Paweł Opoka, Aforti Holding: Rok temu zatrudnialiśmy 20 osób. Teraz zbliżamy się do 200

Omawiane walory:

Rosną przychody i zysk Aforti Holdingu, grupy kapitałowej z NewConnect. Firma notuje również skokowy wzrost zatrudnienia, rozwija sieć oddziałów i rozpoczyna zagraniczną ekspansję. O tym oraz o dalszych planach rozwoju grupy mówi Paweł Opoka, dyrektor zarządzający sprzedażą w Aforti Holding.

Paweł Opoka, dyrektor zarządzający sprzedażą w Aforti Holding.

Co takiego się stało, że Aforti Holding w drugim kwartale skokowo poprawiło wyniki finansowe – przychody wzrosły w ciągu roku trzykrotnie do 41,9 mln zł, a zysk o ponad połowę do 424 tys. zł?

Paweł Opoka: W ubiegłym roku przyjęliśmy strategię rozwoju dla całej grupy kapitałowej na lata 2016-2018. Nasze najnowsze wyniki finansowe są przede wszystkim wynikiem jej konsekwentnej realizacji.

Ostatnio postawiliśmy między innymi na budowę sieci własnych oddziałów na terenie całej Polski, przyjmujemy do pracy nowych pracowników, powołaliśmy do życia spółkę windykacyjną Aforti Collections, weszliśmy na rynek rumuński. To wszystko sprawia, że nasze wyniki rosną, coraz bardziej widoczny jest efekt skali, rośnie nasza sprzedaż, a więc i prezentujemy lepsze wyniki finansowe.

Wydaje się, że działalność Aforti Holding opiera się na trzech głównych spółkach Aforti Finance, Aforti Exchange i Aforti Collections. Zajmują się odpowiednio oferowaniem pożyczek dla małych firm i mikroprzedsiębiorstw, wymianą walut za pośrednictwem platformy internetowej dedykowanej również firmom oraz zarządzaniem należnościami oraz windykacją. Na jakim etapie rozwoju znajduje się teraz Aforti Finance?

Aforti Finance jest już dojrzałą i rozwiniętą spółką. W drugim kwartale udzieliła przedsiębiorcom pożyczek na łączną kwotę ponad 9 mln zł, wobec 4,5 mln zł przyznanych w pierwszym kwartale tego roku. Rośnie też wartość pożyczek, o którą przedsiębiorcy aplikują. W drugim kwartale do Aforti Finance wpłynęły wnioski o wartości ponad 40 mln zł – to twardy dowód na to, że nasze produkty pożyczkowe cieszą się zainteresowaniem przedsiębiorców.

Duży wzrost wartości pożyczek udzielonych przez Aforti Finance można wiązać między innymi z rozbudową sieci jej oddziałów – na koniec czerwca działało ich już 7 w całej Polsce.

Spółka pracuje również nad rozszerzeniem oferty – w pierwszej kolejności chcemy wprowadzić usługi faktoringu i leasingu. W tym celu pod koniec sierpnia rozpoczęliśmy negocjacje w sprawie przejęcia spółki faktoringowej o rocznych obrotach na poziomie ponad 100 mln zł.

A jak ostatnio rozwija się Aforti Exchange?

Obroty tej spółki przekroczyły w drugim kwartale 17 mln euro, wobec 5,5 mln euro w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Konkurujemy głównie z bankami, z których usług wymiany walut głównie korzystają przedsiębiorstwa. Pierwsze transakcje realizowane za pomocą platformy Aforti Exchange przez przedsiębiorców, którzy dotarli do nas, są raczej niewielkie. Firma, która zaczyna korzystać z naszych usług chce nas poznać, testuje jakość naszych usług, porównuje je z ofertą banku, w którym wcześniej wymieniała walutę. Często przez pewien czas korzysta równocześnie z naszej platformy oraz wcześniejszej, należącej do banku. Kiedy przekona się już do naszych usług, wtedy zaczyna wymieniać za pośrednictwem platformy Aforti Exchange więcej walut. I to właśnie teraz się dzieje.

Jednak duży wzrost obrotów na naszej platformie internetowej, to nie wszystko, co istotnego dzieje się w tym obszarze naszej działalności. W czerwcu zarejestrowaliśmy spółkę Aforti Exchange Romania – przez to wprowadziliśmy naszą grupę na rynki zagraniczne. Spółka będzie świadczyła analogiczne usługi jak Aforti Exchange w Polsce, czyli będzie internetową platformą wymiany walut. Kopiujemy w Rumuni model działania sprawdzony już nad Wisłą.

Kiedy Aforti Exchange Romania rozpocznie działalność?

Aforti Exchange Romania kończy budowę podstawowych struktur, staramy się jednocześnie o licencję instytucji płatniczej w Rumunii i przewidujemy, że w ciągu najbliższych kilku tygodni rozpoczniemy tam działalność operacyjną.

Tamtejszy rynek jest specyficzny, nasza spółka będzie tam prowadziła jedną z pierwszych internetowych platform wymiany walut dla firm. Dlatego też sam proces rejestracji spółki oraz uzyskania wszelkich pozwoleń był dosyć czasochłonny, zajął nam więcej czasu niż przewidywaliśmy, ale mamy to już za sobą i mamy nadzieję, że na tym, niemal dziewiczym, rynku osiągniemy z czasem bardzo dobre wyniki.

Czy Aforti Holding zakłada dalszą ekspansję zagraniczną?

Tak. Ujęliśmy te plany w strategii rozwoju grupy z zeszłego roku. Rozpoczynamy ich realizację właśnie od wejścia na rynek zagraniczny z platformą wymiany walut, ponieważ Aforti Exchange jest już dojrzałą spółką ze sprawdzonym modelem biznesowym. Rozpocznie działalność, jak już mówiłem, najpierw w Rumunii, potem w Bułgarii. Chcemy też wprowadzić tę platformę na inne rynki europejskie.

Nie chcemy przy tym ograniczać się do zagranicznej ekspansji wyłącznie w zakresie wymiany walut. Chcemy w przyszłym roku rozpocząć oferowanie naszych pożyczek dla małych firm na rynku czeskim, słowackim i być może również węgierskim – jest to jednak uzależnione od sytuacji gospodarczej i politycznej w tym kraju.

Co dzieje się teraz w Aforti Collections – trzeciej z istotnych spółek wchodzących w skład całej grupy kapitałowej?

W drugim kwartale pozyskała ona ponad tysiąc zleceń o wartości ponad 3 mln zł. Rozwija cały czas struktury, w tym sieć sprzedaży, jej pracownicy przygotowują się też do wzięcia udziałów w przetargach na portfele wierzytelności. Pracujemy też tutaj intensywnie nad rozwojem działu windykacji – w biznesie windykacyjnym bowiem, sztuką jest nie tylko pozyskać wierzytelności, ale również je odzyskać.

Co również istotne, Aforti Collections nie jest najmłodsza już w naszej grupie, chociaż zaczęła działalność w październiku 2016 roku. Niedawno powołaliśmy do życia spółkę Aforti Corporate Finance, spółkę doradczą, której zadaniem będzie między innymi świadczenie usług z zakresu doradztwa strategicznego dla małych i średnich firm, ma też pomagać zdobywać im finansowanie dla różnych projektów inwestycyjnych.

W każdym z głównych obszarów działalności Aforti Holding ma silną konkurencję. W jaki sposób próbuje więc w każdym z nich zbudować swoją przewagę konkurencyjną?

Aforti Finance stara się być jak najbliżej klientów. Dlatego rozwija sieć sprzedaży. Ale dlatego również stara się maksymalnie uprościć oraz skrócić procedury aplikowania o pożyczki. Szybkość zdobycia finansowania i brak uciążliwych procedur biurokratycznych to te elementy naszej oferty, które wysoko oceniają przedsiębiorcy.

Aforti Exchange oferuje natomiast wysokiej jakości, sprawdzoną platformę transakcyjną pozwalającą na szybkie przeprowadzanie transakcji i atrakcyjne kursy wymiany. Poza tym przedsiębiorcy cenią tutaj pomoc oferowaną przez naszych doradców związaną z ustaleniem optymalnego czasu dokonania zakupu lub sprzedaży walut.

W Aforti Collections próbujemy z kolei rywalizować z konkurencją, między innymi rozszerzając liczbę oferowanych usług – poza windykacją np. o monitoring należności. Firma staje się też coraz bardziej znana na rynku, rośnie do niej zaufanie, co w biznesie windykacyjnym ma duże znaczenie.

Jak dużo Aforti Holidng chce wydać na inwestycje w najbliższym czasie – do końca roku i w przyszłym?

W najbliższym czasie chcemy skupić się na trzech głównych celach inwestycyjnych. Będzie to rozwój organiczny naszych spółek na terenie Polski, co przełoży się na dalsze wzrosty sprzedażowe i finansowe – chcemy między innymi otwierać kolejne placówki w większych miastach.

Po drugie, chcemy dalej inwestować w rozwój międzynarodowy. I po trzecie, chcemy też rozwijać grupę poprzez akwizycje. To pochodna dużej liczby zapytań naszych klientów o takie usługi, jak leasing lub factoring – chcemy więc poszerzyć paletę usług i produktów dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Trudno dziś ocenić wartość inwestycji, jakie podejmiemy, ale ogłaszając strategię w zeszłym roku planowaliśmy na rozwój i inwestycje przeznaczyć 12 mln zł do końca przyszłego roku. Dzisiaj już wiemy, że te nakłady będą większe.

W jaki sposób Aforti Holding zamierza dalej finansować rozwój?

Finansujemy rozwój z kilku źródeł. Aforti Holding od kilku lat emituje między innymi własne obligacje w ramach oferty prywatnej. Zaufało nam wielu inwestorów, z którymi cały czas współpracujemy, pozyskujemy też nowych obligatariuszy.

Emisją obligacji uzależniamy od potrzeb inwestycyjnych. Z racji tego, że są one oferowane w ramach oferty prywatnej, nie chciałbym mówić o przyszłych emisjach, ale oczywiście osoby zainteresowane naszymi obligacjami mogą odwiedzić nasz serwis internetowy i skontaktować się z departamentem relacji inwestorskich.

Dbając też o dywersyfikację źródeł finansowania, zostaliśmy jedną z pierwszych polskich firm współpracujących z łotewską platformą peer-to-peer Mintos i ta współpraca pozwala nam np. finansować pożyczki udzielane przez Aforti Finance.

Współpracujemy również z AgioFunds TFI – wspólnie stworzyliśmy fundusz inwestycyjny zamknięty Aforti Microloans, który również jest jednym z narzędzi finansowania akcji pożyczkowej prowadzonej przez Aforti Finance.

Nie korzystamy z kredytów bankowych i nie planujemy sięgać po nie również w przyszłości.

Czy spółka rozważa dodatkową sprzedaż akcji?

Teraz nie wchodzi to w grę. Mamy jasne plany rozwoju i emisja nowych akcji nie jest nam teraz potrzebna.

Kiedy Aforti Holding zamierza przenieść się na główny parkiet giełdy w Warszawie?

W przyszłym roku. Trudno jest jednak powiedzieć dokładnie, kiedy to nastąpi – wiele zależy od sytuacji rynkowej i gospodarczej.

Czy firma chce zostać w przyszłości firmą dywidendową, co jest dość typowe dla firm z branży finansowej?

Już w zeszłym roku prezentując strategię rozwoju firmy, mówiliśmy o tym, że zarząd w latach 2016-2018 nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy. Grupa jest na etapie szybkiego i dynamicznego wzrostu, wszystkie środki przeznaczamy na inwestycje i rozwój i dlatego tej dywidendy nie planujemy, ale trzeba pamiętać, że akcje dostępne w obrocie publicznym (tzw. free float) stanowią zaledwie 3 proc., więc kwestia dywidendy nie jest teraz kluczowa. W przyszłości jednak ta sytuacja z całą pewnością się zmieni.

Free float na poziomie 3 proc. to niewiele. Nie wpływa to negatywnie np. na płynność obrotu spółki?

Płynność akcji jest adekwatna do poziomu free floatu, przyznaję że nie jest ona duża. Jednak nie chcemy rozwadniać akcji, wiemy dokąd zmierzamy, akcjonariusze Aforti Holding nie chcą pozbywać się swoich akcji. Prawdopodobnie o emisji nowych akcji pomyślimy dopiero przy przejściu spółki na główny parkiet giełdy.

Ile osób zatrudnia teraz Aforti Holding? Jakie są Państwa prognozy dotyczące wielkości zatrudnienia powiedzmy na koniec przyszłego roku?

Rok temu o tej porze zatrudnialiśmy około 20 osób. Teraz zbliżamy się do zatrudnienia na poziomie 200 osób. Powiększamy liczbę naszych biur w Polsce i departamenty, dostosowujemy nasze moce przerobowe do popytu na nasze produkty. Na koniec przyszłego roku prawdopodobnie podwoimy obecne zatrudnienie – to zależy jednak od konkretnych już działań akwizycyjnych i inwestycyjnych.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT AFHOL, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ
  • 18,59 proc. zysku w 2019 r. – podsumowanie VII edycji konkursu inwestycyjnego StockWatch.pl

    W siódmej edycji konkursu StockWatch.pl  portfel użytkowników znacząco pobił rynek i osiągnął stopę zwrotu na poziomie ponad 18 proc. Zwycięzcy rywalizacji udało się zwiększyć początkowy kapitał niemal pięciokrotnie.

  • Aforti Holding zapowiada wzrost dzięki ekspansji na polskim i europejskim rynku

    Aforti Holding, jedna z wiodących firm finansowych oferujących usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw, opublikowała strategię rozwoju Grupy Kapitałowej na lata 2016-2018. W tym okresie  istotnie wzmocni ona rynkową pozycję w szeroko rozumianej branży finansowej w kraju i rozpocznie ekspansję na rynkach europejskich. Elementem realizacji strategii będzie dołączenie do grona spółek notowanych na głównym parkiecie warszawskiej giełdy.


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR