GPF Causa nie ma 16 tys. zł na wypłatę kuponu

Omawiane walory:

Grupa prawno-finansowa notowana na NewConnect ma problemy z wypłatą odsetek od obligacji. W oficjalnym komunikacie podano, że opóźnienie jest spowodowane przejściowymi trudnościami. 

Według piątkowego komunikatu KDPW, spółka GPF Causa nie przekazała środków na wypłatę odsetek od obligacji notowanych pod symbolem GPF0214. >> Komunikat znajdziesz tutaj.

Incydent dotyczy papierów serii A notowanych na Catalyst pod symbolem GPF0214. Wartość emisji jest stosunkowo niewielka i wynosi 420 tys. zł. Papiery charakteryzują się wysokim oprocentowaniem – kupon w wysokości 15 proc. w skali roku. Na tle rynku Catalyst jest to jedno z najwyższych oprocentowań. Termin wykupu przypada 23 lutego 2014 r.>> Zobacz wątek dedykowany obligacjom spółki w StockWatch.pl.

– Spółka powinna była przekazać 37,81 zł/obligację, czyli łącznie ok. 16 tys. zł. W raporcie za 2Q’13 podano, że stan środków pieniężnych jest niski (ok. 8,5 tys. zł), a w całym 1H’13 przychody netto ze sprzedaży wyniosły zaledwie 53,5 tys. zł ponosząc stratę na sprzedaży w wysokości 150 tys. zł. Obligacje serii A nie są zabezpieczone. – mówi Kamil Artyszuk, analityk DM Banku BPS.

Spółka specjalizująca się w doradztwie prawnym i księgowym w poniedziałek przekazała komunikat, w którym tłumaczy, że brak wypłaty kuponu jest spowodowany przejściowymi trudnościami.

– Powyższe jest spowodowane przejściowymi trudnościami, na które zarząd emitenta nie ma wpływu.
1. Mimo prowadzenia ponad pół roku pracami oraz rozmowami za pośrednictwem Autoryzowanego Doradcy IPO SA z zarządem Giełdy, podjął on jednak uchwałę o niedopuszczeniu akcji spółki MediSword SA z siedzibą w Kiełczówku do obrotu.
2. Wbrew wielokrotnym zapewnieniom zarządu spółki Chemwik SA z siedzibą we Wrocławiu i ciągłym jego monitowaniu mającym na celu doprowadzenie do finalizacji prac nad dokumentem informacyjnym, Zarząd spółki Chemwik S.A. z siedzibą we Wrocławiu nie podjął do dnia dzisiejszego, jakichkolwiek prac zmierzających do upublicznienia spółki. – czytamy w komunikacie spółki.>> Całość znajdziesz tutaj.

Zarząd GPF Causa zapewnił, że obecnie prowadzi rozmowy z przedstawicielami firm, a o ich efektach zamierza niebawem poinformować w stosownym komunikacie. Grupa jeszcze przy okazji raportu za II kwartał podkreślała, że na poziom osiągniętych przychodów znaczący wpływ miał brak debiutów na rynku NewConnect spółek powiązanych tj. MediSword SA, Mazuria Sport SA, Chemwik SA, oraz przedłużające się rozmowy w kwestii nowych umów. To nie pierwszy incydent z udziałem emitenta. Pod koniec lutego spółka spóźniła się z wypłatą kuponu o blisko dwa dni, jednak wówczas tłumaczono, iż winę ponosi bank.

>> Sprawdź wszystkie najważniejsze parametry obligacji GPF Causa oraz daty wypłaty odsetek. >> Zobacz kalkulator rentowności dla obligacji serii A (GPF0214).

Informacja o problemach z terminowym regulowaniem należności nie odbiła się na notowaniach obligacji. W poniedziałek papiery GPF0214 są notowane po 94,40 proc. nominału, czyli na poziomie piątkowego zamknięcia (nie zawarto ani jednej transakcji). Kurs akcji notowanych na rynku NewConnect również utrzymuje się na niezmienionym poziomie. Jeden papier jest wyceniany na 1 grosz.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o gpfcausa)

 • Electroceramics spłaci część obligacji wyemitowanych przez GPF Causę

  Zapowiada się przełom w sprawie niespłaconych obligacji dawnej Causy. Nowy właściciel przejętej niedawno spółki przedstawił pierwsze deklaracje w sprawie spłaty długów. Za blisko dwa tygodnie Electroceramics ma spłacić 30 obligacji serii B. Następnym krokiem mają być papiery serii A, które jeszcze w lutym były notowane na Catalyst.

 • GPF Causa nie wspomniała słowem o braku wykupu obligacji

  Środków za wykup obligacji brak, a w ESPI cisza. Redakcja StockWatch.pl ustaliła, że grupa prawno-finansowa notowana na NewConnect zalega już trzema kuponami i wypłatą 420 tys. zł tytułem nominału papierów serii A.

 • GPF Causa milczy na temat wypłaty listopadowego kuponu

  Grupa prawno-finansowa notowana na NewConnect ma problem z terminowym regulowaniem zobowiązań. Redakcja StockWatch.pl potwierdziła w KDPW, że GPF Causa nie wypłaciła listopadowego kuponu od obligacji. Sytuację obligatariuszy pogarsza brak oficjalnych komunikatów oraz zawieszenie notowań pechowej serii. 

 • GPF Causa spóżniła się z wypłatą 15 tys. zł odsetek od obligacji

  Grupa prawno-finansowa notowana na NewConnect  nie wypłaciła odsetek od obligacji w terminie. Spóźniła się z wypłatą blisko dwa dni. Sprawa dotyczy niewielkiej jak na realia Catalyst kwoty, a mimo to spółka według stanu na dzień 26 lutego nie poinformowała inwestorów o powodach opóźnienia.Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR