Kursy akcji Idea Banku i Getin Noble spadają po decyzji KNF dot. połączenia

Omawiane walory: ,

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie odmówiła wydania zezwolenia na połączenie Idea Bank (mającego występować w roli banku przejmującego) z Getin Noble Bank (GNB, jako bankiem przejmowanym), przez przeniesienie całego majątku GNB na Idea Bank. O wydanie takiego zezwolenia wystąpiły GNB oraz Idea Bank. Kursy akcji obu banków idą w dół. Getin Noble spada o ponad 2 proc., a Idea Bank traci blisko 6 proc.

– Decyzja podjęta została w związku z brakiem uzupełnienia przez wnioskodawców materiału dowodowego w sprawie w pełnym zakresie żądanym przez organ nadzoru oraz w związku ze stwierdzeniem przesłanek określonych w art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe – czytamy w komunikacie.

Przepis art. 124 ust. 2 pr. bank. obliguje KNF do odmowy wydania zezwolenia na połączenie banków w przypadku występowania choćby jednej z określonych w nim przesłanek negatywnych, tj.: w wypadku, jeżeli połączenie:

– prowadziłoby do naruszenia przepisów prawa,

– prowadziłoby do naruszenia interesów klientów banku biorącego udział w połączeniu lub

– zagrażałoby bezpieczeństwu środków gromadzonych w tym banku, wyjaśnia KNF.

– W prowadzonym postępowaniu, pomimo ponawianych wezwań KNF i ciążącego na wnioskodawcach w tym zakresie obowiązku, nie uzupełnili oni materiału dowodowego w pełnym zakresie żądanym przez organ nadzoru, w szczególności:

– nie przedstawili KNF kluczowych dla postępowania zaktualizowanych danych i projekcji finansowych dla banku powstałego w wyniku połączenia (połączony bank),

– nie wykazali spełnienia przez połączony bank wymogów kapitałowych wynikających z przepisów prawa – czytamy dalej.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę przekazywane w ostatniej fazie postępowania informacje na temat przebiegu procesu pozyskania inwestora, z których wynika, że dotychczas nie zostały złożone żadne wiążące oferty ze strony potencjalnych inwestorów uczestniczących w tym procesie, uzasadnione wątpliwości budzi wiarygodność i możliwość realizacji działań założonych w przedłożonym biznesplanie połączonego banku, a zmierzających do spełnienia wymogów kapitałowych. Powyższe, w ocenie KNF, podważa zasadność samego procesu łączenia Getin Noble Bank SA z Idea Bank SA, opartego przede wszystkim na założeniu dokapitalizowania połączonego banku przez nowego inwestora, wskazała Komisja.

– Zgodnie z analizami przeprowadzonymi przez organ nadzoru, uwzględniającymi aktualną sytuację wnioskodawców, brak realizacji powyższego założenia, tj. dokapitalizowania połączonego banku bezpośrednio po połączeniu, skutkowałby niedoborem kapitału do minimum regulacyjnego uwzględniającego wymóg połączonego bufora i stanowiłby o naruszeniu wymogów kapitałowych określonych w przepisach prawa, jak również o długoterminowym utrzymywaniu nierozwiązanych problemów oraz ryzyk dla połączonego banku oraz dla bezpieczeństwa gromadzonych w nim depozytów. Powyższe, zgodnie z normą prawną określoną w art. 124 ust. 2 pr. bank., sprzeciwia się wydaniu przez KNF zezwolenia na połączenie, o które wniosły Idea Bank oraz Getin Noble Bank – podsumowano w komunikacie.

Na początku sierpnia ub.r. Getin Noble Bank podpisał z Idea Bankiem umowę w sprawie współpracy przy analizie zasadności potencjalnego połączenia obu podmiotów.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla małych firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Getinoble, Ideabank, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR