Haitong Bank ostro przyciął ceny docelowe Alior Banku i Banku Millennium

Omawiane walory: ,

Marta Czajkowska-Bałdyga z Haitong Banku w raporcie z 11 grudnia obniżyła rekomendacje dla Alior Banku do sprzedaj z kupuj i cenę docelową o 50 proc. do 24,90 zł oraz dla Banku Millennium do sprzedaj z neutralnie i cenę docelową o 44 proc. do 5 zł.

Alior,Bank,Millennium

Haitong Bank ściął ceny docelowe Alior Banku i Banku Millennium

Analitycy Haitong Banku obniżyli cenę docelową akcji Alior Banku o 50 proc. do 24,9 zł z 49,7 zł, co wciąż implikuje 11 proc. potencjał spadkowy. Jednocześnie zaktualizowali rekomendację z września, kiedy nie mieli pełnego obrazu potencjalnych konsekwencji wyroku TSUE w sprawie zwrotu opłat za wcześniejszą spłatę kredytów konsumenckich. W ciągu ostatnich 3 miesięcy kurs akcji spółki spadł o 31 proc. Stało się tak przede wszystkim w reakcji na oczekiwany negatywny wpływ wyroku TSUE na przychody odsetkowe netto w wysokości ok. 320 mln zł (ok. 35 proc. wcześniejszej prognozy zysku netto). Ponadto wpływ na kurs akcji w ostatnim okresie miało wykluczenie Alior Banku z MSCI Poland Index (ogłoszone 8 listopada). Haitong Bank uważa, że dużą przewagą Aliora jest brak kredytów walutowych. Z drugiej strony analitycy negatywnie postrzegają zawyżone oczekiwania rynku, narastające zagrożenia związane ze strukturą własnościową oraz niski wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE).

Analitycy Haitong Banku zaktualizowali swoje prognozy w oparciu o kilka czynników. Ich zdaniem spadkowi ulegnie rentowność w segmencie kredytów konsumenckich w wyniku wrześniowego orzeczenia TSUE w sprawie zwrotu prowizji za wcześniejszą spłatę kredytów konsumenckich. Ponadto niższy będzie wzrost wydatków operacyjnych dzięki wolniejszemu od oczekiwanego tempa wzrostu kosztów w pierwszych 9 miesiącach 2019 r. Będzie to jednak równoważone oczekiwanymi wyższymi wpłatami na Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

– Analitycy oczekują nieco niższych rezerw netto w latach 2020-21 w związku z obniżeniem o 1 proc. prognozy wzrostu akcji kredytowej (+6 proc. r/r w 2019 r. i +4 proc. w latach 2020-21). Spodziewają się także zmiany strategii w kierunku kredytów zabezpieczonych aktywami, które mają niższe marże, ale też niższy koszt ryzyka. W związku z tymi prognozami, Haitong Bank obniżył szacunki zysku netto Alior Banku na 2019 r. o 29 proc. do 410 mln PLN (-43 proc. r/r), o 36 proc. w 2020 r. do 446 mln PLN (+9 proc. r/r) oraz o 39 proc. w 2021 r. do 466 mln PLN (+5 proc. r/r). Oczekiwania Haitong Banku dotyczące zysków spółki na lata 2019-21 są poniżej konsensusu odpowiednio o 18/32/38 proc. – czytamy w raporcie.

Analitycy Haitong Banku są też sceptyczni, co do tempa poprawy rentowności w spodziewanej w pierwszym kwartale 2020 r. nowej strategii. Spodziewają się, iż aby obniżyć koszty ryzyka Zarząd będzie celował w mniej ryzykowne segmenty rynku kredytowego. Oczekują, iż taka strategia odbije się również na marży odsetkowej, z uwagi na bardziej intensywną konkurencję wśród takich klientów.

– Na 2020 r. Alior Bank jest wyceniany ze wskaźnikiem P/E 8,2. Oznacza to 28 proc. dyskonto w porównaniu do polskich konkurentów (11,3), które może wydawać się atrakcyjne. Jednak ROE spółki na 2020 r. (na poziomie 6,3 proc.) znajduje się znacznie poniżej średniej sektorowej, która wynosi 8,5 proc., i kosztu kapitału (COE) który szacowany jest na 10,5 proc. – mówi Marta Czajkowska-Bałdyga.

Analitycy Haitong Banku obniżyli cenę docelową akcji Banku Millennium o 44 proc. do 5,0 zł z 8,9 zł, co daje 12 proc. potencjał spadkowy. Eksperci uwzględnili przy tym prognozowaną stratę z portfela kredytów frankowych w wysokości 2,6 zł na akcję, (co stanowi 34 proc. wyceny).

Analitycy zaktualizowali prognozy zysków spółki na lata 2019-21 o lepsze od oczekiwań wyniki za 3 kwartał 2019 r. oraz oczekiwane konsekwencje wyroku TSUE w sprawie zwrotu konsumentom prowizji za wcześniejszą spłatę kredytów. Szacują, że mogą one mieć negatywny wpływ, który słabnie z upływem czasu, na przychody odsetkowe netto w wysokości ok. 80 mln zł. Ponadto Haitong Bank uwzględnił w prognozach wyższe wpłaty do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i stopniowe tworzenie rezerw na wypadek mniej korzystnych orzeczeń sądów w sprawie kredytów walutowych (140 mln zł, tj. ok. 1 proc. portfela w 4 kwartale 2019 r. i 280 mln zł, czyli 2 proc. portfela w kolejnych latach). Istotne dla prognozy są także wyższe koszty ryzyka związane z portfelem kredytowym Eurobanku.

– Analitycy obniżyli prognozę zysku netto Millennium na 2019 r. o 19 proc. do 621 mln PLN (-18 proc. r/r). Obniżyli również prognozy na 2020 r. o 39 proc. do 597 mln PLN (+4 proc. r/r) oraz na 2021 r. o 29 proc. do 849 mln PLN (+42 proc. r/r). Szacunki Haitong Banku dotyczące zysku netto spółki na lata 2019-21 są niższe od konsensusu odpowiednio o 15/37/25 proc. Wynika to po części z różnic w założeniach co do wysokości rezerw z tytułu portfela kredytów frankowych oraz kosztów i synergii fuzji z Eurobankiem – czytamy w raporcie.

Kurs akcji Banku Millennium spadł od początku roku o 36 proc. Przy wskaźniku P/E na 2020 r. na poziomie 11,6 spółka jest wyceniana nieco wyżej niż jej konkurenci (11,3). Zdaniem analityków Haitong Banku dyskonto byłoby usprawiedliwione, biorąc pod uwagę wysokie zaangażowanie w kredyty frankowe, mniej korzystną strukturę finansowania i dłuższy niż oczekiwano brak dywidendy. Dodatkowo, integracja operacyjna Eurobanku może rodzić pewne zagrożenia, m.in. wolniejsze niż zakładane synergie przychodowe. Ponadto transakcja straciła nieco na atrakcyjności po ostatnich zmianach w rentowności portfela kredytów konsumenckich po orzeczeniu TSUE dotyczącego zwrotu prowizji za wcześniejszą spłatę kredytów konsumenckich.

Raport na temat Alior Banku i Banku Millennium powstał 11 grudnia 2019 r. Autorem opracowania jest Marta Czajkowska-Bałdyga, analityk Haitong Banku. Skrót raportu, w tym informacje o ewentualnym konflikcie interesów, jest do pobrania TUTAJ.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Alior, Millennium, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ
 • Alior Bank może uniknąć kary za aferę W Investments

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o nałożeniu na ALIOR Bank dwóch kar pieniężnych w łącznej kwocie 10 mln zł oraz umorzył postępowanie prowadzone przez KNF w tej sprawie. Wyrok nie jest prawomocny.

 • Agata Chrzanowska staje na czele banku hipotecznego Millennium

  Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła na utworzenie MILLENNIUM Bank Hipoteczny. Nowym bankiem pokieruje Agata Chrzanowska. W zarządzie zasiądą także Adam Berent i Artur Kulesza.

 • Alior Bank z negatywną perspektywą ratingu kredytowego

  Agencja ratingowa EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego ALIOR Banku ze stabilnej na negatywną. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB. Zmiana jest związana z prognozowanym negatywnym wpływem kryzysu związanego z epidemią Covid-19 oraz dokonanej przez RPP serii obniżek stóp procentowych NBP na wyniki finansowe banku.

 • Alior Bank przejmuje Ruch za 1 zł

  ALIOR Bank podpisał z Lurena Investments przedwstępną umowę, w ramach której nabędzie 100 proc. udziałów w kapitale Ruchu za cenę 1 zł. Równolegle bank zawarł umowę inwestycyjną z Orlenem, PZU oraz PZU Życie, zgodnie z którą płocki koncern obejmie pozycję podmiotu dominującego w akcjonariacie Ruchu.

 • Banki dołują WIG20, gorąco na CD Projekcie, Aliorze i PZU Lepsze od prognoz wyniki CD Projektu nie uratowały warszawskiej giełdy. Piątkowa sesja rozpoczęła się od spadków. Indeksy w dół ściągają przede wszystkim banki, PZU i pogorszenie nastrojów na rynkach globalnych.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR