Raport IPO: Analiza oferty publicznej Play Communications

Oferta Play Communications bez wątpienia będzie jedną z najwiekszych ofert publicznych ostatnich lat. Zapisy wśród inwestorów indywidualnych trwają do 12 lipca. StockWatch.pl w oparciu o prospekt emisyjny i dostępne materiały przygotował zestaw najistotniejszych informacji na temat spółki i parametrów jej oferty akcji.

Play Communications jest właścicielem 100 proc. udziałów w P4 sp. z o.o., operatorze sieci Play – drugiej co do wielkości i najszybciej rosnącej sieci telefonii komórkowej w Polsce pod względem raportowanej liczby klientów (14,3 mln klientów na 31 marca 2017 r.). Play pojawił się na polskim rynku dziesięć lat temu. Przez ten czas zwiększył swój udział rynkowy w liczbie klientów w Polsce z poziomu około 4,6 proc. na koniec 2008 r. do około 27,6 proc. na 31 marca 2017 r.

Udział rynkowy operatorów komórkowych 1 stycznia 2014 r.- 31 marca 2017 r. (w proc. raportowanych klientów)

Spółka podkreśla, że rosnąca baza klientów oraz atrakcyjna oferta, wraz z silną orientacją na rentowność, przyniosły „imponujące efekty” – skumulowany wzrost przychodów operacyjnych oraz skorygowanej EBITDA w ujęciu rocznym w latach 2014-2016 wyniósł odpowiednio: 15 proc. i 19 proc.

 

Parametry oferty Play Communications

IPO Play Communications to zdecydowanie największa oferta ostatnich lat. Do sprzedaży zaoferowanych jest 121,57 mln akcji po maksymalnej cenie 44 zł. Oznacza to, że oferta telekomunikacyjnej spółki warta jest 5,35 mld zł, co czyni ja największą ofertą publiczna od czerwca 2011 roku kiedy to zadebiutowała Jastrzębska Spółka Węglowa.

W ramach głównej puli, jedyny akcjonariusz Play Holdings 1 S.a.r.l., z siedzibą w Luksemburgu, przeznaczył do sprzedaży 97 837 526 akcji. Może ona zostać zwiększona o dodatkowe 12 696 404 akcji. Transza dla inwestorów indywidualnych obejmować ma 5 proc. oferowanych akcji. Sprzedawane 121,57 mln akcji uprawnia do 48,6 proc. udziału w kapitale i takiegoż udział w głosach na walnym zgromadzeniu.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż wszystkie oferowane akcje, to akcje już istniejące, a zatem pieniądze z oferty nie trafią do spółki a tylko i wyłącznie do jej akcjonariusza.

Zamierza on wykorzystać część tych wpływów, by przedterminowo wykupić obligacje PIK Toggle Notes, o zapadalności w 2022 r., wyemitowane przez Impera Holdings SA – swoją spółkę dominującą. Akcjonariusz sprzedający wykorzysta pozostałą część środków uzyskanych ze sprzedaży akcji sprzedawanych na sfinansowanie dystrybucji do swoich akcjonariuszy i częściowe rozliczenie pieniężne istniejących programów motywacyjnych, podano także.

Harmonogram oferty Play Communications

3 lipca Publikacja prospektu. Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych
4-7 lipca Pierwszy okres przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych, w stosunku do których zostanie zastosowany przydział preferencyjny, co do zasady będzie dwukrotnie wyższy niż przydział dla zleceń złożonych w drugim okresie zapisów
8-12 lipca Drugi okres przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych w stosunku do których nie zostanie zastosowany przydział preferencyjny
4-12 lipca Przyjmowanie zapisów od uprawnionych pracowników
13 lipca Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, ustalenie ceny akcji oferowanych, ceny akcji oferowanych dla uprawnionych pracowników, ostatecznej liczby akcji oferowanych, które mają być oferowane w ofercie oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych, które mają być oferowane poszczególnym rodzajom inwestorów
14-18 lipca Przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych
19 lipca Sesja rozliczeniowa na GPW – złożenie zleceń sprzedaży akcji oferowanych na rzecz inwestorów indywidualnych za pośrednictwem systemu GPW
do 20 lipca Ewentualne złożenie zapisów przez zastępczych inwestorów instytucjonalnych, którzy odpowiedzą na dodatkowe zaproszenia; przydział akcji oferowanych
26 lipca Przewidywana data zapisania akcji oferowanych na rachunkach papierów wartościowych inwestorów instytucjonalnych
27 lipca Przewidywany pierwszy dzień notowania akcji na GPW

Analiza sytuacji fundamentalnej Play Communications

Przychody Play w latach 2014-2016 wynosiły odpowiednio 4,59 mld zł, 5,44 mld zł i 6,12 mld zł. Oznacza to wzrost średniorocznie (CAGR) o 15 proc. A zatem firma jest jednym z najszybciej rosnących europejskich operatorów mobilnych, nawet w porównaniu do francuskiego challengera rynku Iliada, który w tym samym czasie osiągnął 13-procentowy wzrost. W pierwszym kwartale 2017 roku przychody wyniosły 1,58 mld zł, co oznaczało wzrost o 9 proc. w stosunku do pierwszych trzech miesięcy 2016 roku.

– Względem najbardziej podobnych rynkowych podmiotów Play jest nadal sporo mniejszy. Obroty za 2016 r. wyniosły 6,12 mld zł, czyli o 3,6 mld zł mniej niż uzyskał Cyfrowy Polsat i 5,4 mld zł mniej niż Orange. Wszystkie telekomy generują sporo gotówki operacyjnej. Play w 2016 r. na poziomie EBITDA zarobił 1,9 mld zł i wygenerował 1,59 mld zł gotówki operacyjnej, Cyfrowy Polsat wykręcił 3,6 mld zł EBITDA i 2,89 mld zł gotówki operacyjnej, natomiast Orange zrobił wynik po korekcie o odpis na aktywach trwałych w wysokości 3,16 mld zł, a przepływy operacyjne zamknęły się kwotą 2,55 mld zł – komentuje Paweł Bieniek, analityk StockWatch.pl.

Zysk netto wzrósł z poziomu 498,9 mln zł do 550,3 mln zł a następnie do 712 mln zł odpowiednio w 2014, 2015 i 2016 roku. To głównie zasługa wzrostu przychodów operacyjnych wynikających z większości kategorii przychodowych, zwłaszcza ze sprzedaży usług detalicznych, z tytułu rozliczeń międzyoperatorskich, sprzedaży towarów oraz pozostałych przychodów. Zgoła odmiennie prezentuje sie poziom zysku netto w pierwszym kwartale 2017 roku. Wyniósł on tylko 18,5 mln zł w porównaniu do 136,9 mln zł w analogicznym okresie 2016 r.

– Głównym czynnikiem spadku zysku netto w podanym okresie była zmiana kategorii kosztów finansowych wynikających z umorzenia pozostających w obrocie obligacji wysokodochodowych w marcu 2017 roku – czytamy w prospekcie.

Polityka dywidendowa Play Communications

Spółka zapowiada wypłatę dywidendy w wysokości 650 mln zł z zysku za rok 2017 w drugiej połowie przyszłego roku. Przy 250 mln obecnie istniejących akcji spółki daje to 2,6 zł dywidendy na akcję. Zakładając uplasowania akcji po cenie maksymalnej, czyli 44 zł, stopa dywidendy wyniosłaby 5,9 proc. Całkiem przyzwoicie, choć żeby daleko nie szukać nawet w sektorze są hojniejsze spółki. Netia 6 lipca wypłaciła swoim akcjonariuszom po 0,38 zł na akcję, co daje stopę dywidendy na poziomie ponad 8 proc. W kolejnych latach polityka dywidendowa Play Communications zakłada wypłaty w wysokości 65-75% skonsolidowanych wolnych przepływów pieniężnych za rok poprzedni.

Na co warto zwrócić uwagę?

Plusy:

 • Play jest dużym graczem w branży
 • Zarówno spółka jak i akcjonariusz sprzedający zobowiązali się do niezbywania akcji (lock-up) przez 180 dni od daty debiutu na GPW
 • Spółka pretenduje do bycia spółką dywidendową
 • Play potrafi skutecznie konwertować użytkowników pre-paid w użytkowników abonamentowych
 • Spółka posiada zapas infrastruktury w postaci wygranych częstotliwości 800 MHz i 2,4 GHz
 • Ma wysoką rentowność kapitałów własnych
 • Szansą rozwoju jest postępujące wykorzystanie technologii mobilnych do transmisji video

Minusy:

 • Polski sektor telefonii komórkowej jest mocno konkurencyjny
 • Spółka jest spółką dojrzałą, najdynamiczniejszy okres wzrostów wydaje się mieć już za sobą
 • Na koniec I kwartału 2017 r. spółka była stosunkowo mocno zadłużona
 • Istnieje ryzyko zadłużenia w walutach obcych
 • Istnieje ryzyko regulacyjne ze strony UKE i KE
 • Spółka działa według prawa luksemburskiego

Wycena/Wskaźniki Play Communications

Symulację przeprowadzono dla danych bilansowych na dzień 31 marca 2017 r., wyników finansowych za okres 12 miesięcy kończących się 31 marca 2017 r. oraz ceny maksymalnej 44 zł za akcję.

– Mamy spółkę, która po odcięciu pępowiny regulatora radzi sobie na mocno konkurencyjnym rynku bardzo dobrze, zwiększa udziały w telekomunikacyjnym torcie, wypracowała swoje przewagi w kanałach komunikacji i wydaje się nadal mieć wzrostowy charakter. Wyceny parametrów operacyjnych czy finansowych metodami porównawczymi wypadają lekko niekorzystnie na tle większych giełdowych konkurentów, ale ma to uzasadnienie w tempie wzrostu. Przy zastosowaniu prostej wyceny zdyskontowanych oczyszczonych zysków i założeniu rynkowego wzrostu dostaniemy wycenę jednej akcji na poziomie zbliżonym do ceny maksymalnej. Z jednej strony nie ma więc premii w kursie za nadal wzrostowy charakter spółki, z drugiej dyskonta dla akcjonariuszy za upublicznienie i potencjalne ryzyka – uważa Paweł Bieniek, analityk StockWatch.pl.>> CZYTAJ WIĘCEJ

Polecane linki:

>> Szczegółowe omówienie prospektu emisyjnego i sytuacji finansowej Play Communications przygotowane przez analityka StockWatch.pl
>> Forumowy wątek dedykowany akcjom Play Communications
>> Wstępna symulacja finansowa debiutu oraz prospekt emisyjny Play Communications
>> Strona internetowa Play Communications

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI (aktualności, giełda, akcje)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR