LPP miało 205,48 mln zł zysku netto w II kwartale 2019 r.

Omawiane walory:

LPP odnotowało 205,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 206,13 mln zł zysku rok wcześniej. Kurs odzieżowego giganta rośnie dziś o 5proc.

LPP, akcje, wyniki,

Zysk operacyjny wyniósł 352,54 mln zł wobec 311,76 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2.214,14 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 2.049,74 mln zł w roku poprzednim.

W I poł. 2019 r. spółka miała 90,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 101,36 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4.041,82 mln zł w porównaniu z 3.630,09 mln zł w roku poprzednim.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

– Przychody ze sprzedaży w I półroczu 2019 roku wzrosły o 11,3 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, głównie dzięki dobrej sprzedaży w obu kanałach: sklepach tradycyjnych (szczególnie Sinsay oraz Reserved) oraz sklepach e-commerce. Wzrost sprzedaży w sklepach tradycyjnych wynikał ze wzrostu powierzchni handlowej (o 9,7 proc. r/r) oraz z pozytywnych LFL (+5,7 proc.). Wzrost sprzedaży internetowej był konsekwencją zwiększonej obecności geograficznej (rozwój e-sklepów poza Polską), nakładów na marketing oraz zmianom zachowań klientów w Polsce (częściowy zakaz handlu w niedziele). Pomimo dobrego przyjęcia kolekcji wiosna/lato, negatywny wpływ pogody w maju oraz kurs USD, spowodował spadek marży handlowej o 1,3 pkt proc. (w ujęciu procentowym 52,1 proc. wobec 53,4 proc. r/r) – czytamy w raporcie.

Koszty działalności operacyjnej w I półroczu wzrosły o 6,5 proc., wzrost ten był niższy od wzrostu sprzedaży ze względu na pozytywny efekt dźwigni operacyjnej. Jednocześnie z powodu zastosowania MSSF16 porównywalność r/r jest ograniczona.

W I półroczu 2019 roku grupa odnotowała mniej korzystny wpływ działalności finansowej netto ze względu na zastosowanie MSSF16. W pozycji podatków spółka uwzględniła odwrócenie aktywa podatkowego spółki Gothals Ltd w kwocie 37,3 mln zł, co dodatkowo zwiększyło obciążenie wyniku w II kwartale 2019 roku.

– W rezultacie GK LPP w I półroczu 2019 roku wypracowała zysk netto w wysokości 90,9 mln zł wobec 101,4 mln zł rok wcześniej – czytamy dalej.

Na koniec II kw. 2019 roku grupa dysponowała 1.752 sklepami w 24 krajach o łącznej powierzchni 1.134,3 tys. m2. Poza granicami Polski znajdowały się 829 sklepy (613,0 tys. m2). Łączna powierzchnia handlowa w porównaniu z I półroczem 2018 roku wzrosła o 9,7 proc.

– Największe nominalne wzrosty sprzedaży w I półroczu 2019 roku wygenerowało Sinsay. Wynik ten marka uzyskała dzięki konsekwentnemu rozwojowi powierzchni (otwarcia nowych salonów) oraz kolekcjom, które spotkały się z uznaniem klientek. Największe dynamiki sprzedaży w I półroczu 2019 roku zanotowały: marka Sinsay, dzięki udanej kolekcji i dynamicznemu rozwojowi powierzchni oraz marka House, dzięki kontynuacji poprawy kolekcji r/r. Marki: Reserved, Mohito i Cropp w I półroczu 2019 roku wygenerowały więcej przychodów z zagranicy niż z kraju – czytamy także w raporcie.

Przychody ze sprzedaży w sklepach porównywalnych (LFL) w walutach lokalnych w I półroczu 2019 roku wzrosły o 5,7 proc., zaś w II kwartale 2019 roku o 1,3 proc. W I półroczu 2019 roku wszystkie marki pokazały dodatnie LFL. Najwyższe wzrosty w salonach porównywalnych zanotowała marka House (dwucyfrowe) i Sinsay. Wysokie LFL marki House pokazują sukces podjętych we wcześniejszych kwartałach działań nad poprawą kolekcji tej marki. W okresie sprawozdawczym najwyższe (dwucyfrowe) LFL odnotowały salony na Litwie, w Rumunii, na Ukrainie, salon w Wielkiej Brytanii oraz salony w Rosji i Niemczech.

W I półroczu 2019 roku GK LPP osiągnęła ze sprzedaży internetowej 450 mln zł przychodów, tj. 45,6 proc. więcej niż przed rokiem. Wzrost ten został osiągnięty dzięki rozwojowi e-sklepów poza Polską, wydatkom na marketing oraz zmianie zachowań klientów z Polski (sklepy częściowo zamknięte w niedziele). Przychody internetowe w I półroczu 2019 roku stanowiły 11,1 proc. sprzedaży GK oraz 12,5 proc. przychodów Polski. Około 56 proc. sprzedaży w kanale internetowym wygenerowane było przez sprzedaż w kraju.

Ponadto, w I półroczu 2019 roku po raz pierwszy w historii grupy przychody z zagranicy przewyższyły przychody z Polski. Pozytywnie na wartość sprzedaży poza Polską wpłynął rozwój powierzchni (szczególnie w rejonie SEE) oraz akceptacja kolekcji przez klientów w krajach Europy Zachodniej. Największe dynamiki przychodów pokazały kraje: Serbia, Rumunia, Chorwacja, Węgry oraz Bliski Wschód (ze względu na rozwój w Izraelu). Największy nominalny przyrost przychodów zanotowała Rosja, Rumunia, Polska oraz Ukraina. W I półroczu 2019 roku największy procentowy udział w przychodach Grupy miały: Polska (49,6 proc.), Rosja (17,9 proc.), Czechy (5,0 proc.), Ukraina (4,8 proc.), Rumunia (4 proc.).

Wydatki inwestycyjne (capex) w I półroczu 2019 roku wyniosły 406 mln zł, tj. ok. 41 proc. więcej w stosunku do I półrocza roku poprzedniego ze względu na wydatki związane z rozwojem sieci sprzedaży za granicą, rozbudową centrum dystrybucyjnego w Pruszczu Gdańskim oraz biur w Gdańsku i Krakowie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 6,08 mln zł wobec 147,55 mln zł zysku rok wcześniej.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT lpp, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR