Kurs Alior Banku wystrzelił po mocnych wynikach za I kwartał

Omawiane walory:

Alior Bank odnotował 108,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 72,13 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik okazał się znacznie lepszy od oczekiwań rynkowych ekspertów. W środę akcje banku drożały nawet o ponad 10 proc.

Alior,Bank,wyniki,2021

Kurs Alior Banku wystrzelił po mocnych wynikach za I kwartał

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 670,18 mln zł wobec 776,88 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 177,71 mln zł wobec 135,17 mln zł rok wcześniej.

– Dzięki wzrostowi sprzedaży, ograniczeniu ryzyka kredytowego oraz odpowiedzialnej redukcji kosztów działania Alior Bank po raz kolejny osiągnął bardzo dobre wyniki finansowe – czytamy w prezentacji. 

Bank podał, że w I kw. koszty ryzyka spadły o 18 proc. r/r i wyniosły 243 mln zł wobec 296 mln zł rok wcześniej. Koszt ryzyka wyniósł 1,59 proc. wobec 1,93 proc. w I kw. 2020.

Koszt finansowania zmniejszył się z 1,02 proc. w I kw. 2020 roku do 0,22 proc. w I kw. 2021 r. Koszty działania wyniosły 417,9 mln zł w I kw. 2021 wobec 481,6 mln zł rok wcześniej. 

– W 1Q21 zysk netto Alior Banku wyniósł 108 mln zł i był 39 proc. powyżej konsensusu (78 mln zł) oraz 17 proc. powyżej naszych oczekiwań (92 mln zł). Pozytywnie zaskoczyło przede wszystkim saldo rezerw (-14 proc. vs. konsensus). Wynik odsetkowy, wynik prowizyjny oraz koszty były zbliżone do oczekiwań. Nieznacznie wyższe było saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych. Wyniki Aliora za 1Q21 oceniamy pozytywnie przede wszystkim ze względu na niższe koszty ryzyka. Zwracamy również uwagę na utrzymywaną relatywnie dobrą dyscyplinę kosztową oraz solidne opłaty i prowizje. Rozczarowują nieco jedynie wolumeny kredytowe (brak wzrostu r/r i kw/kw). Uważamy, że wyniki banku mogą być relatywnie dobrym prognostykiem dla trendów w pozostałych bankach w 1Q21 – komentują analitycy DM BDM.

>> POLECAMY: Jak inwestować na giełdzie (ze StockWatch.pl)?

Wynik z tytułu oczekiwanych strat kredytowych oraz z tytułu utraty wartości aktywów niefianansowych wyniósł 243,9 mln zł w I kw. wobec 294,8 mln zł rok wcześniej. 

W I kw. wskaźnik ROE wyniósł 6,7 proc., zaś wskaźnik koszty do dochodów C/I wyniósł 46,9 proc. (39,8 proc. bez uwzględnienia kosztu składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, BFG).

Aktywa razem banku wyniosły 79,88 mld zł na koniec I kw. 2021 r. wobec 78,64 mld zł na koniec 2020 r.

Należności od klientów wyniosły 56,27 mld zł na koniec marca wobec 56,49 mld zł rok wcześniej. 

W I kw. sprzedaż kredytów mieszkaniowych wyniosła 746 mln zł, co oznacza wzrost o 58 proc. r/r (wzrost rynku w tym czasie wyniósł 8,1 proc.). W I kw. 2021 bank osiągnął udział rynkowy na poziomie 4,2 proc. Pomimo trudnego otoczenia rynkowego, sprzedaż kredytów ratalnych wzrosła w I kw. 21 o 5 proc. r/r i wyniosła 0,98 mld zł.

Po spadkach spowodowanych COVID-19 oraz korektach uszczelniających polityki kredytowe, nastąpiło widoczne odbicie sprzedaży w segmentach klientów biznesowych.

Zobowiązania wobec klientów wyniosły 68,6 mld zł na koniec marca wobec 64,6 mld zł rok wcześniej. 

Alior wskazał także, że spółki z jego grupy po raz kolejny odnotowały rekordowe wyniki. Sprzedaż leasingu i pożyczki w I kw.  2021 roku znalazła się na poziomie 717 mln zł (+39 proc. r/r). Na koniec analizowanego okresu saldo portfela należności wyniosło 5,6 mld zł. Mimo pandemii liczba zainteresowanych ofertą spółki wzrosła o blisko 17 tys. r/r i wynosi obecnie 71 tys.

Wysoki poziom sprzedaży netto zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych wypracowało z kolei Alior TFI, osiągając wynik na poziomie 217 mln zł. Do końca pierwszego kwartału aktywa pod zarządzaniem w funduszach otwartych wzrosły o 115 proc. r/r, dając tym samym 1,36 mld zł. 

– Wzmożoną aktywność inwestorów indywidualnych doskonale adresuje również Biuro Maklerskie Alior Banku, które w I kw. 2021 r. odnotowało 50 proc. wzrost przychodów r/r. W tym czasie pozyskaliśmy 1,6 tys. nowych rachunków maklerskich. Co warto podkreślić, 80 proc. z nich założono w kanałach zdalnych. Te wyniki mobilizują nas do dalszego rozwoju naszych usług w zakresie doradztwa inwestycyjnego oraz edukacji klientów – powiedział wiceprezes zarządu Alior Banku  Dariusz Szwed, cytowany w komunikacie. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 92,25 mln zł wobec 71,91 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank podał, że poziomy współczynników kapitałowych Tier I oraz TCR na koniec I kw. 2021 znacznie przekraczają minima regulacyjne, odpowiednio o: 464 pb (2 236 mln zł) oraz 477 pb (2 299 mln zł).

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o Alior)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR