GetBack złożył pozew przeciwko Altus TFI i 12 funduszom inwestycyjnym

Omawiane walory: ,

GetBack wniósł do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew przeciwko Altus TFI oraz 12 funduszom inwestycyjnym o zapłatę 134,64 mln zł wraz z odsetkami, ewentualnie o zasądzenie od poszczególnych pozwanych kwot odpowiadających równowartości ceny za akcje EGB Investments zapłaconej przez spółkę na rzecz każdego z funduszy w łącznej kwocie 207,56 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi.

getback, altustfi, pozew

GetBack złożył pozew przeciwko Altus TFI i 12 funduszom inwestycyjnym

– Złożenie pozwu związane jest z zapłatą przez emitenta rażąco zawyżonej ceny (207.565.472 zł) za akcje EGB Investments. Altus oraz fundusze, w imieniu i na rzecz których działał Altus, zawarły z emitentem umowę zobowiązującą sprzedaży akcji i umowę sprzedaży akcji oraz przyjęli wynagrodzenie od emitenta w sytuacji, gdy:

• przed sprzedażą akcji EGB doszło do niedopuszczalnej manipulacji kursem akcji EGB, co doprowadziło do rażącego zawyżenia wartości transakcji i wyrządzenia emitentowi szkody w wysokości co najmniej 134.640.000 zł;

• wynagrodzenie w wysokości 207.565.472 zł nie odzwierciedlało wartości akcji EGB z uwagi na uwzględnienie w cenie za akcje EGB wartości komponentu w postaci umowy ramowej, której Altus nie wykonał – czytamy w komunikacie.

Powyższe okoliczności znajdują potwierdzenie w ustaleniach poczynionych w toku postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie (sygnatura akt RP I Ds.11.2018), w tym w opiniach niezależnych biegłych, sporządzonych na bazie wszechstronnie przeprowadzonych czynności dowodowych i wyjaśniających, podkreślono.

GetBack zdecydował się na wniesienie powyższego pozwu w świetle informacji o tym, że zarząd Altusa przystąpił, na podstawie upoważnienia udzielonego przez nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy uchwałą nr 3 z 27 lutego 2020 r., do nabycia przez Altus akcji własnych w celu umorzenia, w drodze obniżenia kapitału zakładowego Altus. W ocenie spółki wypłacenie kwoty 52 000 000 zł akcjonariuszom Altus uniemożliwi egzekucję.

– Należy zaznaczyć, że – jak wynika z raportu bieżącego Altus nr 15/2020 – procedura skupu akcji własnych Altus rozpoczęła się w dniu 9 marca 2020 r., a zakończenie przyjmowania ofert od akcjonariuszy Altus nastąpi w dniu 12 marca 2020 r. Rozliczenie skupu akcji własnych, a w związku z tym bezpowrotne wypłacenie środków pieniężnych w kwocie 52.000.000 zł z Altus, może nastąpić w dniu 17 marca 2020 r. – podsumowano.

GetBack w restrukturyzacji jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT ALTUSTFI, getback, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ
 • Kontrofensywa podaży na WIG20, w grze Mercator, XTB i Altus TFI Warszawskie byki zderzyły się z falą wyprzedaży na europejskich parkietach. Jeszcze rano próbowały walczyć o wzrostową sesję, ale ostatecznie musiały odpuścić. Oby tylko nie za bardzo, bo sytuacja na wykresie WIG20 mocno się skomplikuje.
 • Sąd na wniosek GetBack zajął majątek Altusa

  Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych otrzymało zawiadomienie o zajęciach praw majątkowych z wniosku GETBACK, dokonanych na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy z 10 marca 2020 roku. Kurs akcji Altus TFI spada w środę rano o ponad 27 proc., a za jedną akcje płacono 0,90 zł.

 • GetBack miał ponad 1 mld zł straty netto w 2018 r.

  GETBACK odnotował 1 022,84 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 1 927,9 mln zł straty rok wcześniej.

 • Korekta na GPW, w grze CCC, Delko i Mercator

  Giełdowe byki nieco odpuściły, przez co światowe giełdy nieco się cofnęły, a w ślad za nimi GPW. Ogólne nastroje wciąż jednak pozostają dobre, więc jeżeli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, to korekta wzrostów raczej nie będzie głęboka.

 • Wyniki kwartalne w centrum uwagi, w grze Pekao i CD Projekt

  Pierwsza połowa sesji w Warszawie upłynęła pod znakiem umiarkowanych wzrostów indeksów, ale więcej spółek traciło na wartości niż zyskiwało, przez co losy sesji pozostają niewiadomą. Uwaga inwestorów koncentruje na spółkach publikujących wyniki.


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR