StockWatch.pl

PGE miała wstępnie 1,7 mld zł zysku netto w I półroczu 2019 r.

Omawiane walory:

Polska Grupa Energetyczna według wstępnych szacunkowych danych odnotowała skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości ok. 1.702 mln zł (czyli 0,91 zł na akcję) w I poł. 2019 r.

PGE, wyniki, akcje, energetyka

(Fot. PGE)

– Skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) w I półroczu 2019 r. wyniósł około 4.395 mln zł, w tym:

EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 2.106 mln zł,

EBITDA segmentu Ciepłownictwo: 772 mln zł,

EBITDA segmentu Dystrybucja: 1.211 mln zł,

EBITDA segmentu Obrót: 337 mln zł,

EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 310 mln zł – czytamy w komunikacie.

>> Ciepła zima i wyniku ni ma – omówienie sprawozdania PGE po I kw. 2019 r.

Nakłady inwestycyjne wyniosły 2.557 mln zł. Szacunkowe zadłużenie netto na 30 czerwca 2019 r. wyniosło około 10.948 mln zł.

Średnia cena hurtowa energii zrealizowana przez segment Energetyki Konwencjonalnej w I półroczu 2019 wyniosła 243,8 PLN/MWh.

– Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w I półroczu 2019 r. w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 29,5 TWh, wolumen dystrybucji wyniósł 18,1 TWh, a sprzedaż do odbiorców finalnych wyniosła 21,9 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 28,5 PJ – napisano także w komunikacie.

PGE zastrzegła, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 r. nastąpi 24 września 2019 r.

Grupa PGE wytwarza 43 proc. produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42 proc.) w Polsce oraz 25 proc. ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9 proc. krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40 proc. powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25 proc. klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30 proc. odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT PGE, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR