Komputronik miał wstępnie 84 mln zł straty netto w roku finansowym 2019/2020

Omawiane walory:

Komputronik odnotował 83,6 mln zł straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2019/2020, tj. od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020, według wstępnych danych.

komutronik,wyniki, akcje,

(Fot. spółka)

– Finalne wyniki grupy kapitałowej spółki wykazane w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, przesłane do audytora i zarządcy, wskazują następujące pozycje:

1. (-50,4) mln zł – strata z działalności operacyjnej,

2. (-91,6) mln zł – strata brutto,

3. (-83,6) mln zł strata netto przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego – czytamy w komunikacie.

Komputronik wskazał, że ujemne wyniki roku obrotowego, szczególnie ostatniego kwartału tego roku, są w przeważającej części pochodną zdarzeń jednorazowych, tj. działań wymuszonych nagłą zmianą dostępnych limitów kredytu kupieckiego i wdrożeniem zaktualizowanej strategii, ogromnymi w skali skutkami wejścia w proces sanacyjny oraz skutkami ekonomicznymi związanymi z epidemią COVID-19.

Według spółki najistotniejszymi pozycjami wpływającymi na wynik operacyjny było zmniejszenie wyniku na sprzedaży (zmniejszenie przychodów od klientów detalicznych i B2B, zmniejszenie udziału procentowego bonusów i wsparcia marketingowego udzielanego przez dostawców) oraz jednorazowe koszty operacyjne w kwocie – 7,3 mln zł, poniesione w związku z wejściem w proces sanacyjny emitenta i Komputronik Biznes sp. z o.o. Składały się na nie m.in. koszty o charakterze jednorazowym, czyli odprawy i odszkodowania związane z programem zwolnień grupowych i wypowiedzeń umów cywilno-prawnych, które wyniosły 6,2 mln zł, a także rezerwy na koszty prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego i inne powiązane koszty w wysokości 1,1 mln zł.

>> PROMOCJA! Do końca września kup abonament półroczny do Strefy Premium StockWatch.pl, a drugie pół roku otrzymasz gratis!

Oprócz tego na wynik operacyjny wpłynęły odpisy aktualizujące wartość środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wartości firmy (wykazywanych w związku z nabyciem sieci sklepów i znaków towarowych pod marką ‚Karen’), których wartość w związku z zamknięciami wielu salonów lub częściowej rezygnacji z ich wykorzystania w efekcie reorganizacji działalności, uległa istotnemu zmniejszeniu – 7,7 mln zł.

Do tego doszły także odpisy aktualizujące prawa majątkowe, stanowiące odniesienie zmian wyceny rynkowej wartości nieruchomości, co jest związane z obecną sytuacją makroekonomiczną w Polsce, a stanowiących główne aktywo dłużnika emitenta, tj. jednej ze spółek należących do grupy kapitałowej emitenta – 5,6 mln zł,

Na obniżenie wyniku operacyjnego wpłynęły także rezerwy na potencjalne zobowiązania podatkowe wynikające z prowadzonych postępowań i kontroli podatkowych dot. VAT i CIT – wyznaczone w oparciu o szacunek prawdopodobieństwa negatywnego rozstrzygnięcia tych postępowań oraz szacowną wartość umorzenia części potencjalnych zobowiązań – jeśli trafią one do masy sanacyjnej – 3,5 mln zł.

W ujęciu jednostkowym strata netto wynosi 120,3 mln zł.

Najistotniejszy wpływ na wyniki jednostkowe – poza czynnikami opisanymi powyżej – miała zmiana metody wyceny spółek zależnych (z metody DCF na metodę skorygowanych aktywów netto), z uwagi na konieczność odzwierciedlenia zmiany wartości istotnych aktywów tych spółek, co skutkowało koniecznością dokonania jednorazowych odpisów aktualizacyjnych w kwocie 49,5 mln zł. Odpisy te nie mają charakteru pieniężnego i nie wpływają na pomniejszenie dostępnych aktywów finansowych wykorzystywanych w bieżącej działalności emitenta.

Ostateczne wyniki finansowe za rok obrotowy 2019/2020, zakończony w dniu 31 marca 2020 roku, Komputronik opublikuje 30 września 2020 r.

Komputronik – dystrybutor sprzętu IT – jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT komputron, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR