StockWatch.pl

Nowa ustawa o VAT przyniesie 11,76 mld zł dodatkowych dochodów budżetu w 10 lat

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach został przesłany do konsultacji społecznych. W ramach kolejnego uszczelnienia systemu VAT, budżet państwa ma zyskać 11,76 mld zł dodatkowych dochodów w ciągu 10 lat. Nowe przepisy mają wejść w życie w I kw. przyszłego roku. 

Według oceny skutków regulacji noweli ustawy o VAT, budżet państwa może zyskać 174,4 mln zł w 2018 r., 374,46 mln zł w 2019, a w 2020 r. 556,82 mln zł. Łącznie w latach 2018-2028 ma to być 11.767,42 mln zł.

– Jednym z instrumentów umożliwiających kontrolę prawidłowości rozliczeń w podatku VAT jest obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących przez podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Dotychczasowe doświadczenia z istniejącym system kas rejestrujących (w kontekście doświadczeń innych krajów) wskazują na konieczność jego modernizacji w celu wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych, których skuteczne wprowadzenie wymaga zmiany istniejących ram prawnych – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

>> Darmowy Konkurs Giełdowy [ pula nagród 35.000 zł ]. Dowiedz się więcej >>

Nowe rozwiązania pozwolą na stosowanie do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, kas rejestrujących posiadających funkcję przesyłu informacji do systemu teleinformatycznego za pośrednictwem sieci teleinformatycznej.

– Pozwoli to na ciągłe, zautomatyzowane i bezpośrednie przesyłanie informacji z kas z prowadzonej ewidencji oraz o zdarzeniach mających znaczenie dla pracy kas, które zaistniały podczas ich użytkowania. Zgromadzone dane służyć będą dla celów analitycznych i kontrolnych. System kontroli przekazywania danych dotyczących obrotu i kwot podatku należnego ewidencjonowanego za pomocą kas rejestrujących stanowi jedno z kluczowych narzędzi do walki z tzw. szarą strefą, co przyczynia się do wzmocnienia uczciwej konkurencji wśród przedsiębiorców – czytamy dalej.

Według uzasadnienia, działania podejmowane przez poszczególne państwa członkowskie w celu uszczelnienia systemu podatku VAT mają różny charakter i uzależnione są od rodzaju i obszaru zidentyfikowanych nadużyć.

Proponowane rozwiązania mające na celu poprawę ściągalności podatku wykorzystujące w tym celu kasy umożliwiające przesył informacji do centralnej bazy danych są stosowane również w innych krajach, jak np. Węgry, Turcja, Bułgaria. W krajach tych odnotowywano istotny wzrost wpływów z VAT po wprowadzeniu tych rozwiązań. Planowane do wdrożenia w Polsce rozwiązanie jest najbardziej zbliżone do rozwiązania stosowanego na Węgrzech – czytamy także.

Projekt zakłada m.in. refundację części kwot wydatkowanych na zakup nowego rodzaju kas dla podatników rozpoczynających ewidencję obrotu przy zastosowaniu nowego rodzaju kas (90% ceny zakupu netto, nie więcej niż 1000 zł) oraz refundację części kwot wydatkowanych na wymianę nowego rodzaju kas dla podatników działających w niektórych branżach, wystąpi obniżenie wpływów do budżetu państwa z tytułu podatku od towarów i usług w roku 2018 o ok. 43,70 mln zł, następnie w roku 2019 o ok. 38,60 mln zł i w kolejnych latach o ok. 34,40 mln zł.

– Z drugiej strony, w związku z wprowadzaniem nowego rodzaju kas i zmian zasad wystawiania faktur dotyczących sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, szacuje się docelowo w 2027 r. wzrost wpływów do budżetu państwa z tytułu podatku od towarów i usług w wysokości ok. 1.796,99 mln zł. Ponadto wystąpią dodatkowe dochody z opłat uiszczanych za wydawanie potwierdzeń (homologacji) nowych typów kas przez prezesa Głównego Urzędu Miar oraz z tytułu dodatkowych wynagrodzeń dla GUM – czytamy dalej.

Producenci kas będą musieli wyprodukować (dostarczyć na rynek) odpowiednią ilość urządzeń, aby podatnicy mogli w obowiązujących terminach dokonać wymiany urządzeń, czytamy dalej.

– Pierwsze efekty projektu ustawy będzie można ocenić po roku od wejścia w życie przepisów, m.in. na podstawie liczby zarejestrowanych nowych rodzajów kas, kwocie refundacji. Natomiast całkowity efekt projektowanych zmian można będzie ocenić dopiero po 2022 r., kiedy wymienione zostaną wszystkie kasy na nowe rodzaje kas – czytamy również.

Planuje się, że przepisy ustawy wejdą w życie w I kwartale 2018 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ (aktualności, giełda, akcje)
 • Celon Pharma zarejestrowała swój kluczowy lek w Hiszpanii

  Celon Pharma pozytywnie zakończyła procedurę rejestracyjną dla leku Salmex w Hiszpanii. Produkt będzie dystrybuowany na tym rynku poprzez lokalnego partnera posiadającego doświadczenie w marketowaniu produktów inhalacyjnych.

 • GPW znów w roli outsidera, nerwowo na 11 bit studios i The Farm 51

  Giełda w Warszawie ponownie jest jedną z najsłabszych w Europie. Humory inwestorom psują słabe dane z Chin, czy nałożone przez USA cła na produkty z Europy, ale to przede wszystkim duże spółki finansowe ciągną w dół indeksy. W centrum uwagi znalazły się spółki gamingowe i Stelmet. 

 • UOKiK wszczął postępowanie przeciwko właścicielowi Biedronki dotyczące cen

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciw spółce Jeronimo Martins Polska. Zarzuty dotyczą uwidaczniania niższych cen przy produkcie, a następnie naliczania wyższej ceny w kasie w sklepach sieci Biedronka. Jeśli te zarzuty się potwierdzą, spółce gorzi nawet 5 mld zł kary.

 • Przychody Grupy Orbis wzrosły wstępnie o 7 proc. r/r do 406 mln zł w III kw. 2019

  Przychody Grupy Orbis wzrosły o 7,2 proc. r/r do 406,1 mln zł w III kw. oraz o 3,4 proc. r/r do 1.090,2 mln zł w I-III kw. 2019 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

 • Obniżka podatku PIT nie obciąża budżetu państwa tak bardzo jak program Rodzina 500 plus

  Obniżony od października o punkt procentowy podatek od osób fizycznych objął osoby pracujące na etatach, umowach-zleceniach, umowach o dzieło, prowadzących działalność gospodarczą oraz emerytów i rencistów. Zdaniem ekspertów, o ile państwo ma możliwości zrekompensowania ubytku poprzez emisję długu czy nowelizację budżetu, o tyle duże miasta odczują mniejsze wpływy z podatków bardziej dotkliwie. Choć w przypadku nisko zarabiających różnice będą symboliczne, to w skali kraju obniżka będzie napędzać konsumpcję.


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR