Wiadomości StockWatch.pl
AD.bx ad0c
RSS

PKO BP przedstawił nową politykę dywidendową

Opublikowano: 2017-03-02 15:02:42

Omawiane walory:

Nowa polityka dywidendowa PKO Banku Polskiego zakłada stabilne realizowanie wypłat dywidendy w długim terminie z nadwyżki kapitału powyżej określonego dla banku przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) minimalnego wskaźnika adekwatności kapitałowej Tier 1 wysokości 14,62 proc.

Zarząd PKO BP przyjął w nowym brzmieniu Zasady zarządzania adekwatnością kapitałową i kapitałem własnym w PKO Banku Polskim oraz w grupie kapitałowej PKO Banku Polskiego SA, które obejmują swym zakresem między innymi kwestie polityki dywidendowej.

– Polityka dywidendowa zakłada stabilne realizowanie wypłat dywidend w długim terminie z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania bankiem i grupą kapitałową oraz możliwość realizowania wypłat z nadwyżki kapitału powyżej minimalnych wskaźników adekwatności kapitałowej wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i wymogów regulacyjnych oraz określonego przez Komisję Nadzoru Finansowego dla celów wypłaty dywidendy przez bank minimalnego poziomu współczynnika kapitału Tier 1 na poziomie 14,62 proc. – czytamy w komunikacie.

Przez wymogi regulacyjne należy rozumieć również stanowiska KNF, jako organu nadzoru, w zakresie możliwości wypłaty dywidendy przez instytucje finansowe, w tym bank.

Bank podkreślił, że polityka dywidendowa uwzględnia czynniki związane z działalnością banku i spółek grupy kapitałowej, a w szczególności wymogi i rekomendacje nadzorcze w zakresie adekwatności kapitałowej.

– Polityka dywidendowa została zaktualizowana w związku z wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego 6 grudnia 2016 r. stanowiska w sprawie polityki dywidendowej między innymi banków w 2017 roku za 2016 rok. […] Wartości progowe dla miar adekwatności kapitałowej w aspekcie polityki dywidendowej zostały w Zasadach określone na poziomie rekomendowanym przez KNF, tj. wskazując jako kryterium dywidendowe współczynnik kapitału Tier 1 powyżej 14,62 proc. – czytamy także.

Czy hossa się kończy? Jak wykorzystać spadki i zarobić na inwestycjach? >>>

Zasady zostały zatwierdzone przez radę nadzorczą banku. PKO BP wskazał także, że celem polityki dywidendowej jest optymalne kształtowanie struktury kapitałowej banku i grupy z uwzględnieniem zwrotu z kapitału i jego kosztu, potrzeb kapitałowych związanych z rozwojem, przy jednoczesnej konieczności zapewnienia odpowiedniego poziomu współczynników adekwatności kapitałowej.

W ogłoszonej w listopadzie ub. roku strategii do 2020 roku PKO BP założył coroczną wypłatę dywidendy.

Łączny współczynnik kapitałowy Grupy PKO BP na koniec III kw. 2016 r. ukształtował się na poziomie 16 proc., co oznacza wzrost o 1,4 p.p. w stosunku do końca 2015 roku. Dla samego banku współczynnik ten wyniósł 17,03 proc. Współczynnik Tier 1 dla grupy sięgnął 14,65 proc., a dla banku 15,63 proc. >> Odwiedź forumowy wątek dedykowany akcjom PKO BP

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 266,94 mld zł na koniec 2015 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

    - analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,
    - moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,
    - aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,
    - narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ (o pkobp)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa PayU tradingview Szukam-Inwestora.com

Polub stronę na Facebooku