Rząd przyjął zmiany dotyczące minimalnego wynagrodzeniu za pracę w 2021 r.

Rada Ministrów przyjęła propozycje wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. a także propozycje zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2021 r., przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

wynagrodzenia, budżetówka, emerytury, waloryzacja,

Rząd przyjął zmiany dotyczące minimalnego wynagrodzeniu za pracę w 2021 r.

– Zaproponowano, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. wyniosło 2.800 zł. Oznacza to wzrost minimalnego wynagrodzenia o 7,7 proc. w stosunku do płacy minimalnej obowiązującej w tym roku (2.600 zł). W rezultacie w 2021 r. minimalne wynagrodzenie będzie stanowić 53,2 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2021 r. – czytamy w komunikacie.

Według CIR, przyjęcie tej propozycji spowoduje zwiększenie wydatków budżetu państwa o ok. 385,8 mln zł.

– Proponowana minimalna stawka godzinowa w 2021 r. ma wynieść 18,30 zł (w 2020 r. było to 17 zł). Przyjęcie tej propozycji spowoduje zwiększenie wydatków budżetu państwa o ok. 2,5 mln zł – czytamy także.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

Rada Ministrów przyjęła także propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2021 oraz informację o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2021.

– Na potrzeby projektu budżetu państwa na 2021 r. przyjęto następujące wskaźniki:

– dynamika realna PKB – 4 proc.,

– średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) – 1,8 proc.,

– dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej – 3,4 proc.,

– dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw – 3,5 proc.,

– przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej – 10 433 tys. etatów,

– stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku – 7,5 proc.,

– przeciętne zatrudnienie w państwowej sferze budżetowej – ok. 557 tys. etatów (z uwzględnieniem dotychczasowego rozdysponowania w rezerwach celowych na 2020 r.),

– średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 100 proc. w ujęciu nominalnym (oznacza to, że wynagrodzenia w 2021 r. nie będą automatycznie waloryzowane jednym wskaźnikiem) – czytamy w komunikacie.

Rada Ministrów przyjęła również propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2021 r., przedłożoną przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

– Rząd proponuje Radzie Dialogu Społecznego pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2021 r. na poziomie ustawowego minimum, wynoszącego 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2020 r. Prognozuje się, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2021 r. wyniesie 103,84 proc. – czytamy w komunikacie.

Koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego, przy wskaźniku 103,84 proc. oszacowano na ok. 9,6 mld zł.

Propozycje te zostaną przedstawione Radzie Dialogu Społecznego do 31 lipca 2020 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ (aktualności, giełda, akcje)

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR