Kruk zmodyfikował brzmienie głównego celu strategii, ale nie zmienia jej założeń

Omawiane walory:

Kruk prowadzi obecnie proces zatwierdzania prospektu emisyjnego VI Programu Emisji Obligacji Publicznych przez Komisję Nadzoru Finansowego. W toku prac nad prospektem Komisja wystąpiła z uwagą interpretacyjną. Sprowadza się ona do uznania przez KNF celu strategicznego grupy dot. „osiągnięcia 700 mln zł zysku netto w 2024 roku” za prognozę zysku w procesie prospektowym. Tymczasem Grupa Kruk nigdy nie publikowała i dalszym ciągu nie zamierza publikować prognoz wyników finansowych.

Piotr Krupa, prezes Kruk SA.

Aby w tej sytuacji uzyskać zgodę Komisji na zatwierdzenie prospektu, zarząd zdecydował o zastosowaniu się do oczekiwań regulatora. W efekcie dokonał modyfikacji celu strategicznego na lata 2019-2024. Obecnie głównym celem strategicznym windykatora jest „rozwój biznesu poprzez wzrost skali działalności oraz wzrost efektywności procesów grupy, przy zachowaniu konserwatywnego poziomu zadłużenia i wypłaty dywidendy”.

– Obligacje publiczne są ważnym źródłem finansowania Grupy Kruk. Przez ostatnie 5 lat uzyskiwaliśmy co roku zgody na kolejne prospekty emisyjne przez Komisję Nadzoru Finansowego. Na ich podstawie pozyskaliśmy 450 mln zł na zakupy nowych portfeli wierzytelności. Z uwagi na toczące się postępowanie prospektowe i stanowisko KNF uważamy, że najlepszym rozwiązaniem będzie dopasowanie się do wymogów regulatora i modyfikacja celu strategicznego – powiedział Piotr Krupa, prezes Kruka.

>> Forza Kruk – omówienie sprawozdania finansowego po I kw. 2019 r.

Prezes dodał, że w dotychczasowym brzmieniu celu intencja była taka, aby był on właśnie celem strategicznym a nie prognozowanym wynikiem za 6 lat. Spółka w dalszym ciągu nie zamierza publikować prognoz wyników finansowych.

– Chciałbym także podkreślić, że w swoim zakresie i wydźwięku strategia rozwoju Grupy KRUK nie uległa zmianie (poza dokonaną korektą). Zmiana brzmienia celu strategicznego jest spowodowana wyłącznie zamiarem uwzględnienia uwagi KNF. Nie wpływa to na nasze podejście do prowadzenia biznesu i naszych planów rozwojowych – wewnętrzne cele organizacji praktycznie nie ulegają zmianie – zaznaczył prezes Kruka.

Podsumowanie strategii Grupy Kruk. Źródło: Spółka

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. W środę kurs akcji Kruka spadł o 1,55 proc. do 158,60 zł.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Kruk, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ
 • Kruk: Kryzys 2007/2008 przyczynił się do naszego wzrostu. Możliwe, że tak będzie i tym razem

  Gościem wtorkowego czatu inwestorskiego był Piotr Krupa. Podczas spotkania prezes największej polskiej spółki windykacyjnej omówił najnowsze wyniki finansowe, podsumował zmiany w biznesie KRUKa, jakie wywołała pandemia oraz przedstawił plany na przyszłość.

 • Kruk wróci do większych inwestycji w pod koniec br.

  KRUK zakłada, że inwestycje w nowe portfele w najbliższych miesiącach będą niewielkie, zaś do większych inwestycji spółka powróci pod koniec 2020 roku. Zarząd ocenia, że większej podaży portfeli ze strony banków należy spodziewać się w 2021 i 2020 roku, poinformowali przedstawiciele zarządu. Wielkość spłat w maju nie odbiega od poziomu z kwietnia br.

 • COVID-19 obniżył kwartalny wynik Kruka o ponad 125 mln zł

  Wrocławska spółka windykacyjna potwierdziła wcześniejsze szacunki. Po negatywnej aktualizacji wyceny pakietów wierzytelności KRUK zanotował 62 mln zł straty netto w I kwartale.

 • Kruk miał wstępnie 62 mln zł straty netto w I kwartale 2020 r.

  Skonsolidowana strata netto KRUKa wyniosła 62 mln zł w I kwartale 2020 roku, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. KRUK dokonał aktualizacji wyceny portfela na łączną kwotę - 125 mln zł, uwzględniając oczekiwany wpływ pandemii COVID-19 m.in. na wielkość i tempo spłat z portfeli. Szacowana EBITDA gotówkowa grupy wyniosła 326 mln zł, co oznacza wzrost o 15 proc. r/r.

 • Agnieszka Kułton i Iwona Słomska odchodzą z zarządu Kruka

  Ze względów zdrowotnych rezygnację ze stanowiska członka zarządu złożyła Agnieszka Kułton odpowiedzialna za obszar zarządzania wierzytelnościami. Natomiast Iwona Słomska złożyła rezygnację z powodów osobistych. Piotr Krupa zarekomendował radzie nadzorczej, aby do zarządu dołączył Piotr Kowalewski.


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR