrowni w Ostrołęce.

EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż za I-III kw. wyniosła 258 mln zł i była wyższa o 208 mln zł r/r. Na wzrost EBITDA wpłynął efekt niskiej bazy poprzedniego roku, obniżenie kosztów umorzenia praw majątkowych i akcyzy, a także rozwiązanie części rezerwy z 2018 roku na kontrakty rodzące obciążenia dotyczące zamrożenia taryfy G w związku z ustawą stabilizującą ceny energii elektrycznej. Wdrożenie tejże ustawy nie miało negatywnego wpływu na wyniki finansowe Linii Biznesowej w omawianym okresie.

– W ciągu 9 miesięcy 2019 roku Grupa Energa zrealizowała inwestycje na poziomie 1,1 mld zł, o 6% więcej niż w tym samym okresie w 2018 roku, z czego prawie 945 mln zł w Linii Biznesowej Dystrybucja. W ramach zaplanowanych projektów w Dystrybucji, środki finansowe przeznaczone zostały na modernizację sieci elektroenergetycznej w celu dalszej poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej, a także rozbudowę sieci pod kątem przyłączania nowych odbiorców i wytwórców. W efekcie tych inwestycji w okresie 9 miesięcy br. przyłączono 44,8 tys. nowych odbiorców, wybudowano i zmodernizowano 3 107 km linii wysokiego, średniego oraz niskiego napięcia i przyłączono do sieci 133 MW nowych odnawialnych źródeł energii – podano także.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 10,34 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT energa, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ
 • Polski sektor energetyczny latami zrażał do siebie kolejnych inwestorów. Odbudowa wartości będzie długim procesem [WYWIAD] Kamil Kliszcz, dyrektor Departamentu Analiz BM mBanku w rozmowie z redakcją StockWatch.pl tłumaczy, dlaczego inwestorzy nagle pokochali akcje PGE, Taurona i Enei. Z ekspertem porozmawialiśmy też szerzej o sytuacji sytuacji w branży energetycznej i zawieszonych rekomendacjach oraz o tym, dlaczego czeski CEZ jest dużo lepiej wyceniany niż polskie spółki.
 • Realizacja zysków nabiera tempa, w grze PGE i Dino Polska

  Gwałtowna realizacja zysków na spółkach energetycznych i wzrost obaw na świecie o drugą falę zachorowań na CIVID-19 ciągną w dół giełdę w Warszawie. Akcje PGE tanieją o 9 proc., Tauronu o 3,2 proc., a CCC i Bogdanki po 5,8 proc.

 • PKN Orlen ma porozumienie z Energą i Eneą w sprawie elektrowni Ostrołęka C

  PKN Orlen zawarł porozumienie ze spółkami ENERGA i Enea, dotyczące kierunkowych zasad kontynuacji współpracy przy budowie elektrowni Ostrołęka C realizowanej przez spółkę Elektrownia Ostrołęka. Porozumienie to przewiduje kontynuację inwestycji ze zmianą założeń technologicznych z technologii węglowej na technologię opartą na paliwie gazowym.

 • CD Projekt ratuje WIG20, w tle potężna przecena Nextbike

  Doniesienia ze spółek zdominowały środowy poranek na GPW. Ponad 40-proc. przecenę notuje Nextbike Polska, które które ogłosiło niewypłacalność. Temat Ostrołęki C psuje krew akcjonariuszom Energi, Enei i Orlenu, a polityka odciska swe piętno na notowaniach OncoArendi Therapeutics. Wzrosty WIG20 to jednak przede wszystkim zasługa CD Projektu.

 • Energa i Enea: Elektrownia Ostrołęka dokonała odpisów na 1.027 mln zł

  Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. - spółka Energi i Enei realizująca projekt budowy elektrowni węglowej Ostrołęka C - zdecydowała o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych w łącznej wysokości 1.027 mln zł. Odpisy obniżą skonsolidowany wynik netto Energi o 443 mln zł, a Enei - o ok. 500,9 mln zł.


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR