Rząd chce wydłużyć zawieranie kredytów z dopłatami dla przedsiębiorców do 31 czerwca

Rząd chce wydłużyć możliwość zawierania kredytu z dopłatami dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej w związku z COVID-19 do 30 czerwca 2021 r., co w konsekwencji wydłuża okres stosowania dopłat do czerwca 2022 r., a w przypadku kredytów dla przedsiębiorców wykonujących, jako przeważającą, działalność gospodarczą szczególnie dotkniętą COVID-19 - do 30 czerwca 2023 r, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

rzad, dopłaty, kredyty, gospodarka,

Rząd chce wydłużyć zawieranie kredytów z dopłatami dla przedsiębiorców do 31 czerwca

Przyjęcie przez Radę Ministrów projektu nowelizacji o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 planowane jest na I kw.

– Spadek popytu na produkty oraz problemy z finansowaniem działalności powodują, że w celu utrzymania płynności finansowej, przedsiębiorcy decydują się sięgać w większym stopniu po zewnętrzne źródła finansowania. Wstrząs gospodarczy wywołany epidemią COVID-19 wpływa na zakłócenie łańcuchów dostaw, stanowi przyczynę obniżenia popytu konsumpcyjnego, a także, z uwagi na niepewną sytuację gospodarczą, skutkuje ograniczeniem planów inwestycyjnych oraz ograniczeniem płynności finansowej przedsiębiorstw – czytamy w uzasadnieniu.

Planowany projekt zakłada wydłużenie terminu zawierania umów kredytu z dopłatami przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej w związku z COVID-19 z 31 grudnia 2020 r. do 30 czerwca 2021 r., co w konsekwencji wydłuża okres stosowania dopłat do czerwca 2022 r., a w przypadku kredytów dla przedsiębiorców wykonujących, jako przeważającą, działalność gospodarczą szczególnie dotkniętą COVID-19 – do 30 czerwca 2023 r.

Drugim z proponowanych instrumentów są dopłaty do całości odsetek należnych bankowi z tytułu kredytu udzielonego przedsiębiorcom szczególnie dotkniętym COVID-19 (na podstawie kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności). Chodzi m.in. o działalności związane z transportem, turystyką, gastronomią, hotelarstwem, kulturą, rozrywką, sprzedażą odzieży lub na targowiskach. Przedsiębiorcy wykonujący te rodzaje działalności będą mogli ubiegać się o udzielenie kredytów ze 100 proc. dopłatą do oprocentowania.

Dopłaty w proponowanej wysokości (całość odsetek) będą stosowane do kredytów udzielonych na podstawie umów zawartych od dnia następującego po dniu wejścia w życie ustawy, a także do kredytów udzielonych przed dniem wejścia w życie ustawy, jeżeli umowy te zostaną dostosowane do warunków określonych w ustawie.

Według stanu na 1 grudnia 2020 r., wartość kredytów z dopłatami do oprocentowania wyniosła 444 mln zł. Wartość prognozowanych dopłat do oprocentowania, w zakresie tych kredytów, stanowi kwota 1,4 mln zł na rok 2020 i 4,3 mln na rok 2021 r, podano w wykazie.

– Pogorszenie kondycji finansowej wielu przedsiębiorstw mierzonej spadkiem sprzedaży może być widoczne dopiero w 2021 r. podczas przygotowywania sprawozdań finansowych. Przewiduje się wówczas pogorszenie ratingów firm i zwiększenie zapotrzebowania na środki z zewnętrznych źródeł finansowania. W związku z powyższym stwierdzono, że uzasadnione jest dokonanie zmian w funkcjonowaniu instrumentu dopłat do kredytów tak, aby był on dostępny dla przedsiębiorców przez dłuższy czas – czytamy także.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI (aktualności, giełda, akcje)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR