Przed Idea Bankiem ważny miesiąc

Omawiane walory:

Październik zapowiada się intensywnie dla Idea Banku. W przyszłym miesiącu w spółce odbędzie się walne, na którym będzie głosowany projekt uchwały ws. emisji 12,5-50 mln akcji. Zarząd chce także przedłożyć Komisji Nadzoru Finansowego nowy plan naprawy.

Idea,bank,emisja,akcje,plan naprawczy, knf,

Przed Idea Bankiem ważny miesiąc

Na 20 października Idea Bank zwołał walne, podczas którego ma być głosowany projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji nowej emisji oraz ich zaoferowanie akcjonariuszowi większościowemu banku tj. spółkom Getin Holding i LC Corp B.V. Emisja będzie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej. Wcześniej spółka zrezygnowała z emisji publicznej, ponieważ bieżący kurs na GPW jest znacznie niższy od nominalnego.

– Podwyższenie kapitału zakładowego banku nastąpi w drodze emisji przez bank nie mniej niż 12 500 000 i nie więcej niż 50 000 000 akcji zwykłych imiennych serii O o wartości nominalnej 2 zł każda. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego banku oraz liczba akcji nowej emisji zostaną określone przez zarząd banku. Przyjęcie proponowanego rozwiązania ma na celu stworzenie elastycznego mechanizmu umożliwiającego emisję takiej liczby akcji nowej emisji, która, w powiązaniu z ich ceną emisyjną, pozwoli bankowi na uzyskanie oczekiwanych wpływów z emisji akcji nowej emisji i jednocześnie będzie odpowiadała bieżącym możliwościom finansowym inwestorów, do których skierowana zostanie oferta objęcia akcji nowej emisji – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Emisja z wyłączeniem prawa poboru ma na celu zapewnienie bankowi pozyskania środków finansowych w możliwie krótkim terminie, gdyż emisja akcji w drodze subskrypcji prywatnej stanowi najszybszy i najbardziej efektywny sposób zwiększenia bazy kapitałowej.

– Celem akcji nowej emisji jest odbudowa bazy kapitałowej banku. W wyniku odnotowanej na koniec 2018 r. wysokiej straty oraz obniżenia poziomu kapitałów w 2019 r., bank od 2019 roku prowadzi kompleksowe działania naprawcze oparte na znacznym zmniejszeniu kosztów, podniesieniu efektywności oraz obniżeniu skali prowadzonej działalności. Podstawowym celem podejmowanych działań restrukturyzacyjnych jest zbudowanie podstaw długoterminowej, stabilnej rentowności banku i grupy kapitałowej banku. Osiągnięcie podstaw trwałej rentowności jest działaniem niezbędnym do ochrony niskiej bazy kapitałowej banku – czytamy dalej.

>> PROMOCJA! Do końca września kup abonament półroczny do Strefy Premium StockWatch.pl, a drugie pół roku otrzymasz gratis!

Wobec podjęcia decyzji o przeprowadzeniu emisji akcji serii O w trybie subskrypcji prywatnej konieczne jest podjęcie przez walne zgromadzenie uchwały o charakterze porządkowym w sprawie zmiany oznaczenia serii akcji emitowanej w ramach oferty publicznej. Akcje emitowane w ramach oferty publicznej (poprzednio oznaczone jako akcje serii O), po zmianie zostały oznaczone jako akcje serii P.

Nowy plan naprawy

Idea Bank pracuje też nad nowym planem naprawy. Według deklaracji, dokument ma trafić do KNF w połowie października. Spółka podkreśliła, że jej celem strategicznym jest odbudowanie współczynników kapitałowych.

– Ze względu na fakt, że kurator banku (którego funkcję pełni Bankowy Fundusz Gwarancyjny) w ostatnich tygodniach dwukrotnie sprzeciwił się części tych projektów, bank pracuje obecnie nad rozwiązaniami, które pozwolą na poprawę sytuacji kapitałowej. Zostaną one wpisane do nowego planu naprawy, który zostanie zaprezentowany Komisji Nadzoru Finansowego w połowie października br., zgodnie z oczekiwaniami nadzoru – czytamy w komunikacie.

Łączny współczynnik kapitałowy, obliczony zgodnie z obowiązujący przepisami CRR/CRD IV Grupy wyniósł 0,86 proc. na koniec czerwca. Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 Grupy wynosił 0,3 proc.

Bank podał 23 września, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny – działający jako kurator Idea Banku – nie będzie wnosił sprzeciwu do uchwały zarządu banku przewidującej emisję 12,5-50 mln akcji zwykłych, imiennych serii O w celu podwyższenia kapitału zakładowego o 25-100 mln zł, która ma nastąpić w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r. Kurs akcji banku rośnie w czwartek o godz. 9.30 o 3 proc., a za jeden walor płacono 1,608 zł.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Ideabank, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR