GetBack złożył pozew przeciwko Altus TFI i 12 funduszom inwestycyjnym

Omawiane walory: ,

GetBack wniósł do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew przeciwko Altus TFI oraz 12 funduszom inwestycyjnym o zapłatę 134,64 mln zł wraz z odsetkami, ewentualnie o zasądzenie od poszczególnych pozwanych kwot odpowiadających równowartości ceny za akcje EGB Investments zapłaconej przez spółkę na rzecz każdego z funduszy w łącznej kwocie 207,56 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi.

getback, altustfi, pozew

GetBack złożył pozew przeciwko Altus TFI i 12 funduszom inwestycyjnym

– Złożenie pozwu związane jest z zapłatą przez emitenta rażąco zawyżonej ceny (207.565.472 zł) za akcje EGB Investments. Altus oraz fundusze, w imieniu i na rzecz których działał Altus, zawarły z emitentem umowę zobowiązującą sprzedaży akcji i umowę sprzedaży akcji oraz przyjęli wynagrodzenie od emitenta w sytuacji, gdy:

• przed sprzedażą akcji EGB doszło do niedopuszczalnej manipulacji kursem akcji EGB, co doprowadziło do rażącego zawyżenia wartości transakcji i wyrządzenia emitentowi szkody w wysokości co najmniej 134.640.000 zł;

• wynagrodzenie w wysokości 207.565.472 zł nie odzwierciedlało wartości akcji EGB z uwagi na uwzględnienie w cenie za akcje EGB wartości komponentu w postaci umowy ramowej, której Altus nie wykonał – czytamy w komunikacie.

Powyższe okoliczności znajdują potwierdzenie w ustaleniach poczynionych w toku postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie (sygnatura akt RP I Ds.11.2018), w tym w opiniach niezależnych biegłych, sporządzonych na bazie wszechstronnie przeprowadzonych czynności dowodowych i wyjaśniających, podkreślono.

GetBack zdecydował się na wniesienie powyższego pozwu w świetle informacji o tym, że zarząd Altusa przystąpił, na podstawie upoważnienia udzielonego przez nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy uchwałą nr 3 z 27 lutego 2020 r., do nabycia przez Altus akcji własnych w celu umorzenia, w drodze obniżenia kapitału zakładowego Altus. W ocenie spółki wypłacenie kwoty 52 000 000 zł akcjonariuszom Altus uniemożliwi egzekucję.

– Należy zaznaczyć, że – jak wynika z raportu bieżącego Altus nr 15/2020 – procedura skupu akcji własnych Altus rozpoczęła się w dniu 9 marca 2020 r., a zakończenie przyjmowania ofert od akcjonariuszy Altus nastąpi w dniu 12 marca 2020 r. Rozliczenie skupu akcji własnych, a w związku z tym bezpowrotne wypłacenie środków pieniężnych w kwocie 52.000.000 zł z Altus, może nastąpić w dniu 17 marca 2020 r. – podsumowano.

GetBack w restrukturyzacji jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT ALTUSTFI, getback, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR