Michael/Ström DM: Raport kredytowy Elemental Holdingu

Omawiane walory:

Analitycy Michael/Ström DM przygotowali raport na temat aktualnej sytuacji finansowej grupy Elemental Holding pod kątem zdolności obsługi zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji. 

Od momentu zakończenia 3Q 16 do wykupu obligacji serii EMT1017 naszym zdaniem grupa Elemental Holding poniesie znaczące wydatki z tytułu: nabycia udziałów w trzech spółkach (łączny koszt szacujemy na 40-80 mln zł), rozbudowy zakładu w Bydgoszczy o linię samplingową (koszt ok. 36 mln zł być może będzie współfinansowany przez podmiot spoza EMT) oraz realizacji opcji call dotyczącej nabycia 49 proc. udziałów w EMP Recycling (ok. 15 mln zł). Dodatkowo, nie są znane warunki na jakich zostało zawarte porozumienie z właścicielem Evcilera, które pozwoliło na reorganizację grupy EMT. Na koniec 3Q 16 skonsolidowany poziom gotówki wyniósł 112 mln zł, a więc wg naszych założeń był on niewystarczający do pokrycia ww. wydatków i wykupu obligacji.

Elemental Holding generuje przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, które ulegają sporym wahaniom i w analizowanym okresie (od 2012 r.) zawsze osiągały niższą wartość od skorygowanego wyniku EBITDA. Największy wpływ na zmiany w CFO miały zmiany w należnościach i zapasach, niemniej ryzyko szybkiego zepsucia się towarów uważamy za niskie.

Wśród należności handlowych aż 43 proc. (43 mln zł) stanowią należności przeterminowane (jedynie 5 proc. należności jest przeterminowanych o ponad 60 dni). Warto analizować strukturę należności w kolejnych kwartałach, ponieważ zwiększanie się udziału należności przeterminowanych o ponad 60 dni może zwiększać ryzyko odpisów. Analiza pozostałych kosztów operacyjnych wskazuje, że odpisy i rezerwy na należności pojawiły się, gdy w kwartale poprzedzającym udział należności przeterminowanych powyżej 60 dni oscylował w okolicach 10 proc.

Dotychczas grupa utrzymywała wysokie wskaźniki płynności i spodziewamy się, że w dalszym ciągu będzie utrzymywać tę strategię, ale aby było to możliwe przy bieżącym harmonogramie płatności niezbędne może się okazać refinansowanie/pozyskanie długu lub zmniejszenie kapitału obrotowego, głównie przez sprzedaż zapasów lub windykację należności.

>> Cały raport Michael/Ström DM jest do pobrania tutaj

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Elemental, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR