Idea Bank zamierza odwołać się od milionowych kar nałożonych przez UOKiK

Omawiane walory:

Zarząd Idea Baku nie podziela argumentacji Prezesa UOKIK w sprawie wydania 4 decycji dotyczących praktyk rynkowych i nałożenia na bank 2 kar, w związku z czym zamierza skorzystać z prawa odwołania do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od każdej z tych decyzji.

Idea,bank, kary, uokik, odwołanie,

Idea Bank zamierza odwołać się od milionowych kar nałożonych przez UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 13 lipca wydał cztery decyzje dotyczące praktyk rynkowych Idea Banku. W trzech wypadkach stwierdził, że praktyki te zostały już zaniechane i nałożył na bank obowiązek usunięcia ich trwających skutków.

Są to decyzje:

 1. z 10 lipca 2020 r. dotycząca działań związanych z oferowaniem ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi angażującymi środki w niestandaryzowane sekurytyzacyjne fundusze inwestycyjne zamknięte,
 2. z dnia 10 lipca 2020 r. dotycząca działań związanych z nabywaniem przez klientów banku certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez Lartiq (dawniej Trigon) Profit XXII, XXIII, XXIV Niestandaryzowane Sekurytyzacyjne Fundusze Inwestycyjne Zamknięte,
 3. z 10 lipca 2020 r., dotycząca wzorców regulaminów i umów stosowanych przez bank w relacjach z konsumentami,
 4. z dnia 10 lipca 2020 r., dotycząca lokat strukturyzowanych.
>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

Urząd nałożył na bank dwie kary, w kwocie 11,51 mln zł i 5,75 mln zł.

– Zarząd emitenta informuje, że po zapoznaniu się z ww. decyzjami nie podziela argumentacji Prezesa UOKIK, w związku z czym zamierza skorzystać z prawa odwołania do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od każdej z ww.decyzji – czytamy w komunikacie.

W przypadku uprawomocnienia się decyzji I oraz decyzji IV, Idea Bank zobowiązany będzie do zapłaty kar pieniężnych w łącznej wysokości ponad 17,26 mln zł. W odniesieniu do decyzji II bank szacuje, że w razie jej uprawomocnienia się kwota rekompensaty publicznej należnej wszystkim klientom, kształtować się będzie na maksymalnym poziomie ok. 15 mln zł.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Ideabank, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ
 • Idea Bank: Mediana wpływu obniżek stóp na wynik odsetkowy to 22 mln zł w br.

  Idea Bank szacuje, że obniżka stóp procentowych przez RPP łącznie o 140 punktów bazowych wpłynie pozytywnie na wynik odsetkowy banku w 2020 na poziomie 33 mln zł w wariancie optymistycznym, a o 11 mln zł w wariancie pesymistycznym.

 • Idea Bank ma umowę sprzedaży 65 proc. akcji Idea Money

  Idea Bank podpisał z Fundacją Jolanty i Leszka Czarneckich oraz Idea Getin Leasing umowę sprzedaży 7.009.055, tj. 65 proc., akcji spółki zależnej Idea Money.

 • Idea Bank ma list intencyjny dot. sprzedaży 25 proc. akcji Idea Getin Leasing

  Idea Bank zawarł z Getin Holding oraz LC Corp list intencyjny dotyczący podjęcia działań zmierzających do zawarcia transakcji sprzedaży przez bank na rzecz GH i przy udziale LC Corp 25 proc. posiadanych akcji Idea Getin Leasing. Idea Bank oczekuje, że transakcja będzie miała pozytywny wpływ na wynik finansowy brutto tj. zwiększy zysk o szacunkową kwotę 100 -135 mln zł oraz wpłynie na poprawę współczynników TCR oraz Tier 1 o ok. 1,3 pkt proc. do 1,8 pkt proc. - w zależności od ostatecznej ceny sprzedaży akcji IGL.

 • Idea Bank ma 3 miesiące na przygotowanie nowego planu naprawy

  Komisja Nadzoru Finansowego nie zatwierdziła aktualizacji planu naprawy grupy kapitałowej Idea Bank. Priorytetem banku jest przekazanie nowego planu naprawy w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 3 miesiące.

 • Idea Bank ma zapłacić ponad 17 mln zł kar za nieuczciwe praktyki rynkowe

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał cztery decyzje dotyczące praktyk rynkowych Idea Banku, przy czym w trzech wypadkach stwierdził, że praktyki te zostały już zaniechane i nałożył na bank obowiązek usunięcia ich trwających skutków. Urząd nałożył na bank dwie kary, w kwocie 11,51 mln zł i 5,75 mln zł oraz nakazał wypłacić klientom rekompensatę w wysokości 38 tys. zł za każdy certyfikat inwestycyjny emitowany przez Lartiq Profit. Idea Bank rozważa skorzystanie z prawa do złożenia odwołań od tych decyzji.


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR