StockWatch.pl

GPW miała ponad 42 mln zł zysku netto i 48 mln zł zysku EBIT w II kwartale 2019 r.

Omawiane walory:

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie odnotowała 42,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2019 r. wobec 79,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 48,17 mln zł wobec 46,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 89,14 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 86,65 mln zł w roku poprzednim.

W I poł. 2019 r. spółka miała 67 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 108,94 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 173,3 mln zł w porównaniu z 172,58 mln zł w roku poprzednim.

– W okresie pierwszego półrocza 2019 r. EBITDA Grupy GPW wyniosła 96,2 mln zł, co oznacza spadek o 2,1 mln zł w stosunku do 98,3 mln zł osiągniętych w porównywalnym okresie 2018 roku – czytamy w raporcie.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

– Wzrost przychodów ze sprzedaży w raportowanym okresie w stosunku do pierwszych 6 miesięcy 2018 r. wynikał przede wszystkim z wyższych o 3,4 proc. tj. o 2,5 mln zł przychodów osiągniętych w segmencie rynku towarowego. Wzrost przychodów z rynku towarowego w głównej mierze wynika z wyższych przychodów z tytułu rozliczenia transakcji o 5,9 proc. tj. o 1,3 mln zł, wyższych przychodów w obszarze obsługi obrotu, na co miał wpływ wzrost przychodów z tytułu obrotu gazem o 29,9 proc., tj. o 1,3 mln zł oraz wyższych przychodów z prowadzenia rejestru świadectw pochodzenia o 3,2 proc. tj. o 0,5 mln zł – podano także.

Przychody z rynku finansowego obniżyły się w stosunku do przychodów osiągniętych w porównywalnym okresie ubiegłego roku o 1,8 proc. tj. o 1,7 mln zł. Największy spadek na rynku finansowym dotyczył przychodów z rynku akcji. Przychody te spadły o 5,8 proc. tj. o 2,8 mln zł. W I półroczu 2019 roku nastąpił również spadek przychodów z obsługi emitentów o 12,1 proc. tj. o 1,4 mln zł. Trend wzrostowy został utrzymany na przychodach ze sprzedaży informacji, które wzrosły w stosunku do okresu porównywalnego 2018 roku o 10,4 proc. tj. o 2,3 mln zł. Najwyższy wzrost 10,6 proc. tj. 2,1 mln zł w stosunku do przychodów osiągniętych w okresie styczeń – czerwiec 2018 r. został osiągnięty na przychodach z tytułu sprzedaży informacji czasu rzeczywistego oraz przychodach z tytułu kalkulacji stawek referencyjnych.

– Przychody ze sprzedaży GPW w okresie 6 miesięcy 2019 roku wyniosły 92,5 mln zł i były niższe od przychodów w stosunku do porównywalnego okresu o 3,1 proc. tj. 2,9 mln zł. Przychody ze sprzedaży TGE w okresie 6 miesięcy 2019 r. wyniosły 52,4 mln zł, natomiast w pierwszych 6 miesiącach 2018 roku wyniosły 51,6 mln zł, co oznacza wzrost poziomu przychodów o 1,5 proc. tj. o 0,8 mln zł. Przychody spółki IRGiT w pierwszych 6 miesiącach 2019 roku wyniosły 25,0 mln zł i były wyższe niż w okresie porównywalnym 2018 roku o 6,1 proc. tj. o 1,4 mln zł. Spadek przychodów wykazała spółka BondSpot, która wygenerowała przychody ze sprzedaży za okres styczeń – czerwiec 2019 roku na poziomie 5,4 mln zł wobec 5,7 mln zł uzyskanych w analogicznym okresie 2018 roku – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 95,06 mln zł wobec 123,56 mln zł zysku rok wcześniej.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT gpw, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ
 • Goldman Sachs International emitentem certyfikatów strukturyzowanych na GPW

  W poniedziałek na GPW zadebiutowały certyfikaty strukturyzowane, których emitentem jest Goldman Sachs International. Instrumentami bazowymi są indeksy: WIG20, STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Price EUR oraz Nikkei 225. Goldman Sachs International jest szóstym emitentem produktów strukturyzowanych notowanych na GPW.

 • Inwestorzy indywidualni wygenerowali 13 proc. obrotów na rynku głównym GPW w I półroczu 2019 r.

  W pierwszej połowie br. inwestorzy indywidualni wygenerowali 13 proc. obrotów na rynku głównym GPW, czyli o 1 p.p. więcej niż przed rokiem. Z kolei na NewConnect drobni gracze odgrywali dominującą rolę, odpowiadając za 84 proc. obrotów. 

 • We wrześniu na GPW pojawi się indeks WIG-ESG

  Giełda Papierów Wartościowych rozpoczyna publikację indeksu WIG-ESG, w skład którego wejdą spółki z indeksów WIG20 i mWIG40. Wagi spółek w WIG-ESG będą zależeć od liczby akcji w wolnym obrocie skorygowanej o wyniki rankingu ESG przygotowanego przez Sustainalytics i ocenę stosowania zasad ładu korporacyjnego. WIG-ESG będzie instrumentem bazowym dla funduszu pasywnego zarządzanego przez NN Investment Partners TFI.

 • GPW Benchmark szykuje się do przejęcia indeksów i wniosku o przejęcie WIBOR

  GPW Benchmark szykuje się do przejęcia administrowania indeksami giełdowymi od Giełdy Papierów Wartościowych i chce złożyć do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zgodę na przejęcie stawek WIBOR i WIBID do końca 2019 r., tak aby administrować nimi od początku przyszłego roku poinformował prezes Zbigniew Minda.

 • We wrześniu na warszawskim parkiecie wystartują kolejne ETF-y

  We wrześniu na warszawskim parkiecie wystartują kolejne ETF-y, czyli relatywnie proste i tanie fundusze inwestycyjne, które są wartym rozważenia sposobem lokowania kapitału na przyszłą emeryturę – ocenia dr Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Jak podkreśla, zdywersyfikowany portfel może w długiej perspektywie przynieść znacznie większe zyski niż lokaty bankowe czy inwestycje w nieruchomości.


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR