RPP utrzymała stopy proc. bez zmian; inflacja prawdopodobnie powyżej 2,5 proc. w 2019 r.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5 proc. Rada w komunikacie podkreśliła, że w 2019 r. inflacja prawdopodobnie przekroczy 2,5 proc. r/r, choć pozostanie w przedziale odchyleń od celu.

– W ocenie Rady, bieżące informacje oraz wyniki projekcji wskazują na relatywnie korzystne perspektywy krajowej koniunktury, choć w kolejnych latach nastąpi prawdopodobnie stopniowe obniżenie się wzrostu PKB. Zgodnie z projekcją, w 2019 r. m.in. w wyniku pozostającego poza oddziaływaniem polityki pieniężnej wzrostu cen energii inflacja prawdopodobnie przekroczy 2,5 proc., choć pozostanie w przedziale odchyleń od celu. W średnim okresie ograniczająco na dynamikę cen będzie natomiast oddziaływało oczekiwane spowolnienie dynamiki wzrostu gospodarczego. W efekcie w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja będzie kształtować się w pobliżu celu inflacyjnego – czytamy w komunikacie.

>> Promocja: do końca listopada roczny abonament premium StockWatch.pl w cenie 6 miesięcy! Sprawdź!

RPP spodziewa się, że wzrost PKB w III kw. był prawdopodobnie niższy niż w I poł. br.

Rada zapoznała się z przygotowaną przez Instytut Ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego (NBP) projekcją inflacji i PKB, stanowiącą jedną z przesłanek, na podstawie których Rada podejmuje decyzje dotyczące stóp procentowych.

– Zgodnie z listopadową projekcją z modelu NECMOD [przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP] roczna dynamika cen znajdzie się z 50-proc. prawdopodobieństwem w przedziale 1,7 proc. do 1,9 proc. w 2018 r. (wobec 1,5-2,1 proc. w projekcji z lipca 2018 r.), 2,6-3,9 proc. w 2019 r. (wobec 1,9-3,5 proc.) oraz 1,9-3,9 proc. w 2020 r. (wobec 1,7-3,9 proc.) – czytamy w komunikacie.

Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie się z 50-proc. prawdopodobieństwem w przedziale 4,4-5,2 proc. w 2018 r. (wobec 4-5,2 proc. w projekcji z lipca 2018 r.), 2,7-4,4 proc. w 2019 r. (wobec 2,8-4,7 proc.) oraz 2,3-4,2 proc. w 2020 r. (wobec 2,4-4,4 proc.).

Zgodnie z dzisiejszą decyzją, stopa lombardowa będzie nadal wynosić 2,5 proc., stopa depozytowa – 0,5 proc., a stopa redyskonta weksli – 1,75 proc.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ (aktualności, giełda, akcje)

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR