Nieterminowo opłacone składki ZUS – na jakie formy pomocy może liczyć przedsiębiorca?

Zdarza się, że przedsiębiorcy, którzy mają kłopoty z płynnością finansową, nie opłacają składek ZUS terminowo. Na jaką pomoc ze strony ZUS mogą liczyć takie firmy i jak prawidłowo powinny ująć w swoich księgach rachunkowych nieterminowo opłacone składki ZUS?  

Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie zaległości na raty bez naliczania opłaty prolongacyjnej

Jeśli trudności w terminowym opłaceniu składek wynikają z powodów gospodarczych lub innych zasługujących na uwzględnienie, ZUS na wniosek dłużnika może rozłożyć zaległość na raty w wysokości uwzględniającej jego możliwości finansowe. Należy przy tym podkreślić, że od zaległości rozłożonych na raty nie nalicza się odsetek za zwłokę od dnia następnego po dniu, w którym do ZUS-u wpłynął wniosek o udzielenie tego typu pomocy. Jeśli jednak dłużnik nie spłaci w umówionym terminie ustalonych rat, pozostała kwota staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi na zasadach określonych w Ordynacji podatkowej.

Przedsiębiorca może ubiegać się także o odroczenie terminu płatności składek. Z zasady w takim przypadku, tak jak i w sytuacji rozłożenia zaległych składek na raty ZUS, nalicza opłatę prolongacyjną. Jej wysokość ustalana jest na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej. Za okres od 1 stycznia 2020 roku, jeśli przedsiębiorca złożył wniosek o prolongatę lub rozłożenie na raty zaległości w okresie stanu epidemicznego, stanu epidemii lub w ciągu 30 dni po ich odwołaniu opłata nie będzie naliczana.

Z rozwiązania tego mogą skorzystać wszyscy płatnicy składek ZUS, czyli zarówno samozatrudnieni, jak i przedsiębiorcy zatrudniający pracowników. Nie ma przy tym znaczenia także to, czy składki dotyczą właściciela firmy, czy pracowników, ani to jak długo firma działa na rynku i jak jest duża. Nie ma również ograniczeń co do wysokości składek. Jedynym warunkiem jest złożenie przez płatnika wniosku o ulgę, czyli odroczenie lub rozłożenie zaległości na raty bez opłaty prolongacyjnej. Jeśli przedsiębiorca złoży wniosek jeszcze przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Gdy zrobi to po dniu, na który przypadał termin ich wymagalności, wówczas ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę w składkach ZUS

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej od nieopłaconych w terminie składek, ZUS nalicza odsetki za zwłokę, chyba że ich wysokość nie przekracza 6,60 zł.  Ze względu na trwający w naszym kraju stan epidemii COVID-19 na wniosek dłużnika ZUS może odstąpić od naliczania odsetek za zwłokę za składki za okres po 31 grudnia 2019 roku. Wniosek w tej sprawie powinien być złożony w terminie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub w ciągu 30 dni po ich zniesieniu. Z tej formy pomocy mogą skorzystać wszyscy płatnicy składek niezależnie do wielkości przedsiębiorstwa, nie ma też ograniczeń co do wysokości składek.

Zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty lub umowy o odroczeniu terminu płatności

W zawiązku z sytuacją gospodarczą wywołaną w naszym kraju przez epidemię COVID-19 płatnicy, którzy zawarli z ZUS umowę o rozłożenie zadłużenia na raty lub odroczenie terminu płatności składek, mogą mieć problemy z wywiązaniem się niej. W takim przypadku płatnicy mogą starać się o zawieszenie realizacji podpisanej umowy na 3 miesiące. Możliwość zawieszenia dotyczy umowy, której przedmiotem były składki za miesiące: marzec, kwiecień i maj 2020. Zawieszenie realizacji umowy oznacza zatem wydłużenie jej obowiązywania o ten okres. Nie ma przy tym znaczenia to, jak dany przedsiębiorca długo prowadzi działalność, ani wielość firmy, czy wysokość składek.

Nieopłacone w terminie składki ZUS a rozliczenie podatku dochodowego

http://efekta.waw.pl/

Biuro rachunkowe EFEKTA

Nieopłacone przez pracodawcę składki ZUS nie mają wpływu na wysokość zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia pracownika. Na zaliczkę tę ma bowiem wpływ wyłącznie część składek finansowana przez pracownika. Niezależnie zatem od tego, kiedy pracodawca przekaże pobraną od niego część składek do ZUS-u, składki odpowiednio pomniejszają dochód będący podstawą obliczenia zaliczki na podatek dochodowy.

W przypadku przedsiębiorców termin opłacenia składek ZUS wpływa na wysokość podatku dochodowego. Zarówno samozatrudnieni, jak i właściciele firm zatrudniających pracowników mogą zaliczyć w koszty uzyskania przychodów tylko opłacone składki ZUS. Gdy zatem zapłaty nie dokonano w terminie, nie mogą one pomniejszać podstawy obliczenia zaliczki na podatek dochodowy. Mogą być zaliczone w koszty dopiero w miesiącu ich odprowadzenia do ZUS-u.

Zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą na stronie http://efekta.waw.pl/

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ (aktualności, giełda, akcje)
 • Pure Biologics złożył prospekt emisyjny w KNF w zw. z ofertą publiczną akcji

  Pure Biologic złożył w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, sporządzonego w związku z ofertą publiczną nie więcej niż do 600.000 nowo emitowanych akcji na okaziciela serii E spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda (akcje oferowane). Kurs akcji biofarmaceutycznej spółki rośnie dziś o 8,57 proc, a za jedna akcję zapłacimy 114 zł.

 • SimFabric: Koszty 3 gier zwróciły się w dniu ich premiery

  Gry "Saboteur!", "Saboteur II: Avenging Angel" i "Mad Age & This Guy" w dniu premiery zwróciły wszystkie koszty produkcji, poinformował SimFabric.

 • sWIG80 i mWIG40 mocno w górę, nowe rekordy Dino i Biomedu

  Małe i średnie spółki kontynuują odreagowanie czwartkowego załamania. Pomogły lipcowe indeksy PMI i ...wzrost liczby zachorowań na Covid-19. Dużo bardziej wstrzemięźliwy jest WIG20, który przed południem zyskiwał 0,56 proc. Na tle innych blue chipów wyróżniały się tylko rekordowo drogie akcje Dino Polska.

 • NBP: Banki planują różne stopnie łagodzenia polityki kredytowej w III kwartale

  Banki oczekują w III kwartale br. zakończenia zwiększania restrykcyjności i nieznaczne łagodzenie polityki kredytowej w niektórych segmentach kredytów dla przedsiębiorstw, a w przypadku kredytów mieszkaniowych i konsumenckich - zmianę dotychczasowej polityki kredytowej i jej złagodzenie, wynika z ankiety Narodowego Banku Polskiego.

 • Mo-Bruk złożył prospekt w KNF, możliwa sprzedaż akcji imiennych bez nowej emisji

  Mo-Bruk złożył w Komisji Nadzoru Finansowego prospekt w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 1.249.092 akcji serii B oraz w związku z publiczną sprzedażą do 1.756.442 akcji zwykłych na okaziciela serii B i C. Główni akcjonariusze spółki rozważają opcję sprzedaży części posiadanych przez nich akcji w ramach oferty publicznej. Mo-Bruk podał też, że nie zamierza emitować nowych akcji.


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR