StockWatch.pl

„Netflix na rynku e-booków” zmierza na NewConnect. Legimi z publicznej emisji akcji chce pozyskać 4 mln zł

Omawiane walory:

Poznańska firma Legimi, specjalizująca się w udostępnianiu e-booków i audiobooków w abonamencie zamierza pozyskać do 4 mln zł w ramach publicznej emisji akcji. Głównym celem emisji jest rozwój działalności na rynku niemieckim, w tym finalizacja przejęcia Readfy.

Mikołaj Małaczyński, prezes Legimi (Fot. mat. prasowe)

Legimi to jeden z pionierów na polskim rynku e-książki. Firma powstała w 2009 r. i początkowo prowadziła działalność technologiczną w zakresie oprogramowania antypirackiego, obsługując największych wydawców i firmy z branży e-commerce w Polsce i za granicą m.in. Grupę Allegro, Empik czy Lagardere. Rewolucja nastąpiła pod koniec 2012 r., gdy Legimi uruchomiło platformę dystrybucji książek w wersji cyfrowej. Początkowo w bazie było tylko 800 tytułów, ale z roku na rok oferta rosła. Usługa w modelu subskrypcyjnym zapewniająca nieograniczony dostęp do bazy e-booków/audiobooków szybko zyskała popularność, a samo Legimi zaczęto określać mianem „książkowego Netflixa czy Spotify”.

Legimi generuje regularne przychody dzięki umowom abonamentowym. Zyskami dzieli się z wydawcami. Rozliczenie z nimi następuje po przekroczeniu odpowiedniego odsetka stron książki czytanej przez użytkownika.

Prawdziwy przełom nastąpił pod koniec 2015 r., gdy Legimi wprowadziło ofertę „Czytnik za 1 zł” dostępny w abonamencie na 24 miesiące. Dzięki niej firma zanotowała dynamiczny wzrost liczby klientów. Ten sam efekt Legimi zamierza osiągnąć replikując ofertę na rynkach zagranicznych. Poznańska firma to także pierwszy gracz na rynku, który zaoferował synchrobooki – usługę naprzemiennego czytania i słuchania książek.

Oferowane przez Legimi abonamenty różnią się miesięcznym limitem stron (300, 1.000, 1.500 lub bez limitu), dostępem do audiobooków i odsłuchu e-booków (przez syntezator mowy), liczbą urządzeń, na jakich można używać aplikacji (od 2 do 4 urządzeń), liczbą własnych e-booków, które można umieścić na wirtualnej półce (od 1 do 4 miesięcznie), a także długością trwania umowy (umowa na czas nieokreślony lub na 6/12/24 miesięcy). Opłaty od abonentów są pobierane automatycznie z karty kredytowej lub konta PayPal.

Obecnie platforma Legimi jest dostępna w Polsce i w Niemczech. Spółka oferuje dostęp do prawie 25 tys. pozycji w ramach subskrypcji i współpracuje z ponad 300 wydawcami, w tym największymi na rynku polskim. Po stronie klienckiej firma ma 53 tys. aktywnych użytkowników, w tym 38 tys. abonamentów indywidualnych. Firma współpracuje z ponad 200 bibliotekami w największych miastach w Polsce, kilkoma dużymi podmiotami z sektora korporacyjnego (dostęp do zasobów, jako pozapłacowy benefit dla pracowników) oraz telekomami (T-mobile, Play i Plus).

Liczba użytkowników Legimi w okresie 2015 r. – 2018 r. Źródło: Spółka

W skład grupy kapitałowej Legimi wchodzi: Legimi International (prowadzi działalność na zagranicznych rynkach, odpowiada za rozwój oprogramowania i rozbudowę platformy), Holycode (zaplecze technologiczne), Microsite (rozwiązania marketingowe do współpracujących z Legimi wydawców) oraz Readfy (właściciel działającej na rynku niemieckim aplikacji do czytania e-booków w modelu freemium).

Parametry oferty Legimi

Legimi w ramach tzw. małej emisji bezprospektowej do 1 mln EUR prowadzi publiczną emisję akcji. W puli jest 250 tys. walorów po cenie 16 zł/szt. Zapisy ruszyły 25 marca i trwają do 12 kwietnia. Minimalna wartość zapisu to 320 zł, czyli 20 akcji.

Jeśli Legimi uplasuje wszystkie akcje, platforma posiadająca 53 tys. aktywnych użytkowników zostanie wyceniona na 24 mln zł.

Harmonogram emisji Termin
Publikacja Dokumentu Informacyjnego 25 marca 2019 r.
Publikacja ceny emisyjnej akcji serii G 25 marca 2019 r.
Przyjmowanie zapisów na akcje serii G od 25 marca do 12 kwietnia 2019 r.
Przyjmowanie wpłat na akcje serii G od 25 marca do 12 kwietnia 2019 r.
Przydział akcji serii G 16 kwietnia 2019 r.
>> AKTUALIZACJA: Legimi przedłużyło zapisy na akcje do 13 maja

Ciekawostką są bonusy dla nowych akcjonariuszy. W zależności od wielkości zapisu, Legimi proponuje abonamenty oraz czytniki. Inwestorzy, którzy złożą zapis na akcje o wartości ponad 160 tys. zł otrzymają dożywotni dostęp do usług Legimi.

Obecnie największym akcjonariuszem Legimi jest Venture Capital Satus (24 proc.). Dwaj założyciele spółki, czyli Mikołaj Małaczyński oraz Mateusz Frukacz, posiadają po 16,3 proc. akcji. Wśród znaczących akcjonariuszy jest także Bartłomiej Gola (7 proc.), Arkadiusz Piechocki (6,9 proc.) i Michał Lehmann (6,9 proc.). Udział pozostałych inwestorów to 22,7 proc. Jeśli Legimi uplasuje wszystkie oferowane akcje (a dotychczasowi akcjonariusze nie wezmą udziału w emisji), udział „pozostałych inwestorów” wzrośnie do 35,5 proc.

>> Dokument informacyjny oraz zapisy na akcje Legimi znajdziesz tutaj

Cele emisyjne Legimi

Głównym celem emisji jest finalizacja przejęcia Readfy, działającej na rynku niemieckim aplikacji do czytania e-booków w modelu freemium. Serwis posiada 400 tys. zarejestrowanych użytkowników, przy czym z aplikacji regularnie korzysta ok. 60 tys. użytkowników miesięcznie. Legimi liczy, że połączenie oferty Readfy z Legimi pozwoli m.in. zwiększyć potencjał monetyzacji tej bazy. Dotychczas poznańska firma zrealizowała blisko 79 proc. płatności za Readfy. Jeśli spółka nie pozyska wystarczających środków na spłacenie pozostałej należności, Legimi zamierza zrealizować pozostałą część płatności w ratach z nadwyżek operacyjnych oraz ze środków pozyskanych z rozliczenia dotacji UE.

Drugi ważny cel, to uruchomienie Legimi 3.0, czyli nowej wersji platformy i aplikacji. Niestety, obecna wersja aplikacji jest już wiekowa i krytykowana przez wielu użytkowników. Nowa odsłona z pewnością wyjdzie Legimi na dobre i zmniejszy odsetek odchodzących klientów.

Spółka zamierza też przeznaczyć pozyskane środki na obsługę bieżącego i planowanego zadłużenia.

Analiza sytuacji fundamentalnej Legimi

W dokumencie informacyjnym spółka przedstawiła szacunkowe wyniki za ubiegły rok. Porównując je do 2017 r. otrzymamy skokową poprawę, typową dla firm na wczesnym etapie rozwoju.

Przychody ze sprzedaży netto urosły r/r o ponad 50 proc. do 11,13 mln zł. Na poziomie netto spółka miała 558 tys. zł zysku, a EBIT wyniósł 1,12 mln zł. W obu wypadkach dynamika była trzycyfrowa. Wzrost w ujęciu r/r udało się osiągnąć, mimo wysokich kosztów na działania marketingowe i wydatki związane z organizacją emisji akcji i obligacji.

*Prognoza nie zawiera przychodów z rynku niemieckiego i nie uwzględnia spodziewanej zmiany stawki VAT na książki
elektroniczne, które mogą wpłynąć dodatnio na wyniki spółki. Źródło: Legimi

Sporym obciążeniem są też koszty finansowe związane z obsługą już wyemitowanych obligacji. Oprocentowanie zamyka się w przedziale 8,5-9 proc. w skali roku, co jak na rynkowe warunki jest bardzo wysoka stawką. Obligacje Legimi nie są notowane na Catalyst.

Seria obligacji Oprocentowanie Wartość nominalna Termin wykupu
J 9 proc. w skali roku 3 mln zł 24 września 2019 r.
N 8,5 proc. w skali roku 1,2 mln zł 15 czerwca 2019 r.
O 8,5 proc. w skali roku 750 tys. zł 12 czerwca 2019 r.
R 8,5 proc. w skali roku 2,4 mln zł 27 listopada 2019 r.
Q 8,5 proc. w skali roku 380 tys. zł 10 września 2019 r.

Na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego zadłużenie z tytułu obligacji wynosi 7,73 mln zł. Jak podaje spółka, część papierów dłużnych została na żądanie obligatariuszy przekonwertowana na akcje po cenie emisyjnej wynoszącej 13,90 zł i 16,12 zł.

– Wypełniając zobowiązania podjęte przez spółkę w ramach przeprowadzanych przez nią w poprzednich latach emisji obligacji, akcje serii B oferowane były wyłącznie jej aktualnym obligatariuszom, którzy posiadali obligacje serii D, I, J, K, L na dzień przydziału tych akcji i w cenie niższej niż oferowane akcje serii C, tj. cena emisyjna akcji serii B wynosiła 13,90 zł za jedną akcję, co oznacza, że cena emisyjna akcji serii C w wysokości 16,00 zł za jedną akcję jest o 15 proc. wyższa w stosunku do ceny za jedną akcję serii B. Zamiana obligacji serii P na akcje serii F została dokonana przy cenie emisyjnej w wysokości 16,12 zł za jedną akcję, a cena emisyjna obecnie emitowanych akcji serii G została ustalona na kwotę 16 zł za jedną akcję.

Występowanie różnic cen emisyjnych akcji serii B, C, F i G przy jednoczesnym wprowadzeniu tych serii do publicznego obrotu może mieć istotny wpływ na kształtowanie się kursu akcji emitenta oraz wahań tego kursu, zwłaszcza w pierwszych tygodniach od dnia debiutu akcji Spółki na rynku NewConnect. – czytamy w dokumencie informacyjnym.

Warto dodać, że oczekiwania samej spółki co do wyników za 2018 r. były znacznie większe. Wynik na poziomie przychodów był co prawda o kilka pkt. proc. lepszy od prognozy opublikowanej jeszcze w maju ub.r., ale już na poziomie zysku netto i EBITDA rezultaty okazały się słabsze o ponad połowę. Winę za to ponoszą wyższe od prognozowanych koszty operacyjne.

Źródło: Legimi

Mocne i słabe strony Legimi

Plusy/Szanse:

  • Innowacyjny i ciekawy biznes
  • Na rynku nie ma drugiej takiej spółki, która działa w takim modelu i branży co Legimi
  • e-książki zdobywają coraz większą popularność, a ich rynek odnotowuje stale wzrost przychodów
  • Szansa na synergie z przejmowanego Readfy (sprzedaż oferty Czytnik za 1 EUR)
  • Nowa wersja aplikacji Legimi może poprawić sprzedaż abonamentów

Minusy/Ryzyka:

  • Spółka dotychczas chętnie korzystała z finansowania dłużnego. Na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego, zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji wynosi 7,73 mln zł
  • Dość wysokie zadłużenie (DN/EBITDA 6,2)
  • Występowanie różnic cen emisyjnych akcji serii B, C, F i G przy jednoczesnym ich wprowadzeniu do obrotu na NC (ryzyko podaży akcji ze strony inwestorów, którzy zamienili obligacje na akcje po cenie emisyjnej 13,90 zł)
  • Na polskim rynku e-książek działa wiele podmiotów zajmujących się dystrybucją treści cyfrowych

Strategia rozwoju Legimi

Strategia Legimi na najbliższe lata zakłada utrzymanie dynamicznego trendu przyrostu abonentów na rynku polskim i tym samym proporcjonalne zwiększanie przychodów (dalszy przyrost klientów biznesowych oraz bibliotecznych). W wypadku pozyskania źródeł finansowania, spółka chce sukcesywnie realizować plan ekspansji zagranicznej – głównie na rynku niemieckim.

Ważnym celem jest wejście na rynek NewConnect (spółka celuje w IV kwartał br.), wdrożenie nowej platformy internetowej i aplikacji mobilnych oraz poprawa sytuacji bilansowej spółki.

Polecane linki:

>> Dokument informacyjny, dokumenty oraz zapisy na akcje Legimi
>> Strona internetowa Legimi
>> Profil Legimi na Facebooku

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT legimi, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR