Grupa Best poprawiła wyniki i zanotowała wzrost spłat wierzytelności w 2020 r.

Omawiane walory:

Best odnotowało 34,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 19,48 mln zł zysku rok wcześniej. Spłaty wierzytelności z zarządzanych portfeli wyniosły 86,9 mln zł w I kw. br., tj. o 12 proc. więcej w skali roku.

best, wyniki, akcje,

Grupa Best poprawiła wyniki i zanotowała wzrost spłat wierzytelności w 2020 r.

Zysk operacyjny wyniósł 87,3 mln zł wobec 84,7 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowana EBITDA gotówkowa GK Best (bez uwzględnienia wpływu wyników Kredyt Inkaso) wyniosła w ubiegłym roku 215,5 mln zł i była o 24 proc. wyższa niż w 2019 r.

– Wypracowany przez GK Best zysk na działalności operacyjnej w 2020 r. wyniósł 87,3 mln zł i był o 3 proc. wyższy niż rok wcześniej, pomimo znacząco wyższych kosztów sądowych i egzekucyjnych, które zwiększyły się o 42 proc. r/r, oraz odpisu wartości inwestycji w Kredyt Inkaso w kwocie 45,5 mln zł. Odpis ten miał charakter niegotówkowy i nie miał wpływu na sytuację płynnościową GK Best – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

>> POLECAMY: Jak inwestować na giełdzie (ze StockWatch.pl)?

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 295,14 mln zł w 2020 r. wobec 222,17 mln zł rok wcześniej.

– Pomimo dużej niepewności rynkowej wywołanej przez pandemię COVID-19, rok 2020 zakończyliśmy wzrostem przychodów o 33 proc., co jest efektem przede wszystkim wysokich spłat wierzytelności. Łączne spłaty z zarządzanych przez nas portfeli przekroczyły 365 mln zł, z czego ponad 328 mln zł przypada na GK BEST. Spłaty te były o odpowiednio 22 proc. i 25 proc. wyższe niż osiągnięte w 2019 roku, a zarazem znacznie przewyższyły poziom założony w modelach wyceny wierzytelności – skomentował prezes Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.

– Co ważne, tak dobry wynik osiągnęliśmy pomimo niewielkich inwestycji w nowe portfele, a więc pracując na podobnych pakietach wierzytelności, co rok wcześniej. Świadczy to o doborze optymalnych strategii windykacyjnych i rozważnych decyzjach podejmowanych podczas zakupu portfeli w poprzednich latach. Ten wynik jest również potwierdzeniem rosnącej efektywności GK Best – podkreślił prezes.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2020 r. wyniosła 57,89 mln zł wobec 13,71 mln zł straty rok wcześniej.

Spłaty wierzytelności wyniosły 86,9 mln zł w I kw.

– W 2020 r. GK Best zmniejszyła swoje zadłużenie netto o blisko 135 mln zł, tj. o 24 proc. w porównaniu z końcem 2019 r. Wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych na koniec grudnia 2020 r. wyniósł 0,87 i był jednym z najniższych w branży – czytamy dalej w komunikacie.

– Po bardzo dobrym pod względem spłat wierzytelności roku 2020 w pierwszych miesiącach tego roku obserwujemy dalszy wzrost odzysków z zarządzanych portfeli. Łączne spłaty w I kwartale 2021 r. były o 13 proc. wyższe od poziomu osiągniętego w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jest to jednocześnie najlepszy kwartalny wynik w dotychczasowej historii naszej grupy. I to pomimo nieistotnej skali inwestycji w nowe portfele w ostatnich dwóch latach oraz utrzymującej się niepewności rynkowej związanej z pandemią COVID-19 – powiedział prezes Best Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.

W I kwartale 2021 r. Grupa Best nie dokonała inwestycji w nowe portfele.

– Bacznie obserwujemy rozwój sytuacji na rynku obrotu wierzytelnościami. Sądzę, że daliśmy się już poznać inwestorom z naszego ostrożnego, selektywnego podejścia do inwestycji w nowe portfele. Wysokie spłaty z portfeli nabytych w poprzednich latach świadczą o rosnącej efektywności operacyjnej GK Best. Pokazują też, jak dużą wagę przykładamy do poszczególnych etapów naszego biznesu – począwszy od wyceny i zakupu portfeli, po dobór optymalnych strategii windykacyjnych – pozwalając nam osiągać satysfakcjonujące stopy zwrotu z nabywanych wierzytelności – dodał Borusowski.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 295,14 mln zł w 2020 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o best)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR