Scope Fluidics ma umowę na maksymalnie 10 mln euro finansowania z EBI

Omawiane walory:

Scope Fluidics podpisał z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę dotyczącą finansowania do maksymalnej kwoty 10 mln euro w ramach produktu InnovFinInfectiousDiseases Finance Facility. Ponadto EBI będzie uprawniony do bezpłatnego objęcia warrantów subskrypcyjnych upoważniających do objęcia akcji Scope Fluidics stanowiących 4,5 proc. kapitału spółki.

Fot. Scope Fluidics

– W ocenie zarządu, podpisana umowa finansowania przyczyni się do budowania pozycji spółki w ramach przyjętej przez spółkę strategii komercjalizacji rozwijanych systemów diagnostycznych. Z analogicznego produktu oferowanego przez Europejski Bank Inwestycyjny skorzystały m.in. dwie firmy zajmujące się diagnostyką molekularną tj. Stat-Dx (hiszpański startup przejęty w 2018 przez koncern Qiagen) oraz Mobidiag (startup z siedzibą w Finlandii) – czytamy w komunikacie.

W ramach umowy, EBI zobowiązał się do współfinansowania prowadzonych przez spółkę oraz spółki z grupy, tj. Curiosity Diagnostics oraz Bacteromic prac badawczo-rozwojowych związanych z opracowywaniem innowacyjnych produktów z zakresu diagnostyki medycznej ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki patogenów wirusowych (w tym COVID-19) i antybiotykooporności bakterii. Curiosity Diagnostics i Bacteromic to spółki celowe w 100 proc. zależne od spółki, realizujące odpowiednio projekt PCR|ONE oraz projekt BacterOMIC.

– Zarząd ocenia, iż umowa finansowania daje spółce możliwość korzystania z elastycznego źródła finansowania działalności Grupy Scope Fluidics. Pozyskanie finansowania wpisuje się w dywersyfikację źródeł finansowania rozwoju projektów realizowanych przez spółki z grupy. W szczególności część finansowania mogłaby zostać przeznaczona na sfinansowanie zwiększenia intensywności działań w projekcie PRC|ONE wchodzących w skład Programu Early Access – czytamy dalej.

>> Przesunięty deadline po raz drugi – omówienie sprawozdania finansowego Scope Fluidics po II kw. 2020 r.

Finansowanie wypłacane będzie w trzech transzach – w kwotach odpowiednio: 4 mln euro, 3 mln euro i 3 mln euro. Każda z transz może zostać wypłacona przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy finansowania. Spółka jest zobowiązana spłacić wypłaconą jej transzę jednorazowo po upływie 5 lat od jej wypłacenia. Oprocentowanie transzy A i B będzie wynosić 4 proc. w skali roku, a odsetki będą płatne w całości w dniu zapadalności danej transzy. Oprocentowanie transzy C będzie wynosić 3 proc. w skali roku, a odsetki będę płatne rocznie.

– Dodatkowo bank będzie upoważniony do bezpłatnego objęcia warrantów subskrypcyjnych, przy czym emisje warrantów będą dokonywane w powiązaniu z wypłatami kolejnych transz finansowania, upoważniających do objęcia akcji stanowiących do 4,5 proc. wszystkich akcji w pełni wyemitowanym kapitale zakładowym spółki i upoważniających do 4,5 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Obejmowanie przez bank akcji w zamian za warranty będzie możliwe w okresie do 10 lat po dniu zapadalności lub po wystąpieniu sytuacji powodujących obowiązek wcześniejszej spłaty. Warunki i zasady dotyczące warrantów, w tym m.in. powiązanie ich ilości obejmowanych w związku z wypłatą poszczególnych transzy, będą uregulowane w odrębnej umowie – napisano także.

Zarówno bank, jak i spółka będą mogły anulować wypłatę niewypłaconych transz w przypadku, gdy ich wypłata nie będzie dłużej uzasadniona w kontekście celu i warunków finansowania.

– Niezależnie od podpisanej umowy spółka będzie kontynuować działania zmierzające do pozyskania optymalnych źródeł finansowania jej działalności, obejmujących granty unijne oraz potencjalną emisję kapitału w granicach kapitału docelowego. Decyzje o wykorzystaniu konkretnych rozwiązań podyktowane będą interesem spółki i jej akcjonariuszy oraz uzależnione będą od zewnętrznych warunków gospodarczych wpływających na realizację planów spółki – podsumowano w komunikacie.

– Zespół Scope Fluidics stworzył nowoczesny systemem PCR|ONE, wykrywający groźne bakterie i wirusy w przełomowym czasie 15 minut. Nasze działania, skoncentrowane w ostatnim czasie na błyskawicznym wykrywaniu wirusa COVID-19, nadały projektowi PCR|ONE dodatkowe znaczenie i wymiar biznesowy- wpisując się w światowy wysiłek walki z pandemią. Dzisiejsza umowa z EBI to dla nas wielka radość. Naszym celem jest zmiana współczesnej diagnostyki medycznej, na szybszą, bardziej informatywną i dostępną, by zyskać realny wpływ na poprawę jakości i skuteczności współczesnej medycyny. Dziękuję za zaufanie tak doświadczonej instytucji w imieniu całego zespołu Scope Fluidics – skomentował prezes Scope Fluidics Piotr Garstecki.

Wiceprezes EBI Teresa Czerwińska oceniła, że projekt ma potencjał, aby otworzyć nowe kierunki w diagnostyce chorób zakaźnych i oporności na antybiotyki.

– Ta umowa następuje bezpośrednio po porozumieniu zawartym w ubiegłym tygodniu z Ministerstwem Finansów w sprawie pożyczki EBI w wysokości 650 mln euro na pomoc rządowi w walce z COVID-19. Jako bank Unii Europejskiej wiemy, jak ważne jest wspieranie wysiłków Polski w walce z pandemią na wszystkich poziomach – podkreśliła wiceprezes.

Scope Fluidics powstał w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Scope Fluidics jest notowany na NewConnect.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o scpfl)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR