GetBack znów odwleka publikację sprawozdania finansowego

Omawiane walory:

Wciąż nie wiadomo, kiedy wrocławska spółka opublikuje zaległe raporty za ubiegły rok i I kwartał bieżącego roku.

raport, roczny, wyniki, getback

W sobotę 31 sierpnia GetBack miał opublikować raport roczny za 2018 rok oraz raport za I kwartał bieżącego roku. W czwartek wieczorem spółka poinformowała, że tak się jednak nie stanie. Jak tłumaczy zarząd, głównym powodem jest rekomendowana przez biegłego rewidenta konieczność dokonania ponownej wyceny portfeli wierzytelności wg stanu na koniec grudnia 2017 r. Jako drugi powód zmiany terminu publikacji spółka wskazała problemy Saturn TFI i przejściową utratę dostępu do danych księgowych i informacji uzupełniających funduszy sekurytyzacyjnych.

– W konsekwencji utraty licencji przez Saturn TFI SA, emitent nie jest aktualnie w stanie podać terminu publikacji raportów rocznych za 2018 rok. Określenie nowej daty publikacji będzie możliwe po uzgodnieniach z biegłym rewidentem oraz bankami depozytariuszami – informuje GetBack.

Przypomnijmy, że Saturn TFI współpracowało z GetBackiem przy funduszach wierzytelności, ale nadzór z jego strony był symboliczny. W efekcie windykator miał niemal wolną rękę w zakresie kształtowania warunków transakcji zawieranych przez fundusze, co w ostatecznym rozrachunku doprowadziło do licznych nadużyć (przeprowadzano m.in. transakcje po cenie zawyżonej w stosunku do wartości księgowej aktywów).

– Towarzystwo dopuściło, aby fundusze posiadając znikomy poziom aktywów netto zawierały wielomilionowe umowy w przedmiocie nabycia składników lokat z terminem zapłaty ceny odroczonym w czasie. Ustalona wartość tych transakcji przekraczała w skrajnych przypadkach nawet tysiąckrotnie wartość ich aktywów. W chwili zawarcia poszczególnych umów oraz realizacji transakcji fundusze te nie dysponowały aktywami netto, w tym środkami pieniężnymi, które pozwalałyby na nabycie poszczególnych portfeli wierzytelności za ustaloną cenę sprzedaży – wskazywała Komisja Nadzoru Finansowego w uzasadnieniu decyzji.

Za rażące naruszenia ustawy o funduszach Komisja w ubiegłym tygodniu odebrała towarzystwu licencję i nałożyła 5 mln zł kary.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT getback, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR