StockWatch.pl

PKN Orlen miał blisko 850 mln zł zysku netto w I kwartale 2019 r.

Omawiane walory:

Orlen odnotował 849 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. To o blisko 19 proc. mniej niż rok wcześniej, ale za to o 11 proc. więcej od konsensusu rynkowego. Natomiast EBITDA LIFO paliwowej spółki wyniosła 2.014 mln zł w IV kwartale 2018 r. wobec 1.893 mln zł w roku poprzednim.

(Fot. spółka)

Orlen zanotował w I kwartale 2019 roku spadek modelowej marży downstream o 1,4 USD/bbl (r/r). W tym czasie średni kurs PLN osłabił się względem EUR i USD. Dodatnia dynamika PKB odnotowana we wszystkich czterech krajach, w których koncern prowadzi swoją główną działalność, przełożyła się na wzrost konsumpcji oleju napędowego na tych rynkach. Z kolei konsumpcja benzyny wzrosła w Polsce i Czechach przy jednoczesnym utrzymaniu się na stabilnym poziomie na Litwie i spadku w Niemczech.

– Dobre wyniki sprzedaży i wysoki poziom przychodów to m.in. efekt wdrożenia efektywnych procesów zarządczych i operacyjnych, a także racjonalizacji wydatków. Wszystkim podejmowanym przez nas działaniom biznesowym musi przyświecać jeden cel: rozwój i budowanie wartości Orlenu we wszystkich obszarach działalności. Mamy powody do satysfakcji nie tylko z dobrych wyników finansowych, ale tempa prac związanych z przygotowaniem do ważnych inwestycji w całej grupie kapitałowej. Szczególne znaczenie mają działania związane z dywersyfikacją dostaw ropy. To wszystko powinno procentować w przyszłości – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

Zysk operacyjny wyniósł 996 mln zł wobec 1.414 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 25.246 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 23.241 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 511 mln zł wobec 788 mln zł zysku rok wcześniej.

Ponadto PKN Orlen podał, że zredukował poziom zadłużenia netto o 0,5 mld zł (kw/kw) głównie w efekcie dodatnich wpływów z działalności operacyjnej w wysokości 1,2 mld zł, redukując jednocześnie poziom dźwigni finansowej do 13,9 proc., która znajduje się na bezpiecznym poziomie.

EBITDA LIFO PKN Orlen wyniosła natomiast 2.014 mln zł w IV kwartale 2018 r. wobec 1.893 mln zł w roku poprzednim.

– Rezultat został osiągnięty pomimo trudniejszego otoczenia makroekonomicznego (r/r) związanego przede wszystkim ze spadkiem dyferencjału Brent/Ural. Koncern wypracował stabilny wynik EBITDA wg LIFO w segmencie dowstream, na poziomie blisko 1,4 mld zł i dobry wynik w segmencie detalu na poziomie 676 mln zł. W detalu PKN Orlen odnotował również wzrost wolumenów sprzedaży o 3 proc. (r/r) oraz wzrost udziałów na wszystkich rynkach – czytamy w komunikacie.

Segment downstream w I kwartale 2019 roku wypracował wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 1,4 mld zł. Rezultat został osiągnięty przy ujemnym wpływie makro, związanym głównie z niższym dyferencjałem Brent/Ural oraz pogorszeniem marż na lekkich destylatach, olefinach i poliolefinach. Wpływ tych czynników został w części skompensowany poprawą marż na średnich destylatach, ciężkich frakcjach rafineryjnych, PTA, nawozach i PCW oraz osłabieniem PLN względem walut obcych.

Segment detaliczny w I kwartale 2019 roku wypracował 676 mln zł EBITDA wg LIFO, co oznacza wzrost o 212 mln zł (r/r). Do dobrego wyniku przyczynił się wzrost wolumenów sprzedaży, łącznie o 3 proc. (r/r), w tym: w Polsce o 2 proc., w Czechach o 5 proc., na Litwie o 6 proc. i w Niemczech o 6 proc. W minionym kwartale koncern odnotował wzrost udziałów na wszystkich rynkach, w tym o 1,6 pp (r/r) w Czechach, w efekcie pełnego efektu włączenia do sieci stacji paliw przejętych od OMV oraz o 0,5 pp (r/r) w Polsce. W tym czasie kontynuowano również rozwój oferty pozapaliwowej poprzez otwarcie 31 punktów gastronomicznych. Na koniec I kwartału 2019 roku funkcjonowało 2.047 punktów, w tym 1.669 Stop Cafe w Polsce, 276 Stop Cafe w Czechach, 23 Stop Cafe na Litwie oraz 79 Star Connect w Niemczech. W kwietniu br. koncern uruchomił pierwszą stację paliw na rynku słowackim pod marką Benzina. Jeszcze w tym roku pojawi się na Słowacji 10 stacji, które standardem oferty i obsługi mają odpowiadać swojemu czeskiemu odpowiednikowi.

W segmencie wydobywczym w I kwartale 2019 roku Orlen odnotował wzrost średniego wydobycia o 1,7 tys. boe/d, czyli o 10 proc. (r/r), do 18,8 tys. boe/d. W tym okresie rezultat EBITDA wg LIFO segmentu wyniósł 94 mln zł i był o 26 mln zł wyższy wobec analogicznego okresu roku ubiegłego. W Polsce kontynuowano wiercenie otworu Czarna Dolna-1, zrealizowano również akwizycję danych sejsmicznych Rusocin i Bystrowice II. Zakończono prace przygotowawcze przed wierceniem otworu Bystrowice-OU2. Na aktywach kanadyjskich rozpoczęto wiercenie 4 odwiertów, a 5 odwiertów zostało poddanych szczelinowaniu. Do produkcji zostały włączone 3 odwierty na obszarze Kakwa oraz Ferrier.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT PKNOrlen, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR