Rodan Systems przegrał w sądzie apelacyjnym sprawę o 0,5 mln zł

Omawiane walory:

Ciemne chmury gęstnieją nad Rodan Systems. Spółka ma do spłaty kredyt bankowy, zalega z publikacją raportu rocznego, a na dodatek przegrała w sądzie sprawę o prawie 0,5 mln zł plus odsetki za kilka lat. Na początku przyszłego miesiąca przypada termin wykupu obligacji notowanych na Catalyst.

Rodan Systems poinformował o wyroku warszawskiego Sądu Apelacyjnego w sprawie z powództwa Skarbu Państwa. Spółka przegrała spór i musi zapłacić na rzecz Biura Trybunału Konstytucyjnego kwotę 469.749,96 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 11 października 2007 r. do dnia zapłaty. Na dzień ogłoszenia wyroku wysokość ustawowych odsetek wyniosła blisko 343 tys. zł. Dodatkowo sąd zobowiązał emitenta do zapłaty 5.400 zł tytułem zwrotu kosztów procesu za drugą instancję.>> Komunikat znajdziesz tutaj.

W 2007 r. Biuro Trybunału Konstytucyjnego wystąpiło do sądu z powództwem o zapłatę 644.546,55 zł plus ustawowe odsetki od dnia wymagalności do dnia zapłaty. Biuro domagało się wspomnianej kwoty w związku z odstąpieniem od umowy z 16 września 2005 r., przy czym roszczenie co do kwoty 469.749,96 zł dotyczyło zwrotu wypłaconego spółce wynagrodzenia, kwota 100.660,70 zł to żądane
kary umownej z tytułu zwłoki.

Rodan Systems oferuje specjalistyczne systemy informatyczne przeznaczone przede wszystkim dla administracji publicznej na poziomie centralnym i samorządowym. Spółka jest znana inwestorom z rynku NewConnect i Catalyst. Na alternatywnym rynku jest obecny od stycznia 2008 roku, a na rynku długu od końca sierpnia 2011 roku za sprawą obligacji ROD0813. Obecnie notowania akcji i obligacji są zawieszone.

3 lipca Giełda zawiesiła 27 emitentów, którzy nie dopilnowali obowiązków informacyjnych. Niedawno zarząd spółki tłumaczył, że powodem jest poślizg w zamknięciu badania sprawozdania finansowego. Jednak z pisma biegłego rewidenta wynika, że wcześniejsze przygotowanie raportu nie było możliwe. Spółka dopiero pod koniec czerwca przekazała nowe dokumenty dotyczące stanu finansowego oraz procesu naprawczego, który uruchomiono po tym jak BRE Bank wypowiedział umowy kredytowe na początku ubiegłego miesiąca. Według komunikatu, raport za 2012 rok ukaże się po 26 lipca – dokładny termin nie jest znany.

– Zarząd spółki informuje, że w dniu 27 maja 2013 r. BRE Bank SA wypowiedział spółce umowy kredytowe ze skutkiem na 4 czerwca 2013 roku. Spółka razem z Departamentem Restrukturyzacji i Windykacji Banku jest w trakcie ustalania szczegółowego harmonogramu spłaty wskazanego zadłużenia. Zgodnie z oświadczeniem pracowników banku spłata całości zadłużenia oczekiwana jest przed terminem zapadalności obligacji. – czytamy w komunikacie spółki.

Na początku sierpnia przypada termin wykupu obligacji notowanych na rynku długu. Na 5 sierpnia spółka musi przygotować 3 mln zł plus odsetki za ostatni okres (ok. 191 tys. zł). Najprawdopodobniej obligatariusze nie będą mieli nawet szansy na sprzedaż papierów, ponieważ 24 lipca przypada dzień ostatniego notowania. Odwieszenie notowań będzie możliwe dopiero po opublikowaniu sprawozdania finansowego, a te ma pojawić się dopiero po 26 lipca. Obligacje z serii A nie są zabezpieczone.>> Sprawdź wszystkie najważniejsze parametry obligacji Rodan Systems.

Sytuacja finansowa spółki jest bardzo trudna, o czym można się przekonać analizując wyniki za pierwsze trzy miesiące 2013 r. Dodatkowo, jak zauważa nasz analityk, w sprawozdaniach zaczęły się pojawiać nieścisłości w ramach podstawowych pozycji – w raporcie za I kwartał suma pozycji zobowiązania i rezerw na zobowiązania oraz kapitał własny nie pokrywa się z podaną wartością aktywów ogółem.

– Bazując na informacjach przekazanych przez GKRS w raporcie za I kw. można jednak domniemywać, że jej sytuacja finansowa w analizowanym okresie nie uległa poprawie, lecz wręcz przeciwnie – dalszemu pogorszeniu. Dodatkowo, grupa po raz kolejny odnotowała bardzo słabe wyniki finansowe – spadek w ujęciu r/r (straty wobec zysków przed rokiem) na wszystkich poziomach wynikowych rachunku zysków i strat. Tak więc, wykup jej obligacji jest generalnie uzależniony bądź to od rezultatów sprzedaży nieruchomości (patrz Protokół z NWZA), bądź też pozyskania jakiegoś finansowania z zewnątrz. – skomentował Tomasz Nawrocki, analityk StockWatch.pl.

>> Odwiedź wątek na forum obligacji StockWatch.pl dedykowany spółce. >> Na forum trwa gorąca dyskusja na temat sytuacji fundamentalnej Rodan Systems.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o RODAN)

  • Giełda wstrzymała handel akcjami 27 spółek na NewConnect

    Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych kolejny raz sięgnął po drastyczne środki w celu zdyscyplinowania emitentów nie przestrzegających obowiązków informacyjnych. Od 3 lipca zawieszono obrót akcjami aż 27 spółek z małej giełdy.Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR