NBP: Banki planują różne stopnie łagodzenia polityki kredytowej w III kwartale

Banki oczekują w III kwartale br. zakończenia zwiększania restrykcyjności i nieznaczne łagodzenie polityki kredytowej w niektórych segmentach kredytów dla przedsiębiorstw, a w przypadku kredytów mieszkaniowych i konsumenckich - zmianę dotychczasowej polityki kredytowej i jej złagodzenie, wynika z ankiety Narodowego Banku Polskiego.

banki,kredyty,polityka,kredytowa

NBP: Banki planują różne stopnie łagodzenia polityki kredytowej w III kwartale

– Obecna edycja ‚Raportu’ obejmuje wyniki pełnego kwartału negatywnego oddziaływania pandemii COVID-19 na gospodarkę. W polityce kredytowej banków i popycie na kredyty pogłębiły się tendencje z I kwartału br. Zdecydowana większości banków zaostrzyła – często w znacznej skali – kryteria polityki kredytowej oraz gros warunków udzielania kredytów. W opinii respondentów niepewność co do dalszych gospodarczych i społecznych skutków rozprzestrzeniania się pandemii silnie obniżyła popyt na kredyt ze strony sektora niefinansowego, w tym szczególnie na kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw i kredyty konsumpcyjne – czytamy w raporcie pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2020 r.”

W II kw. br. zaobserwowano zaostrzenie przez większość banków kryteriów polityki kredytowej wobec przedsiębiorstw, silniejsze w przypadku sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) motywowane głównie pogorszeniem się sytuacji gospodarczej, w tym branż wrażliwych na oddziaływanie pandemii.

– Na III kwartał banki przewidują odwrócenie tendencji i nieznaczne łagodzenie polityki kredytowej oraz niewielki wzrost popytu we wszystkich kategoriach kredytów dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych – czytamy dalej.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

Na III kwartał 2020 r. banki przewidują zakończenie zwiększania restrykcyjności polityki kredytowej. W segmencie krótko- i długoterminowych kredytów dla dużych przedsiębiorstw banki planują niewielkie złagodzenie polityki (5 proc. i 7 proc.). W przypadku kredytów dla sektora MSP przewidywania banków są zróżnicowane. Procenty netto odnośnie do polityki kredytowej wobec MSP w III kwartale br. wynoszą około 11 proc. dla kredytów krótkoterminowych i około -4 proc. dla kredytów długoterminowych. NBP zwraca jednak uwagę, że w przypadku kredytów dla MSP porównywalne grupy banków prognozują zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów krótko- i długoterminowych o znacznej skali (-15 proc. i -24 proc.), jak i ich nieznaczne złagodzenie (28 proc. i 21 proc.).

Banki prognozują pojawienie się większego popytu na kredyt dla dużych oraz małych i średnich przedsiębiorstw: wyraźnie silniejszego na kredyty krótkoterminowe (63 proc. i 67 proc.) niż długoterminowe (16 proc. i 39 proc.). Tylko pojedyncze banki oczekują spadku popytu we wszystkich kategoriach kredytów.

Na rynku kredytów mieszkaniowych w II kw. br. odnotowano „wyraźne zaostrzenie przez większość banków kryteriów polityki kredytowej, głównie ze względu na niepewność co do przyszłej sytuacji gospodarczej; zaostrzenie większości warunków udzielania kredytów, w szczególności podwyższenie wymaganego wkładu własnego i marży kredytowej”, podał bank centralny.

W II kwartale 2020 r. wyraźnie zmniejszył się popyt na kredyty mieszkaniowe (-66 proc.), przy czym około połowy respondentów wskazało na spadek popytu o znacznej skali.

– Na III kwartał 2020 r. banki spodziewają się odwrócenia tendencji i złagodzenia polityki kredytowej (46 proc.) przy nieznacznym wzroście popytu na kredyty mieszkaniowe (25 proc.) – napisano w raporcie.

Drugi kwartał 2020 r. był kolejnym okresem silnego zaostrzania przez banki kryteriów udzielania kredytów konsumpcyjnych (-93 proc.); większość respondentów (około 68 proc.) wskazała na znaczne zaostrzenie.

– W II kwartale 2020 r. niemal wszystkie ankietowane banki zaobserwowały pogłębiający się spadek popytu na kredyty konsumpcyjne (procent netto -93 proc.). Banki uzasadniały spadek popytu m.in. pogorszeniem sytuacji gospodarstw domowych (-73 proc.), zaostrzeniem kryteriów i warunków udzielania kredytów konsumpcyjnych (-57 proc. i -43 proc.), jak również spadkiem zapotrzebowania na finansowanie zakupu dóbr trwałego użytku (-38 proc.). W opinii banków na spadek popytu istotny wpływ miała niepewność co do gospodarczych i społecznych skutków rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19, tj. utrata miejsc pracy i części dochodów, zamykanie działalności przedsiębiorstw, ograniczanie się gospodarstw domowych do zakupu wyłącznie niezbędnych dóbr konsumpcyjnych – czytamy dalej.

– Na III kwartał 2020 r. banki przewidują odwrócenie aktualnych tendencji i nieznacznego złagodzenia polityki kredytowej (29 proc.). Prognozy banków co do zmian popytu na kredyty konsumpcyjne są zróżnicowane (17 proc.) – niektóre banki oczekują nieznacznego wzrostu (46 proc.), inne natomiast znacznego bądź nieznacznego spadku popytu (-29 proc.) – napisano także.

NBP podkreślił, że począwszy od bieżącej edycji ankiety we wszystkich pytaniach zastosowano jednolitą bazę odniesienia przy liczeniu procentu netto, tj. wszystkie uczestniczące w ankiecie banki działające w danym segmencie rynku. Poprzednio za podstawę do liczenia struktur procentowych pytań dotyczących przyczyn zmian polityki kredytowej lub popytu na kredyt przyjmowano wyłącznie banki deklarujące zmiany w tym zakresie.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ (aktualności, giełda, akcje)
 • KNF chce odsunąć Leszka Czarneckiego od Idea Banku i Getin Noble Banku W ubiegłym tygodniu warszawska prokuratura postawiła zarzuty właścicielowi Idea Banku i Getin Noble Banku. Były miliarder póki co pozostaje nieuchwytny. W piątek do gry włączyła się Komisja Nadzoru Finansowego, która wystąpiła z wnioskiem o odwołanie Leszka Czarneckiego z funkcji przewodniczącego obu banków.
 • Założenia polityki pieniężnej: RPP utrzymała cel 2,5 proc. +/- 1 pkt na 2021 r.

  Rada Polityki Pieniężnej podtrzymała w "Założeniach polityki pieniężnej na rok 2021" średniookresowy cel inflacyjny na poziomie 2,5 proc. z przedziałem odchyleń o szerokości ±1 pkt proc. Podstawowym instrumentem polityki pieniężnej pozostaną stopy procentowe, a polityka pieniężna będzie nadal realizowana w warunkach płynnego kursu walutowego, który nie wyklucza interwencji na rynku walutowym.

 • GPW w poniedziałek zaprezentuje swoją platformę crowdfundingową

  Raisemana - tak będzie nazywać się nowa platforma crowdfundingowa GPW. Więcej informacji na temat jej funkcjonowania giełda przedstawi w poniedziałek, 28 sierpnia o godz. 11:00.

 • Relacja z otwarcia IX edycji Akademii Energii – New Energy Forum

  Europejski Zielony Ład (EZŁ) to olbrzymia szansa dla rozwoju regionu Europy Środkowo-Wschodniej, ale również spore wyzwanie. 16 września podczas New Energy Forum – wydarzenia organizowanego przez Fundację im. Lesława A. Pagi, w gronie ekspertów rozmawialiśmy o różnych perspektywach spojrzenia na szanse i zagrożenia dla regionu CEE wynikające z planu zbudowania bardziej ekologicznej, integracyjnej, cyfrowej i zrównoważonej Europy, a także pomocy w wzmocnieniu jej odporności na przyszłe kryzysy.

 • Sesja w cieniu nowego rekordu zakażeń w Polsce, w grze Mercator i Grupa Kęty Spadki na GPW wyhamowały, ale raczej tylko na chwilę. Sentyment na rynku akcji wciąż jednak jest zły, a nowy rekord zakażeń koronawirusem w Polsce dodatkowo go pogarsza. I tylko akcjonariusze Mercatora są zadowoleni.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR