HH Technology pozwał PCC Exol w zw. z naruszaniem patentu dot. alkoksylatów

Omawiane walory:

PCC Exol otrzymał od Sądu Okręgowego we Wrocławiu zawiadomienie o rozprawie w związku z pozwem złożonym przez HH Technology Corp. HH Technology wnosi w nim m.in. o nakazanie PCC EXOL zaniechania naruszania zastrzeżeń patentu nr 210255 "Sposób wytwarzania alkoksylatów i urządzenie do realizacji tego sposobu".

(Fot. Pexels)

HH Technology w pozwie wnosi o:

  • nakazanie PCC Exol zaniechania naruszania zastrzeżeń patentu nr 210255 ‚Sposób wytwarzania alkoksylatów i urządzenie do realizacji tego sposobu’, w tym w szczególności zakazanie PCC Exol oferowania i wprowadzania do obrotu alkoksylatów opartych na alkoholach tłuszczowych oraz nakazanie PCC Exol wycofania z obrotu alkoksylatów lub produktów powstałych przy wykorzystaniu tych alkoksylatów,
  • nakazanie PCC Exol wydania do rąk HH Technology znajdujących się w jej posiadaniu alkoksylatów,
  • zasądzenie od PCC Exol na rzecz HH Technology zapłaty kwoty odpowiadającej wysokości poniesionej przez HH Technology szkody w wyniku bezprawnego korzystania z patentu ustalonej w toku postępowania wraz z odsetkami,
  • nakazanie PCC Exol podania do publicznej wiadomości sentencji wyroku uznającego w całości bądź w części powództwo, poprzez publikację w dzienniku Rzeczpospolita lub upublicznienie wyroku na koszt PCC Exol, jeżeli spółka by tego nie zrobiła.
>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

W pozwie HH Technology nie wskazuje wartości przedmiotu sporu, uzasadniając takie działanie argumentem, iż w sprawach z zakresu naruszenia praw własności intelektualnej ustalenie wartości przedmiotu sporu może nastręczać istotne trudności. HH Technology swoje stanowisko w kwestii braku wskazania wartości przedmiotu sporu uzasadnia praktyką sądów oraz głosami doktryny.

PCC Exol podał, że będzie całkowicie kwestionować ww. roszczenia.

– Jednocześnie PCC Exol wskazuje, iż miało już miejsce postępowanie sądowe w związku ze złożonym przez HH Technology wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń HH Technology o zaniechanie naruszenia przez spółkę patentu […]. Prowadzone postępowanie sądowe zakończyło się ostatecznie oddaleniem w całości wniosku. Finalnie, w orzeczeniu z dnia 26 marca 2019 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wskazał, że PCC Exol przedstawił rzetelne i wiarygodne dowody potwierdzające, iż korzysta on ze spornej technologii na podstawie licencji udzielonej PCC Exol przez uprawniony podmiot. Sąd Apelacyjny podkreślił również, iż HH Technology nie uprawdopodobnił naruszenia patentu, wskazując na niewielką wiarygodność środków dowodowych przedłożonych przez HH Technology. Ponadto zdaniem Sądu Apelacyjnego, HH Technology nie uprawdopodobnił także istnienia interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia, a obie przesłanki, tj. uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego, muszą wystąpić kumulatywnie, aby zabezpieczenie mogło być udzielone – czytamy dalej.

PCC Exol, niezależnie od wykazania bezzasadności roszczeń HH Technology w toku postępowania sądowego dotyczącego wniosku, wystąpił także o unieważnienie patentu do Urzędu Patentowego RP. Postępowanie o unieważnienie patentu jest w toku.

PCC EXOL nie wyklucza dochodzenia od HH Technology w przyszłości roszczeń dotyczących szkody wyrządzonej spółce przez bezpodstawne działania HH Technology.

PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży PCC Exol sięgnęły 636 mln zł w 2018 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT pccexol, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR