KNF nałożyła karę w wysokości 10 mln zł na Idea Bank

Omawiane walory:

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Idea Bank karę pieniężną w wysokości 10 mln zł w związku m.in z naruszeniem statutu banku oraz rozporządzeń ws. systemu zarządzania ryzykiem. Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy prawnej bank podejmie decyzję co do ewentualnego wniesienia odpowiedniego środka odwoławczego.

Idea,bank,knf, kara,

KNF nałożyła karę wysokości 10 mln zł na Idea Bank

Kara została nałożona w związku z naruszeniem niektórych zapisów statutu Idea Banku poprzez wykonywanie czynności spoza katalogu czynności wskazanych w nim, a także w związku ze stworzeniem zagrożenia dla interesów uczestników obrotu instrumentami finansowymi w związku z wystąpieniem szeregu nieprawidłowości związanych ze sposobem dystrybucji instrumentów finansowych.

Według KNF, bank naruszył także rozporządzenie ministra finansów w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków wobec braku działania w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętymi interesami klientów od dnia 20 listopada 2017 r.

W ocenie nadzorcy, zostało także naruszone rozporządzenie w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach wobec braku zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu sprawozdawczości zarządczej, wspomagającego proces decyzyjny w zakresie zarządzania ryzykiem w banku, na który składa się w szczególności raportowanie o ryzyku, jak również rozporządzenie w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach wobec braku przeprowadzenia procesu przygotowawczego przed wprowadzeniem nowego produktu.

Jednocześnie, KNF umorzyła – z uwagi na jego bezprzedmiotowość – postępowanie w części dotyczącej podejrzenia naruszenia rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków od dnia 20 listopada 2017 r. w zakresie zarzutu braku zapewnienia, aby wewnętrzna struktura organizacyjna banku, z uwzględnieniem rodzaju i rozmiaru działalności prowadzonej przez ten bank, zapewniła powierzanie wykonywania czynności z zakresu działalności maklerskiej prowadzonej przez bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi osobom posiadającym niezbędny zakres wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacje dla prawidłowego wykonywania tych czynności.

– Zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 13 Ustawy, decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. Emitent informuje, że po zapoznaniu się z obszernym uzasadnieniem decyzji oraz przeprowadzeniu szczegółowej analizy prawnej, podejmie decyzję co do ewentualnego wniesienia odpowiedniego środka odwoławczego – czytamy w komunikacie.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o Ideabank)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR