Semper Simul Foundation zamierza przejąć kontrolę nad LPP

Omawiane walory:

Fundacja Semper Simul zbędzie na rzecz Fundacji Sky pakiet akcji zwykłych, a nabędzie od niej pakiet akcji imiennych uprzywilejowanych, stając się tym samym większościowym akcjonariuszem LPP. Przekroczenie przez Fundację Semper progu 33 proc. głosów na walnym zgromadzeniu LPP będzie skutkować obowiązkiem ogłoszenia przez tego akcjonariusza wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 66 proc. ogólnej liczby głosów.

lpp, Semper, simul, foundation, akcje, przejęcie,

Semper Simul Foundation zamierza przejąć kontrolę nad LPP

Fundacja Semper posiada aktualnie pakiet akcji dający jej prawo do 31,5 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu LPP. Natomiast w związku z pośrednim nabyciem od Fundacji SKY pakietu akcji uprzywilejowanych, Fundacja Semper przekroczy próg 33 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Powyższe skutkować będzie obowiązkiem ogłoszenia przez Fundację Semper wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji LPP w liczbie powodującej osiągnięcie 66 proc. ogólnej liczby głosów.

– Niezależnie od powyższych działań Fundacja Semper poinformowała, że prowadzi rozmowy z innymi akcjonariuszami co do możliwości nabycia pośrednio dalszych akcji spółki. Potencjalne nabycie akcji od innych akcjonariuszy nastąpi w liczbie, która nie spowoduje przekroczenia 66 proc. ogólnej liczby głosów w spółce przez Fundację Semper – czytamy w komunikacie.

Zgodnie z otrzymaną informacją kluczowymi warunkami możliwości realizacji ww. umowy ramowej są w szczególności:

1) uzyskanie przez Fundację Semper zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację, oraz

2) wyrażenie przez radę nadzorczą spółki zgody na zbycie akcji uprzywilejowanych posiadanych przez Fundację SKY.

Fundacja Semper zgłosiła już zamiar koncentracji Prezesowi UOKiK w celu wszczęcia odpowiedniego postępowania antymonopolowego.

– Zamierzona transakcja w ocenie emitenta leży w interesie spółki i jej interesariuszy, w tym akcjonariuszy. Skutkiem potencjalnej transakcji będzie utrzymanie stabilności akcjonariatu spółki zorientowanego na długoterminowy jej rozwój oraz podtrzymanie struktury akcjonariatu opartego o profil rodzinny, z którym spółka jest utożsamiana. Taki stan rzeczy wpisuje się w zapewnienie możliwości realizacji długoterminowych celów oraz założeń biznesowych spółki – czytamy dalej.

– Jednocześnie mając na uwadze wyrażone intencje Fundacji SKY odnośnie zamiaru zbycia posiadanego pakietu akcji uprzywilejowanych, brak uzgodnienia przeprowadzenia tego procesu pomiędzy Fundacją Semper i Fundacją SKY mógłby skutkować pojawieniem się w akcjonariacie spółki znaczących akcjonariuszy o zróżnicowanych, niekompatybilnych horyzontach i profilach inwestycyjnych. Potencjalna destabilizacja akcjonariatu mogłaby w konsekwencji skutkować pojawieniem się odmiennych oczekiwań akcjonariuszy względem perspektywy czasowej realizacji przyjętych długoterminowych celów oraz założeń biznesowych spółki. Podobny skutek mogłaby spowodować informacja o potencjalnych ryzykach związanych z destabilizacją akcjonariatu – podkreśla LPP.

Decyzja akcjonariuszy o wymianie akcji zabezpiecza sukcesję spółki

– Dwóch największych akcjonariuszy LPP – Fundacja Semper Simul oraz Fundacja Sky, zgodnie z przekazaną dziś do publicznej wiadomości informacją, podjęło decyzję o zamianie pomiędzy tymi podmiotami akcji zwykłych na uprzywilejowane. Zdaniem zarządu spółki otwiera to kolejny etap w kierunku zabezpieczenia sukcesji polskiego producenta odzieży. Podjęte działania są gwarantem trwałego i stabilnego zarządzania firmą i kolejnym krokiem na drodze do rozwoju LPP jako polskiej firmy rodzinnej na pokolenia – czytamy w komunikacie.

Ogłoszona w 2018 r. przez prezesa i założyciela LPP Marka Piechockiego decyzja o skupieniu prywatnego majątku, w tym akcji spółki, w fundacji rodzinnej, dała początek realizacji zaplanowanych na kolejne lata działań mających zapewnić ciągłość biznesu funkcjonującego od blisko 30 lat.

Obecna decyzja o zamianie akcji zwykłych na uprzywilejowane pomiędzy głównymi akcjonariuszami spółki, zdaniem zarządu LPP, leży w jak najlepszym interesie firmy. Jest potwierdzeniem, że jej stabilność, w tak trudnych dla całej branży czasach, jest dla założycieli nadrzędną wartością.

Na mocy zawartej pomiędzy akcjonariuszami warunkowej umowy, Fundacja Semper Simul zbędzie na rzecz Fundacji Sky pakiet akcji zwykłych, a nabędzie od niej pakiet akcji imiennych uprzywilejowanych, stając się tym samym większościowym akcjonariuszem LPP. Intencją podjętych przez akcjonariuszy decyzji, jest długofalowy rozwój firmy oraz zabezpieczenie jej polskiego kapitału.

– Rodzinny charakter LPP to gwarancja przewidywalności i stabilności funkcjonowania firmy w długiej perspektywie. Dziś, w tak niepewnych i trudnych dla nas wszystkich czasach, to wartość, którą nie sposób przecenić. Jestem przekonany, że zarówno nasi pracownicy, jak i partnerzy oraz kontrahenci otrzymali dzisiaj kolejny dowód na to, że LPP było, jest i na zawsze pozostanie polską firmą rodzinną. Osobiście, jako osoba, na której od zawsze spoczywało bieżące zarządzanie firmą, decyzję dwóch największych akcjonariuszy LPP o pozostawieniu sterów w rękach jednego z założycieli odbieram jako wyraz zaufania i potwierdzenia trwałości tej decyzji – skomentował prezes Marek Piechocki.

W opinii zarządu, działanie wiodących akcjonariuszy LPP nie ma związku z bieżącą działalnością firmy. Stanowi ono jednak potwierdzenie trwałości i stabilności przyjętych przez spółkę długoterminowych celów biznesowych oraz wzmocnienie warunków dla jej rozwoju w kolejnych latach. Pozostawienie odpowiedzialności za zarządzanie i strategiczne decyzje w gestii jednego z jej dwóch założycieli to również gwarancja, że LPP pozostanie polskim przedsiębiorstwem budującym swój kapitał w oparciu o niezmienne od lat wartości, co ma odzwierciedlenie w pozycji spółki na mapie gospodarczej kraju, zakończono w informacji.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku. Kurs akcji spółki rośnie kwadrans przed godz. 10 o 4,79 proc., a za jedne papier płacono 6.345 zł.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT lpp, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR